Relativ makt: Reuters välgjorda interaktiva kartläggning av kinesiska diktaturens maktnätverk

2013-11-18

China Connected | Connectedchina.reuters.com är en enkel och väljer organisation över kinesiska maktstrukturer mer exakt uppdelad under sociala nätverk, partiets uttryckta strukturer och för att ställa två lovande partimedlemmar på kollissionskurs kan vi jämföra deras karriärer.


Enkelt och trots en något överlastad dator givet påkostad grafik förvånande nog smidigare än det mesta man besöker på nätet. Informativt och enkelt övergripande och klarar ändå att addera mer exakt kunskap där givetvis inga begränsningar finns långsiktigt för att addera mer information.Mer och större än Kina's uttryck av Game of Thrones koncept kan vi se likhet med konceptet löst diskuterat nedan. Och vi kan kanske se likhet mellan det och en del av de betallösning bl.a. Reuters och Bloomberg har affär i beroende på givetvis hur utformat. Jämför ex. gärna med Thomson Reuters Eikon (Analytics and trading software).Svårigheten att skatta makten hos de åldrade längre än pensionerad men dagligen engagerad

Men återvänder vi till dom geometriska figurerna gäller ju för en f.d. "ledare" mer taktiskt verkande i en organisation att en sekundär period är vanlig oavset om i verksamhet företag eller kinesiska maktstrukturer. Ex. i styrelser eller finansierande ventures eller konsultverksamhet.


Om och när så är du ju mer märkbart verksamhet. Delvis i integration mer taktisk verksamhet en contender och en aktör mer direkt associerad maktblock. Det är både förmåga att göra och en begränsning.


Äldre reduceras detta intresse kanske naturligt. Men när historik och förmåga att uttrycka värde för vad givet vid behöver oo.s.s. som mindre engerad mer sällan är vägning melan inflytande här och föregående oerhört svårt stående utanför och antagligen ofta också mer direkt påverkad och påverkande aktiva processer. Så mycket i reda pengar, information, tjänster och beundran och vänskan läggs på hög och ej heller en spelare i taktiskt förekommande vanligen om än kanske vid behov försvarande något nära sig själv eller sig själv eller diskuterande långsiktiga faktorer fram eller bak i tiden (de gamlas perspektiv: egenltigen vanligen långt bak i tiden men inexakthet och uttrycket av erfarenhet ger gärna att det lika gärna känns strategiskt framåt inte sällan ganska fritt att tolka i detaljer och det konkreta).


Och varför engage någon du kanske inte ens rätt förstår att värdera om du nu tänker efter (tänker du inte efter snubblar man lätt kring dessa stjärn-noder)? Dom är ju i övrigt inga konkurrenterar i det pågående dagligen kring nästa position hit eller dit annat än möjligen mycket mer indirekt än det mesta jämförbara i yngre generationer.


Mycket i tänkbart etablerat mdn svårt att bedöma slagkraften av är ju förmåga att också snabbt vid engagerande behov fuska i meningen avvikande från den skattning av inflytande och normala förekommande händelser vi gärna vill göra från pågående mer aktivt i contenders rörelser vi har kunnat se. Från vecka till vecka så att säga vad som ger tolkning och kanske uttryckt i konkreta positioner eller relationer till sådana m.m. vi kan se, och kan se agerandets effekt av: skapande given skattning av slagkraft, normalt beteende, vad vi vanligen kan förvänta o.s.v. medan den tystare sällan konkret engagerade inte alls hör hit.


Jag vill i den meningen i praktiskt nästan alltid pågende egentligen inte betvivla de relativa storlekarna runt dom tre större pensionerade Reuters hade i sin grav. Men jag misstänker att om engaged kan dom storlekarna förändras snabbt i transformationer svårare att skatta från det dagligt pågående.


Viktigare är det svårt att bedöma för vem som helst. Här är vi alla delvis i dimma.


Naturligt implicit har vi viss känsla för detta och gör gärna en approximativ skattning av kraft inte helt olika reward decay och reward prediktion: Vi utgår från en nod som Wen i full gång med att berätta historier från sina aktiva dagar han tror kan vara sedelärande för ungdomen Xi och övriga yngre divergerande från storheterna han och den tyngre generationerna skapade under sina dagar genom att hjälpa till genom att lyfta fram föredömen från deras fadersgenerationer ungdomen aldrig lär nå upp till. Här gäller ju att vi gärna skattar från intensitet uttryckt när aktiv och reducerar ner det i lämplig lugnt exponentiellt avtagande kurva.


Men ändå är det kanske inte korrektare än att helt räkna bort gamlingarna som att höra till vad dagens dådkraftiga politiker sköter om genom att sätta dem på hemmet med enstaka avbrott för att möta ungdomar och berätta någon historia från dom gamla dagarna vi alla har en känsla antagligen är nyttigt för personer yngre än vi själva att lyssna på (likt ungdomar som Xi: född åldrad i förtid mentalt håller jag mig kognitivt troligare närmare Wen än Xi - fylld av visdom men om du inte reflekterar och tänker efter noga tappas värde och det känns istället lite dement). Eller i tredje fallet är han vid behov ganska potent mer så än den lite äldre politikern Hu om än inte en person i närheten av de vuxnas politiska livserfarenhet.


Oavsett vilket är en sak given: Ungdomar springer alltid runt och gör en massa saker. Vanligen vet jag att det blir mest skit som man ogärna om alls använder, upplever eller säger något positivt sämre än vad vi själva hade gjort det förr. Om dom nu inte hör upp på äldre. Positiv förändring är bra men förändring är aldrig bra utan respekt för äldre (men utelämnande äldre som passerat nivå förvirrad - vår egen ålder plus tio år efter viss start ålder). Blir det åldrings-fientligt sticker man ut käppen, fäller krokben, och gottar sig sedan i hur misslyckat saker blev när det inte hördes upp på vad man sa eller skrev redan för många år sedan. Jag varande mentalt åldrad i förtid gör det hur hela tiden: en särskild känsla mer i värde än något annat. Att man ger något viktigt av sig själv för att saker och ting inte fullständigt ska degenerera till tappad mänsklig kultur eller värre (hur är det tex. här: Vet man om "anonyma-personer" eller Snowden tog med sig the launch codes till kärnvapnen? Enligt uppgifter - från förhör i the Congress - kände man då inte till vilken information som hade tagits ut från NSA. Kan NSA avlyssnat något alls relaterat den frågan? Kan Xi i ungdomlig dumhet tänkas avfyra USA kärnvapen på Kina för att bevisa den amerikanska imperialismen slutgiltigt? Ingen som vet och säkert få som riktigt vill tro på att ingen vet).