Prediktion för Syrien tycks slå fel

2012-03-03
Det har många gånger känts lätt osmakligt att för Syrien göra samma fallstudie som för Libyen och kanske är det en anledning till att jag inte prioriterat att få upp ramverket för uppföljning (dator-resurserna är smala och utveckling av andra delar tar mycket). När jag här följer upp gäller därför att det skett utan omräkningar eller på annat sätt mer exakt. Från förra året om jag minns rätt augusti noterade jag här eller på Nyfiken vital att en grov skattning var att vi skulle nå högsta intensitet runt vecka åtta.

Problematiken med hur det sker och hur det optimalt ska ske ligger i omvandlingen mellan uttryck i information och förändring i energi. Vi kan se det som att vid ett visst uttryck i information kommer vi också se förändringar i energi.

När och hur varierar mellan situationer. I en diktatur som Kina tenderar diktaturen att tidigt reagera på information med uttryck i energi ex. att man reagerar på protester med vapen.

Hur tidigt och intensivt världen reagerar på annat sätt än med information på en situation som Syrien definierar en dimension av hur vi kan se på energiomvandlingen. Vid tillfället för prediktionen och egentligen inte nu heller (även om jag kanske är närmare det) fanns något enhetligt synsätt på dessa delar för energiomvandling utan det skattades tämligen grovt från hur mycket slöare jämfört med Libyen jag bedömde att Syrien skulle vara avseende omvärlden och kopplade det inte samman med information påverkande skeendena i Syrien.

Frågan hur fel (om alls fel vilket jag egentligen ännu inte är 100% säker på att jag var då vi har en dark horse verkande just nu sedan tror jag en vecka starkt påverkande energiomvandlingen på plats där ju ingenting i ögonblicket mer effektivt än vapen finns och just nu går vapen över gränsen från Saudi Arabia enligt uppgift och om det är i energiomvandling effektiva vapen kan det påverka skeendet) är här mindre intressant än frågan hur man i olika relevanta områden skapar skattningar av samband mellan information och energi.

Det är ju också möjligt att prediktionen om att intensiteten skulle ligga högst vecka åtta faktiskt stämde. I vilket fall vi har oavslutade affärer i Syrien och i så fall att andra skattningar behöver göras om. Detta om så känns minst sagt problematiskt. Tänker vi oss om så ett lokalt minimum har vi dock en faktor som kan öka upp intensiteten mer senare i år.

Tveklöst gäller samma samband för information här som i övrigt när koppling till fara eller möjlighet finns d.v.s. vi har bl.a. fenomen som inflation i effekt och relativ-skillnad i upplevelse. Om Sverige traditionellt uttrycker sig mindre än nödvändigt positivt om det egna landet är det en relativ-skillnad som värderas högre jämfört med när det sätts på en inlärd normal-nivå.

En koppling mot tidigare energi-förbrukning kan vara relevant d.v.s. betraktat för Syrien kan vi spekulera att kostnader för Libyen begränsar vad som görligt i Syrien. Liksom p.s.s. energikostnaden för en jämförbar intervention som kan tänkas vara högre.

För att jämföra Libyen och Syrien gäller ju också att Libyen har stora tillgångar i energi vilket konkret kan tänkas ha gjort att ha kompensatoriska möjligheter kan ha spelat in relativt energikostnad.

Att peka ut och se dessa och liknande samband är egentligen inte svårt och vad som kanske mest under Kalla kriget skett i en mängd modeller och resonemangs-system. Utmaningen är ju dock kopplingen mellan information och energi.

Relaterat

Tidigare om koppling energi och information:

Vad är blue light entropi?
Energikostnad symbolnät II

Och informationen utan energi:

Sniff värld