Gigantiska stridsfartyget Gerald R. Ford redan föråldrat trots nybyggt: Saknar ångkraft

2013-11-18

Precis nybyggt och gigantiskt stor är kärnkraftdrivna USS Gerald R. Ford rredan föråldrat...Vi lär från lika nyligen publicerad insikt producerad vid MIT att kärnkraft kan vinna på att kombineras med andra energiprocesser:Det är just den samma förändringen av energibehov som är viktig. På land inser vi att andra vägar än kolkraft kan existera medan det för ett stridsfartyg likt Gerald R. Ford är potentiellt katastrofalt. Medan Ford-sparar energi för att kunna accelelera med fler knop nästa år hinner fiendens ex. för något mer energi-effektiva och miljövänliga stridsdelfiner i fatt för att montera bomb.


Etablerad kunskap, erfarenhet och kompeens finns emellertid att hitta i historien. Det var inte många år sedan andra kraftkällor dominerade haven: vindkraft och ångkraft (kolkraft). Genom att kombinera kärnkraften i ett farktyg som Gerald R. Ford med flera kolpannor får man det bästa från båda världarna.


    Japanskt stridsskepp drivet med ångkraft: Mikasa. Under det Rysk-Japanska kriget ledde hon kampen och pensionerades efter kriget som museum och finns fortfarande att uppleva ännu idag i Yokosuka.

Vi ser i konceptet möjligheter i människans storslagna flexibilitet och formbara biologiska energiomsättning som adderande här. Ju närmare svärmare eller stim av fiendens örlogsdjur eller båtar närmar sig desto mer motiverade blir sjömännen och marinsoldaterna om de ej klarar att försvara sig att elda kolpannorna. En acceleration formar sig därför delvis självorganiserat vilket är ett större värde på en så i antal personer och yta stor enhet som Gerald R. Ford.


Ombyggnation av Gerald R. Ford de närmaste åren verkar därför troligt. Både för att göra henne mer miljövänlig med kolkraft och implementera möjlighet att accelelera snabbt.