Mitt Romney käkar Cheesy Grits i ord men ej i bild

2012-03-13
Nu har vi ett exempel på att Mitt Romney prövat en av de möjligheter jag pekade på i Mitt Romney behöver börja lyfta skrot:

"Morning, ya'll," Romney told a campaign rally on Friday in Jackson, Mississippi. "I got started this morning right with a biscuit and some cheesy grits."
Mitt Romney's Cheesy Grits, With Extra Cheese Y'All

Men inte särskilt bra. Att visa att man förstår och respekterar en viktig del av kulturen relaterad till mat är inte att berätta det i ett tal till folket vilket i värsta fall snarast kan understryka problemet för Mitt Romney jag pekade på.

Ett exempel på ett bättre sätt är att råka bli fotograferad medan man äter "folklig mat" representativ för en viktig grupp. Jämför med hur President Obama under valrörelsen råkade bli fotograferad ätandes hamburgare.

Utan en redesign av den morfologiska designen på hur budskapen uttrycks och vad det sätt han säger i ord och kroppsspråk säger om hans relativa distans till nyckelgrupper (om än inte nödvändigtvis budskap och övriga metoder vilka jag åtminstone ännu inte tittat på utifrån förutsättning att vinna valet) är han chanslös i presidentvalet.