Indien hyllar Abe: Republikens dag

2013-10-29

Möjlighe helt säkert om han önskar se ett i alla konstnärliga värden större militärparad än vi oftare kan vara vana vid inkluderande kameler och hästare med förare såväl som den moderna världens uttryck.Symboliserande skapandet av något större hela folket kan känna värde oh glädje i.


Utan den hotande fara vi från dikaturerna i Indiens närhet - Kina såväl som förr Sovejtunionen - uttryckte i ständigt upprepad minut, till time, dagar till och med av ständiga symboler för makt - vapen efter vapen - för att tala hot och väcka skräck hos det egna folket såväl världen och i all realitet alla upplevande styra det eller del av det. Där finns inte sannare värde: Endast symboler för förtryck och mord.


    Att man visade även det vapen jag mycket hellre önskat man ej utvecklat uttrycker man mycket mer än dess slagkraft. Vapent behöver även i realitet förstås som ej endast förstörelsen utan även en prestation i tekniska domäner som för många i landet kan upplevas jämförande med länder man annars vant sig haft mcket mer i forskning och modern teknik.

Indien är i sitt innersta i sin mänskliga natur och kultur ett stort folk som gärna väljer rätt vid dagens slut. Ett land lätt att lära ifrån när vi vill se dynamik i möten mellan kulturer. Ett exempel - i nästan allt börtglömt idag - men även visande hur nära alla folk i och runt om Indien är till dem genom i historein är tiden när Tibet var dominerande makt-kraft varifrån armerna marscherade ut för att ta land. Idag är Indien ett av flera länder alla de som flytt och flyr fritt kan leva som man önskar utan förtryck och väljande religion. åsikter, böcker att läsa, var man vill gå m.m. utan att tvingas till livsfarliga risker. Indien är dynamiskt och säkert en god vän om tar sig tid att se kraften såväl som alltid ett större bredare samarbete som realitet inkluderande mer. Om något vi inte minst kan se från Kalla Krigets tidsålder kommande vettigt överrens med de flesta utan att de någon egentligen blev mer än den vanliga realitet av många kulturer, idéer och historien av tala och fungera med. Det finns kraft i Indien.


Och realitet kan vara att Indien känner sig lite utmanade av Kina efter deras Abe-hyllning: