Rapport av Blogger-fel

2013-11-16

Fel rapporterat:

Fel-information:Men Saving fine...

Både medan titel-skrivs och fel ges. Demonstrerat att när första inlägg överges och nytt skapas (detta) ges fel fortsätt här men vi kan konstatera att första titel för första inlägget är sparat:Och därefter när body påbörjas signaleras fel ej längre enligt detta inlägg. Vi funderar givetvis om saker och ting korrekt sparades i något A men ej propagerade om detta till något B som signalerade fel tillbaka.


Men vem vet? Blogger.com har ju sedan starten med köpet på så många sätt varit Google's särskola där kvalitetskrav på verksamheten som märkbar för användarna följt uppenbart helt andra - lägre - nivåer än övriga Google produkter jag använder.


Särskilt är det mycket relevant att jämföra med Google Docs: på alla sätt - möjligen undantaget last - mer komplicerad produkt, mycket kortare ålder, men ej något jämfört med den uppsjö av stända Blogger-problem vi vant oss vid. Även om det för att vara rättvis har saker i frekvens problem reduceras ordentligt sista åren dock jämfört med Blogger-själv.


Om det är mer optimerat att rapportera fel så här än föreslagit i fel-dialog vet jag inte. Men jag misstänker att det bra oavsett företag att rapportera fel på alla möjliga sätt där det kan vara att några av oss rapporterar dem redaktionellt också.