President tungt större än Minister: Napolitano öga till öga med Obama

2013-10-29

President är mycket tungt jämfört med minister. Minister konvergerar (enligt discussion Förstärkt information: Etablera varaktiga konvergerade symboler ("varumärke")) kontextuellt beroende och när "problem" uppstår träder President eller Statsminister in för att riskminimera för väljare, parti och/eller regering. Minister-symbol offrar vi och tar efter behov.


Minister är underställd folket i indirekt mening. Ansvaret är givet antingen direkt likt President Obama eller indirekt som i Sverige (där det i all praktisk sanning är implicit-antaget att partiledare är den vi röstar på som statsminister: Eller med förståelse av vilka två alternativ vi primärt väljer mellan).


President tungt bara i ordet. Symbol-grupp av associerat runt resp. symbol påverkar runt om kring. Vi förstår därför gärna att President Obama är tyngre än President Napolitano även om nu University of California är nära nog så ansvarstung position man kan få efter att innan varit en längre befattningshavare under Obama.Minister Napolitano var en god symbol längre än vi ofta når. Hennes ansvarsområden var såväl fortfarande är gigantiskt inkludera flera i sig själva enorma komponenter: FBI, "skogvaktarna", ett mindre antal intelligence-funktioner (inkl. den mer välkända och åtminstone förr om inte den ändå än av få fortfarande hästridande som ex. längre tillbaka i Afganistan under tiden för Sovjetunionens ockupation).


Tar vi oss en titt på hennes "bloggpostningar" eller för big org. som vi har här närmare pressmeddelanden om var folk kan komma och höra och möta henne:Även om allt inte alltid blev perfekt är det svårt att heller givet ett enormt organisationsbyggande uppleva åren som ändå ganska lyckade. Ett exempel bland kanske fel uttrycker också en av dom särskilda utmaningarna. Åren efter 11 september var det säkert bra att engagera medborgare kände att de organiserat kunde bidra om viktigt konkret eller för dem (att de organiserar sig själva blir lätt problematiskt). Att hämta in information via kanaler de kunde rapportera kan säkert också givet i sig värdefull information. Men jag minns - men ej i detalj eller år - en incident i media med möjligt överuttryck i någon delstat eller stad. Men hamnar saker inte mer än så är det utmarkt arbete gjort - vad jag minns realiserade eller inget kritiskt i människoliv misslyckande p.s.s. - och också om civila-myndigheter ej kan jämföras med militära känner jag att Napolitano kan ha haft en så välskött organisation man rimligt kan förvänta jämföra bredare.


Foto: DHS


    Minister Napolitano förklarar och berättar om verksamhet, och svarar på frågor.

Se i pressmeddelanden att hon möter viktiga delar oavsett i direkt funktion eller därför att de är oroade och de i sig gör det viktigt att reducera det därför att de är vad som med röster äger Obama med minister-flock. Förklarande direkt, och organisera och med den närhet i person mycket mer än endast flaggan. Eller ansiktslösa soldater marscherande för diktaturen skrämmande upp medborgarna tills de slutar resa hundra tals mil för att lämna in ett klagobrev (likt i Kina).


    Emblen för Department of Security cirka 250 000 medarbetare (oräknat leverantörer resp. funktioner i Department of Security med vilka kanske samarbete idag är ganska nära som naval eller annat militärt kontra-spionage och polisfunktioner). Kraftfull välgjord symbol. Starka avståndssökande signaler väpnat redo utan att visa på rädsla eller avaghet. Perspektiv vilket ofta kan komma sämre direkt eller praktiskt använt känns bra gjort. En av de emblem som för sitt kontext och syfte imponerar mer.

Kraftfull symbol från namn. Ännu mer kraft från välkända varumärken: FBI, CIA m.m. Men görande arbetet det kräver. Där varumärkena ej har svar här eller ens är till för att skapa vad som krävdes. Ettt mycket hårt krävande arbete: Ingen vila. Resa, möta och se till att samarbetet mellan dina underställda organisationer inte haverer utan tvärt om förbättras kontinuerligt. Det är President naturen görande President Napolitano till ett ytterst passande exempel. Såväl givetvis den konkreta för folket hon ytterst bär ansvaret för ej mördas det verkliga ansvaret krävande mycket. Ingen lättsinnighet eller svaghet med delarna lika lite som förmåga att få dem samman utan skrikande i onödan.


Storleken på organisation gör President Napolitano till ett ytterst passande till Aung San Suu Kyi kompletterande exempel på värde man ska se i sanning innan försöka ta rollen. En kvinno är givetvis ej givet eller nödvändigt men spekulativt ej borrat djupt kanske det praktiskt kan fungera bättre.Några exempel från den sista tiden:


Photo: Secretary Napolitano Remembers Victims of the Holocaust at Dachau Concentration Camp

Posted by the Office of Public Affairs

Congratulations to the Class of 2012!

Cross-posted from the Coast Guard Compass

Commemorating Women’s History Month with DHS Employees

The Rick Rescorla National Award for Resilience

Announcing the Creation of FEMA Corps

I domän - the very battlefield - där President vandrar ska heller inte lag och rätt ej ses. Transformation sker hellre men viss gemensam förståelse av vad man gör och inte gör. Lagar om än få av demokratiskt val såväl i minister havande folken represenerade. Såväl gärna uttrycka straff för separisternas Beijing-milisas brott: Ej oförlåtligt. Tvärtom. Ej tvingande folk stående där de står. Men viss kostnad tänka fel framöver när saker och ting räknas i intensiv verklighet. Jag skriver gärna lagen - mycket trevligt och efter behov för omvärlden som alltid - men ej demorkatiskt val eller ens tillhörande landet är det vad man där bör klara av själva.


Presidentens kraft

Vi ska ha förstå President att även i ett litet nystartat företag kommer det med större kraft än alla vanliga alternativ (även om skillnad inte är större än vad ej "säkerställd") - och viss kontextuell divergens existerar: beställar du en hantverkare kommande att laga på huset blir du skeptisk om han presenterar sig som president (yta känns falsk: bedrägeririsk? - vi kan här jämföra med Washington Post jag bedömer att Jeff Bezos, Amazon - om nu shoppande tidningar - gjorde ett potentiellt mycket gott val vid.


Se även den isomorfologiska likheten (se Förstärkt information: Kontrast resp. Isomorfologisk-likhet) med hela den fria världens presidenter med tillhörande minister-flockar. Såväl som fienden i deras mindre falska uttryck. Kallande sig demokratiskt i själva namnet. Kallar Sverige sig demokratiska i namnet. Nej men trots kungariket eller liknande instoppat betvvilar ingen att vi är en demokrati så välgjorda man kan hamna. En ytlig förfalskning som bedrägligt förde folk in dimma där mord, tortyr och förtryck blev vardagens verklighet. Falskt och falskt faller när vi inte längre styrs av dimman vi lärde oss fanns innan vi såg igenom den: Av denna familj av diktaturer återstår endast fyra eller fem (fem med Kuba som dock är att förvänta faller nära efter att Castro dör: Bärande det med kraften hos revolutions-hjälten som kände alla och mötte alla tiden saker räknades - lär av symbol-kraften etablerad).
Illustration: Staff artist Hans Husman for the conglomerats instance Hans Husman om Media.

Stark oc god symbol och trevligt djur besmuttats missbrukat för att legitmera och uttrycka diktatur. Historia, natur, vardag för medborgarna och för år som kommer också efter transformationen vad som kommer kosta i minnen, ångest, torterade kroppar som lider.

Balansera genom att stänga dörrar i konkret agerande

Vad som faktiskt skedde vid tillfället - förutom allt mer konkret - var att vi har upplevde experter rörande sådant gömda i dimma uttryckande fara berörande väldigt många såväl som i en fråga där vi har två poler (fuskar). Och de vinner. Och det blir ej gömd dimma av det utan det är kunskap hela flocken vinner från.


Mycket tungt varumärkesbyggande. Washington Post är stark oavsett hur vi bedömer prestationer i övrigt stark från detta. Samma verklighet gäller givetvis The Guardian. The Guardian om inte eliminerade uttryckte rätt i besläktad riktning också initierande granskning av diktaturer eller åtminstone det sjukliga mellantillstånd Ryssland idag uttrycker. Wikileaks givet att ta dem på orden att de har ryskt data bär genom att ej publicera pågående dimma med vad vi här inte riktigt kan lita på. Negativt värde är också verklighet. Här vandrar du ut med klara ögon ren eller smutsig som vi alla är - många av oss i alla fall - ser till att vad du gör är korrekt balanserad.


Och i all sanning är vekhet vad vi oftast vinner i allt. Men den sanning är endast sanning i kontext där många roller existerar och ofta träder folk upp till roll när behov kommer. Men President här är inget för övergödda exilpolitiker som normalt oftare än friskt: Ätande fonder görande exil-politiker till själva syftet. Styrka utan att äta sig fet, korrumperas, falla för rädsla och orka det.


    Vi går ej klädda så här: Det är ej nödvändigt för att verklighet ska visas i detta kontext. Men se att vi både i det har symbol såväl som den konkret stängda dörren genom att helt avlägsna domän av att äga. Kanske behövde han det för att orka se värde där det räknades och utan tvekan givet det mycket svårt att konkret eller oftare kanske fallet med ledare i exil korrumperas bit för bit vänjande sig vid goda måltider och ett lugnt liv. Ev. skriva några böcker - eller bara låna sitt namn till dem.

Svaghet och smusen bär vi likväl alla. Så praktiskt ska det bäst hanteras genom att stänga dörrar fienden kan göra misstänkt. Väcka dimmans skräck runt. Alltid. När det är vana är det enkelt men det är ej som vi vanligen gör saker i de allra flesta funktioner. Mer här om ej skapande samma svaghet måste det uttrycka styrka. De talar och stänger dörrar därför du är stark. Ej därför att du fruktar fiendens svagare falska ord.


Och verklighet hunger måste vara stor hos President här om alls klara det. Kontrollerad. Så vi stänger dörrar. Korrekt beredd att ta det så långt som krävs är riktigt. Du vinner inte detta på att tända eld på dig. Men dörrar stängs till förstått och definierat inkorrekt och hindrande att problem kommer feluttryckande av och till.


Monumentet historien säkerställer

Är givet i Napolitanos för evighet - eller till nästa uppdatering av webbsystem - låga nummer hos DHS webbsystem:


www.dhs.gov/keywords/secretary-napolitano?page=11


Nummer elva. Historiska spår visande i skapandet av webb-symbolen var delar i symbol och ledarskap mycket tidigt arbete pioneering gjordes.


Det är också en korrekt och passande symbol. Naturligt från vad gjort. Statyer och monument kan krävas ibland rent av uttrycka symboler som förändrats till att inte endast varande människa utan också en varaktig samlings punkt under oroliga år levande eller lämnande position eller verklighet. Men naturen i det bör när möjligt bättre både visa verkligheten i ett arbetet forsatt nödävndigt men ändå klara att göra kraften stark nog för att samla när så krävs.
    Verklighet när han i vad han som person behövde klara för att vara både symbol och den konkreta ledaren som klarar att få delarna att leverera. Och det här var kanske rent av på en bra dag.