Riktad information - Retro power skattning med Wikipedia

2013-11-15

I fortsättning på uppmärksmmar vi att Wikipedia ger indikation om varaktig möjlighet till retro value mining, om det skett och missbrukats med lågkvalitet, eller om ett icke utnyttjat värde finns genom genuina värde-adderande produktioner.


För att igen använda den italienska vägen till Japan (se Att tänka väpnat symbol-tungt: Inköpslista för Svenska försvaret) är Super Mario Bros. (disambiguation) exempel på hur disambiguation-sidor kan ge en indikation för om just koncept med potentiellt retrovärde kan vara funktionella.


Koncept med potentiellt retro-värde är ju ofta mycket utvecklade i Wikipedia. Dessa sidor är funktionella oavsett om vi gör analys manuellt eller med maskin-intelligens.


Anime...Teve-serier...Långfilm...Tryckta serier - s.k. comics...Fler exempel: Super Mario Bros. (disambiguation).