Riktad information - Exempel: The Defender: Korruptionens laster i kontrast till rätt-tänkande och rena manliga symbolerna

2013-11-07

Låt oss i enkelt exempel betrakta korruptionens symboler vägande mot symboler man önskar stärka genom att sätta i kontrast (i more or less mening d.v.s. blir motsatsen: clean symbols).


The Defender (1994) - i en rad detaljer uppenbart finansierad av The People's Republic of China även om jag inte sökt efter hur (film som jag förstått det handlar ofta mycket om att hitta finansiering i alla fall stående utanför bolag likt Disney som regelbundet egenproducerar) - och ger inte bara pågående upparbetande exempel genom filmen utan har dessutom en pedagogisk sammanfattning av dessa i slutet av filmen (sist finns filmen via Youtube).


Förstärkta symboler i Försvararen / Livvakten från Beijingsr

Den i kropp och själ starka kinesiska (fastland) hjälten kommande till Hong Kong för att bekämpa skurkar och försvara vacker kvinna frestes en kort tid av ett varaktigt familjeliv med den vackra och välbeställda kvinnan. Hon belönar honom också med gåvor mest signifikant i filmens slut (och om jag minns rätt tidigare också) ett av de få korrekt manliga smycken möjliga att bära: The Watch.


Hanterande problem - kvinnan levande och mår bra förutom saknande hjälten - tvekar hjälten ej på vad som är rätt och riktigt utan lämnar de degenererade lyxkläder kvinnan klätt honom med och lägger lyxklocka i låda och returnerar tillbaka till henne.


Och där når vi några av propaganda-sammanfattningen än enklare sammanfattning i några bilder:


  1. Bro över till den verklighet vi kom från där billig korruption från uppklädda kvinnor, dyra kläder och klocka är vad vi är för mer än.
  2. Och vi tar igen upp den rätta hammaren för en riktig man - och klär oss i de ända kläder en riktig man behöver.
  3. Kvinna anleder och ledsagad fet polisman. Båda god kontrast till hjälte för vad det handlar om.
  4. Överdrivet lyx-excess stor ring förstärker upp vår förståelse av värde hjälte lämnar för något större: uniformen, pistolen och flaggan.
  5. Och i klockans ytterförpackning visar sig den mycket riktigt finnas. Varande en av lyx och pengar förvekad kvinna måste hon titta efter. Att lita på tyngden räcker ej.
  6. Visar sin villighet och saknad understrykande där såväl som hur hjälte går över bron att han lika gärna hade kunnat valt att stanna.
  7. Över bron blickar hjälte tillbaka medan han låter sig stärkas upp av flaggan. Medan vi för en stund i visuellt perspektiv och kanske moraliskt eller ideologiskt uppvaknande ser upp till hjälten lämnande vägen till familjeliv, välbeställd hustru och klocka för uniformen och ett renare liv.


Det är fel att vid tiden underskatta effekten av filmen. Vi måste förutom annat påverkande komma ihåg att sådant här oavsett medium, kultur och allt annat är mer verkande på den delvis redan "troende" och kan t.ex. ha som mer direkt effekt att stimulera fram "rörd" med associerade ofta ganska diffusa känslor utanför att känna för någon flock-symbol från familj upp till nation. Där kan det addera till över den längre tiden för vad som är centraliteten och stärka upp det.


Omvänt där ju givetvis alla länder och kultur i större eller mindre omfattning (Sverige är tänkbart bättre här än Kina) erkänande och se symbolerna för korruptionens motsvarighet i verklighet kan det utan särskilt intresse alls egentigen för dom kinesiska symbolerna addera viss men kanske ändå över längre tid adderande viss redundans till hur man tolkar annan information till starkare reaktion.


Lyxklock-excess är känt samhällsvärde

Utnyttjandet av den depraverade lyx-klockan för att undervisa bio-konsumenten i vad som är korrekta rätt-tänkande manliga och nationalistiska ideal är givetvis vad som gör det till ett utmärkt exempel till:Och varför ett arbete likt nedan såväl som att det oroar diktaturen och ledde till ungefär i rättsstater motsvarande anhållande och arrestering kombinerat:Riktad information
The Defender: Hela filmen