Medias moraliska utmaningar i Guy de Maupassant's Paris

2012-03-04
För mig har alltid en del av Hans Husman om Media varit ansvaret för läsarens moraliska utveckling. Att av och till understryka möjligheter och risker vi ibland när vi betraktar oss själva kan missa.

Det kan tyckas lite löjligt men som jag brukar peka på har betydelsen av media när jag gjorde fallstudierna understrukits. Förvisso tror jag mycket som oroar andra är vad som tenderar att balansera sig mellan tidningarna men däremot kan givetvis problematiken vara större för företeelser dolda eftersom samma sak inte lika enkelt sker.

En tanke som dök upp var därför att jag försummat detta en tid och borde rekommendera läsarna något uppbyggligt men lättsamt att läsa. Guy de Maupassant roman Bel-Ami kan för det vara utmärkt. Även om den rimligen måste utspela sig ungefär samtidigt och något bakåt med författarens korta aktiva period, och fick jag själv när jag läste och skrev ett papper om den i gymnasiet en känsla av åren direkt efter Napoleon III. Huruvida någonstans 1873 till 1880 eller kanske 1880 till 1885 kan vi se att många moraliska utmaningar läsaren möter är lika aktuella idag och sträcker sig från den begränsade problematiken till det i större:

  • Vi har möjligheterna för journalisterna att öka sina intäkter genom att sälja smygreklam.
  • Att understödja tidningens ägarens ekonomiska spekulationer.

Vi har Bel-Ami för nedladdning hos Projekt Gutenberg.