"Article 40"

2013-05-28

Den som söker ska finna. Nå det var så klart givet att något liknande i alla fall har gällt:


"Article 40

Subject to any provision to the contrary in the NATO Status of Forces Agreement or in the present Agreement, archives, documents, official mail recognizable as such and property of a force shall be immune from search, seizure or censorship by the German authorities except where immunity is waived."

Från: NATO SOFA SUPPLEMENTARY AGREEMENT | webarchive.nationalarchives.gov.uk/
Senast 18 mars 1993 "uppdaterad" rörande hela dokumentet.

Search - självklart både generellt och än mer i kontext av i seizure d.v.s. hindrande och sparande instans liksom censorship - är tillämpbart tycks det som säkert avsett både av Tyskland och occupationsmakterna i det moraliskt och korrekt implementerande bredare i moraliskt betydelse och faktisk realitet funktionellt relativt tidigt 1990-tal idag men ej då förekommande lösningar och policy. Vi betvivlar dock det ev. görliga att reagera på ev. sådana avbrott p.s.s. som vanligare direkt efter kriget.


För att vara lite komisk. Om search är elektronisk räcker det säkert med att show colors elektroniskt ex. blogga det. Dessbättre - presenterande oss med den enklare och i allt praktiskt flexiblare med färre risker vårt svenska medborgarskap ger - har vi ej den formalia att presentera (kanske bäst fotograferat suddigt för att tråka de tyska systemutvecklarna) korrekt indikerande representerande US eller UK i den avsedda mening som aktiverar diverse artiklar.


" A few bugs. I fixed it easy enough. And I got promoted since the project manager was put in war-prison-camp since my bug search an english military representative who had provided an identification either in the channel of search or at a previous time point informing us of his being in Germany. Next time I shall search away part of the government to solve the problem of financing Greece."

Som sagt i Verkliga värdet av Shinzo Abe: Från WII till idag om verkligen påverkande konkret eller formellt men ej konkret idag vad man bäst avlägsnar för att ge Tyskland det naturliga självförtroende som fodras för att hantera det konkreta inflytande de representerar. Och också som sagt i den utsträckning giltigt idag måste det givet det enorma brott Nazityskland representerade med alla dess risker tillämpas fullt idag tills borttaget. Ingenting etablerat i krigsslutet rörande Tyskland ska eller får accepteras ej gällande utan att det formaliserats relativt ockupationsmakterna. Ingenting.