Tysta någon från avstånd & Och utlösa panik

2012-03-02
Jag hade en liknande i min ägo jag byggde 2011 men som jag senare cirka två månader innan jag flyttade gav bort:

How to Build a Speech-Jamming Gun

En till användning är att i länder där befolkningen tystas kan man tysta ledarna när de pratar offentligt. Eller störa synkroniserande säkerhetspersonal.

Räckvidd måste för sådan användning måste vara god.

En allmän reflektion för denna liksom en mängd "liknande" om än inte i direkt tillämpning i hur de påverkar via vår perception hur vi uppfattar och hanterar dimensioner (här implicit tiden) är vad man ska vara lite försiktig med. Experimenterar man för mycket med sådant kan det riskera att bli ganska underligt på sätt man inte lätt kan förutse. I det har vi förövrigt en möjlig annan tillämpning av kanske inte just detta verktyg men en del inte allt för långt borta i att bibringa någon en känsla av att ingenting i ögonblicket stämmer och att något är enormt annorlunda och fel som de inte klarar att identifiera. Det är vad som kan användas för att utlösa akut panik och ångest med men som är problematiska i experimenterandet under byggandet av en enhet givet att du ogärna testar direkt på fienden innan protesterna och de mer än andra verktyg tenderar att ibland göra världen lätt underlig.

Den allmänna rekommendation får bli att nyttan i revolt mot diktatur kan vara verklig. Men att det krävs mental-styrka för att ge sig på att experimentera på sig själv.

Hela det här området som generell kategori inom information warfare diskuterades en del tror jag 2009 på Hans Husman om Information Warfare.