Mitt Romney behöver börja lyfta skrot

2012-03-09
Ingenting jag ser hos Mitt Romney (ännu endast bedömt från visuellt intryck utan återkoppling med väljarnas attityder specifikt för denna fråga) pekar på att han kommer i närheten av att besegra President Obama.

Eventuellt gör jag en längre diskussion längre fram men en sak passar excellent att peka på idag när det precis noterats att han med charm går excellent hem hos äldre kvinnliga väljare och beskrivs som Pretty darn charming.

Det är en egenskap Mitt Romney har och vad han säkert nu kommer dra mer nytta av. Men valrörelsen (om han blir republikanska partiets kandidat) kommer kräva mer och jag kan säga att den där egenskapen hjälper honom inte när det kommer till flera stora väljargrupper inklusive manliga väljare i de lägre inkomstgrupperna.

Mitt Romneys problem bland dem är absolut inte bara att han är rik utan också att han ger intryck av att vara en pretty boy lite vek och rädd för att smutsa ner sig. President Obama har inte alls detta problem och underströk också detta under förra valrörelsen bl.a. genom att käka hamburgare och ta sig en och annan cigarett.

Sådant räcker inte Mitt Romney därför hans "nuvarande" fysiska form bär inte grundförutsättningarna. En grupp av åtgärder som kan hjälpa och vad man lätt kan förvånas över inte redan initierats (av vad jag ser) är att bygga muskler. Romney behöver armmuskler och se till att av och till naturligt visa upp det. Gällande sådant kan han ta inspiration av President Putin men transformerat till det diskret elegantare och tydligt amerikanskt anpassande.