När Presidentens köpkurs sjunker: Minskat kollektivt USA-värde

2012-03-13
En kortare kommentar utifrån dimension reward magnitude (vilken mer allmänt hör till de delar jag nyligen avsåg i indikationen om att delar ej kommer delas lika fritt men rör i vad som finns diskuterat längre bak fallstudien rörande kronkurs och ränta initierad tidigt 2009 om jag spontant minns rätt) kan göras till:

President Obama tappar väljarstöd

Vi kan dels se den spekulativa förklaring jag pekade på utifrån Syrien. Det har vidare i media diskuterats interferens med bensinpriset.

I båda fallen gäller att värdet av vad medborgarna är minskar:

  • När bensinpriset ökar orsakar det minskade möjligheter att göra saker med de pengar de tjänar och äger.
  • Det blir dyrare att bila, flyga m.m.
  • Värdet av den amerikanska dollarna i den frihet att "välja vägar" reduceras.

För Syrien gäller att:

  • USA uttrycker en relativ skillnad i möjlighet att agera och påverka jämfört med vad amerikanen är van vid.
  • Oavsett hur omstridda enskilda insatser kan ha varit (kanske med Vietnam som modernt maximum) gäller att det ändå uttrycker en potens.
  • Att USA har kunnat agera i centrum för världspolitiken och mer än det praktiskt skapa förändring genom energiomsättning (ex. ha hangarfartyg med flyg att båta över till Libyens närhet) motsvarande ett kollektivt värde.

Valutans grund i det mänskliga samhället är att det motsvarar ett uppfattat och verkligt värde med motsvarighet i vår kognitiva funktioner för att värdera vår omvärld och söka optimering mot vad som skapar styrka för oss själva och vår flock. Ex. viktiga just här är sparad mat och sociala nätverk.

I sparad mat förutom visthusbod kan vi inkludera territorium och scouting. Ökade bensinpriser är:

  • Reducerad förmåga att söka "mat" (inkluderade kapitalvaror m.m. i butiker).
  • Att utforska nytt (primär belöning) via semesterresa minskar.
  • Och möjligheten att stärka den lokala familje- och vän-flockens band reduceras.

Reducerat bensinpris reducerar värdet via den lilla flockens möjligheter. Minskad internationell potens gör att värdet associerat till den stora flockens slagkraft krymper.

I båda fallen kan det reducerade värdet associeras till den stora flockens-ledare. Särskilt som nästan ingen av de enskilda medborgarna med någon rimlighet kan se att de själva påverkat förloppet. Det skulle vi med samma modell-språk kunna uttrycka som att värdet man ser i den stora flockens ledare minskat. "Valutan" för det sociala värdet i en demokrati motsvarar i arena politik antalet röster och förmåga att knyta samarbeten med andra politiker.

Detta är ett sätt man kan resonera utifrån och mer analysera. Här har jag dock inte på något sätt försökt göra någon skattning men hoppas (men flera andra mer prioriterade behov finns och möjlighet kan komma ner till hur uttryckta vissa generaliserade funktioner för enklare anpassning och borrning kommer vara) under valrörelsen ha en anpassning rörande en del dimensioner för att kunna ta mig en titt.

Ska man trots angiven begränsning säga något om hur viktigt bensinpriset respektive Syrien är för att vinna valet gäller i båda fallen att relativ skillnad är avgörande. Frågan för Obama är i viktigt av respektive större områden kassa för medborgarna respektive internationell potens där han relativt en möjlig devalvering nu har störst möjlighet att igen uttrycka positiv relativ skillnad. Möjligen att kraftfullt med flaggan i topp bomba en Iransk atombombsfabrik motsvarar svaghet i Syrien men det är inte säkert eftersom många redan uttrycker att det borde ske där man kanske upplever att Vita huset bromsar och därmed när något sker övertalats till det. Rörande bensinpriset gäller istället att jobbsiffrorna tycks på väg upp vilket är god relativ skillnad relativt bensinpriset. Därmed kanske betydelsen av Syrien för President Obamas möjligheter att vinna valet är större än man först tror.

Ska republikanerna vinna valet menar jag dock att de behöver se över "paketeringen" av kandidaterna:

Mitt Romney behöver börja lyfta skrot
Mitt Romney käkar Cheesy Grits i ord men ej i bild

Det finns ju dock tid till.