Syrien: De återstående argumenten

2012-03-03
När vi ser argumenten för att hjälpa Syrien vad kan jag mer säga än vad jag sagt?

  1. Syrien möjliggör samarbete i Arabvärldens vanliga folk med Västerlandet balanserande negativa irrationella uttryck som terrorism.
  2. Syrien är direkt geo-närhet till Iran och vi ser redan att Iran ökar upp nationalismen för att kompensera möjlig pågående spridning.
  3. Syrien och Iran är liksom Ryssland direkt geo-närhet Kina där mer kraft i demokratiseringen är värdefullt, och reducerande den för världen skadliga Makt Kina allt mer projiserar.
  4. Människor dör i massor och varför det inte är folkmord nu idag jämförbart med i Jugoslavien vet inte jag men vill någon annan argumentera för en skillnad är det deras moral och deras FN de sänker ner i skiten.
  5. Israel kan vi både räkna till Västerlandet liksom Mellanöstern men Syrien är också möjlighet för dem. En del glädjande tecken på att de vågar välkomna förändring utan att direkt till följd av år av konflikten reagerar med oro finns. Det är tror jag positivt för framtiden i regionen långt utanför Syrien.

Kanske finns det två till argument att uttala. Jag skulle kunna säga att det är kritiskt att vi vinner i Syrien nu och att den rörelse mot demokrati vi ser som hanterar mycket stora direkta hot mot världen av folken själva stannar av utan att man lyckas här.

Problemet är bara att jag inte tror det stämmer. För Libyen var det kanske verklighet. Här i den långsammare kurva för intensitet i information där trycket kvarstår är det här inte självklart en nu avgörande punkt där det för större frågor och rörelser nödvändigtvis krävs att vi vinner här och nu.

Vi är fortfarande också i vinterns - mycket tydlig här men verklig bredare i världen - ljus och vårens sol som hos väcker de maniska liksom människan allmänt till liv är ännu att se. Även om det kan tyckas lite oseriöst gäller att vår-ljus, torka, vinterkyla, liksom tillgång på mat och vatten kan påverka konflikter där om positiv förändring och verktyg för effektivare energiomvandling kan läggas möjliggör att vi nu har ett lokalt maximum.

I det behöver vi dock se närheten i geo och intelligence vi har från Syrien till Iran och till Kina. Liksom Ryssland till Kina. Jag vill säga att vi måste vinna nu i Syrien men jag tror inte stämmer och jag vill en ev. gång det kanske verkligen är så att jag kan säga det utan att oärligt plågad av händelserna nu uttalat det nu utan att säga att jag tror det vore ej korrekt.

Vad finns då kvar att säga? Jo att jag kan ha fel när jag tror att det vore ej korrekt att säga mer än jag tror stämmer därför här är det verkligen sämre uppföljt än det borde ha varit med lite annorlunda datorresurser.

En kanske kompromiss mellan lösningar där man konkretiserat ingriper från luft och hav, och att inte mer nu ge rebellerna ökad möjlighet till effektiv energiomvandling, kan vara förvisso dyra men i sammanhanget en strunt-summa tydligt effektivare vapen.

Varför är Iran med kärnvapen ett så enormt hot? Är det för att kärnvapen är väldigt farliga? Ja. Men vi också uttrycka det som att Iran är oerhört begränsade i samarbete och resurser därför att de är en divergerad totalitär regim med föga stöd förutom Kina och Syrien. Verktygen de har för att bibehålla makt och projisera inflytande begränsas av den divergerade målsättningen få stödjer och många kämpar emot vilket gör påverkan via information eller ingrepp i rummet (ex. angrepp av Hezbollah) dyrare genom sämre påverkan, och av samma orsaker begränsar deras samarbete.

Emedan USA, England m.fl. länder med kärnvapen har väldigt många andra verktyg varav ett flertal också är väldigt energieffektiva har Iran få. Kärnvapen för Iran är därför inte bara enorm energiomvandling med "låg kostnad" (kanske bara att trycka på en knapp) utan ett av färre verktyg som för dem kan ha effekt.

Att ge ökad möjlighet till energiomvandling via vapen är farligt. En AK5 är ytterst begränsad i energiomvandling och kommer med stora personliga risker vid användning. Samtidigt är den enkel att ta till för att skaffa mat eller pengar när samhället börjar brytas samman. De är billiga och i en krigszon enklare att förnya med ammunition.

Starkare vapen för att utan vägminor eller dylikt slå ut pansarvagnar är oerhört effektiv energiomvandling. Därefter står pansarvagnen tyst när rätt moderna vapen träffat den avfyrat av en liten grupp soldater. Det är jag utan att vara vapenexport också vad jag bedömer kanske resulterar i färre skador på infrastruktur än att ha en pansarvagn som står och smäller iväg skott vecka ut och vecka in. Och ger fienden en känsla av att vara utsatta. Kanske något motsvarande detta? Tillsammans för effektiv användning ett mindre antal personer på marken som följer vapnen och ammunition för utbildning och rådgivning. Andra vapen kan vara bättre. Det viktiga är hög-effektiv energieffektivitet relativt en dåligt organiserad splittrad gerilla-organisation där långsiktiga risker bäst minimeras.

Kanske finns en svart-sida för ett till argument jag mer värjer mig emot. Världen är som världen alltid varit. Liksom människan. Vi hör och vi talar. Ibland när vi står inför tre-dörrar är vad vi säger vad som påverkar sannolikheten för vad vi ser bakom dörren vi säger är den rätta. Om vi spränger muren här och nu orkar vi det eller är senare i år eller nästa år vad som kan lyckas? Jag har inte försökt besvara den frågan men vet att jag just nu har föga i tid och datorkraft att addera om muren skulle falla redan nu kanske tidigare än de flesta trott och något tidigare än jag trott.

Vi får heller aldrig glömma att positivt och negativt tenderar att balansera var för sig. Kropps-stympningar i Belgiska Kongo är ett osmakligt tydligt exempel där vi ser balanserande negativa uttryck än idag (och nyligen med en topp under folkmordet i Rwanda). Mer fundamentalt skadar diktaturens ovilja att ta hänsyn till befolkningen deras kognitiva förmåga:

China air standards going national by 2016
Closure of Coal-Burning Power Plant in China Directly Linked to Improved Cognitive Development in Children

Protester på nätet erkände de nyligen påverkade den ökade prioriteten som givits även om jag ännu inte noterat något nytt i planering än vad som var känt tror jag 2010. En sida till av detta problem som just visar naturens balans är att detta är nedsatt impulskontroll för populationer och därigenom vad man kan tro kan tänkas vara påverkande för hur protester utvecklas de kommande åren på båda sidor. Det finns där ingen som har något att vinna men alla tar enorma personliga risker i att inte nå en fredlig verklig väg till fria val.