UNT starkare med ökad tyngd i seriösa nyheter

2012-03-03
UNT längre tillbaka när jag följde den regelbundet (utan att ha kontrollerat det troligt cirka 8 - 12 månader) hade som en "lokal" tidning styrka i att:

  • Utmärkt förstod betydelsen av att som alternativ till DN, SvD m.fl. större morgontidningar skildra det lokala.
  • Att ta en aktiv roll i lokalt samhälle.
  • Även skildra det lokala med kanske mindre generellt nyhetsintresse utanför just grupperna som skildras. Ex. är kanske ungdomsidrott vad relativt läser utanför föräldrar och en del av barn- och ungdomarna men kan för en lokal-tidning just i den läsegruppen ge ett värde rikstidningarna aldrig levererar.
  • Och ett flertal liknande lokala styrkor...

Jag noterade tidigare att de ofta hade utmärkta bilder vilket jag inte följde upp denna gång.

Att man etablerat nyhetsleverans i alternativa kanaler ex. lokal-TV är intressant och kanske vad som visar sig viktigt långsiktigt. Det ev. värdet nu och närmaste åren är svårt för mig att bedöma utan att veta mer om den lokala annonsförsäljningen där möjligen värde finns beroende på kostnad för produktion. En reflektion rörande produktionskostnad är dock att med rutin gäller att många nya redaktionella verktyg inte behöver tillföra kostnad annat än tidigt när journalister och övriga lär sig arbeta med dem. Det kan gälla filminspelning i samband med reportage som tidigare ändå skedde men då med uteslutande papper.

Kulturnyheter respektive nationella- och internationella nyheter hade emellertid förr inte alls samma tyngd jämfört med DN och SvD jag samtidigt följde. Särskilt nyhetsanalys kunde kännas ytlig men även själva nyheterna gav ibland intryck av att man missat relevanta dimensioner.

Jag kan i samband med att jag igen följde upp UNT liksom p.s.s. DN: Dagens Nyheter kraftigt bättre: Hittade tillbaka till sin själ vilka jag för båda slutat att följa regelbundet att UNT förbättrats ganska tydligt där jag tidigare märkt problem (tidigare värden rörande det lokala följdes inte upp).

UNT tycks addera mer tid för utrikesnyheterna och/eller sett över kvalitetsuppföljning och riktlinjer för hur skribenterna ska tänka rörande referensinformation, nyhets- och politisktanalys bakåt i medier generellt o.s.v. eller möjligen att man adderat kompetens i ledning, urval av vad man skriver om och jämförbart.

Vi kan p.s.s. i den lokala bevakningen se att man nu också följer tyngre områden (den lokala bevakning i övrigt jämförbart med tidigare följdes ej upp i upplevd kvalitet). Senast kring innovation i Uppsala där man klarade att fånga flera dimensioner och kategori-områden både rörande möjlighet och problem inklusive enklare jämförelser med andra geografiska områden.

Jag kan uppleva att tidningen allmänt lägger en något större vikt vid seriösa nyheter. Det är givetvis helt riktigt därför att det inte på något sätt utesluter den lokala bevakningen där båda sidorna är viktigt. För de seriösare nyheterna ska heller inte kvalitetsförbättring motsvarande den vi här ser behöva komma med högre kostnader utan borde handla om vägledning och verksamhetssystem för hur journalisterna arbetar. Man kan tänka sig (jag har dock aldrig följt skribenter eller jämförbart för tidningen) att tidningen fört in någon ny person med ansvar för de seriösare nyheterna för kvalitetsuppföljning alternativt växlat medarbetare mer generellt där man är noggrannare med att skribenter med rätt kunskap om en region skriver om den.

Även om jag inte har någon anteckning om det att jämföra kring är mitt intryck att man kanske arbetar bättre nu med "infografer". Allmänt är intrycket dock att diagram, statistik m.m. mer sällan presenteras med referenser respektive egen grafik än nödvändigt. Precis som för filmklipp av reportage tror jag att ansvar för sådant för alla tidningar långsiktigt behöver vara vad skribenterna själva klarar av att göra åtminstone i sammanställning grafer sedan kan genereras från.

Att ha referenser till andra aktuella artiklar i tidningen är ett till exempel på infografer jag upplever är nya men ej har sparade uppgifter att jämföra bakåt med.

Sammantaget är det nog korrekt att säga att den internationella politiska bevakningen håller tydligt högre kvalitet med vad jag vant mig att förvänta. Det förvånar nästan därför att mycket ligger i mindre detaljer snarare än utrymme och ämne förutom också att man per utvalt ämne levererar en bättre artikelform (ex. reportage med aktuell för ämnet känd person) och täcker upp relevanta dimensioner bättre.