USA's Mellan-Östern politik har motiverat Bo till protest-aktioner nedtystade av Vita huset

2013-06-18

För att bestraffa President Obama som ytterst ansvarig för den skumma "smyg-finansieringen" av ryska vapen-leverantörer indirekt hotande Mellan-Östern såväl som Europa givet pågående upprustningen av den syriska diktaturer åter-publicerar vi den troligt ganska smärt-samt hånfulla bilden (men samtidigt korrekt barnvänlig inkluderande en kul hund) såväl som länkande the whole information pay-load blog rocket:Som jag tänker här så motiverar man President Obama till att motivera dom afghanska-engagerade amerikanerna till att börja tänka mer whole och se möjligheter mer än att skapa problem. Ingenting riktigt lika effektivt - om än lite old fashion - finns för att motivera the fat cat to run än att släppa lös hunden. Bo varande lite lojt förslappad av Vita husets väl-tilltagna restauranger kan trots det göra en fin prestation genom att strategiskt protestera genom att kissa där Obama tänker sig att representera eller kanske slappna av med en bok. Bo är inte alls svår heller att få intresserad. Vanligen är det bara att connecta-up till Vita huset med deras plug-and-play och chatta lite med honom så promenerar han iväg och kissar någonstans. Talesättet i Washington är ju också att oavsett hur surt negativ Obama är får man Bo engagerad nog att pinka i hans sovrum tills du fått din skattesänkning är det löst inom en dag.


Men så är verkligen den spanska vattenhunden en arbetande hund. Riktiga problemlösare. Vattnet är deras naturliga domän. Och aldrig nöjda om de inte får plaska runt. Så väl som soanskt lediga i sitt engagemang.


Ett bra tips är att även om du på kartan ex. är i Afghanistan är du fortfarande också i Asien och faktiskt i hela världen. Så vad man gör där kan inverka på vad som händer i andra delar av världen. Så även om man gör säg en vinst av 1 enheter dollar där kan det komma med en förlust därför att det gör att man förlorar fler enheter dollar på en annan plats i världen. Även om det kan verka krångligt fungerar det ofta bra bara att addera samman positiva och negativa kostnader som är event-associerade till ett beslut.