MIT:s komiska blogg överträffar sig själv

2012-03-07
Mest komiska citatet på länge:

"Meanwhile, the languages designed by academics who are obsessed with internal consistency and correctness include a bunch of mostly dead tongues: Fortran, Cobol, Lisp, C and Smalltalk. The only exceptions are .NET and Java, which were the products of considerable investment by Microsoft and Sun."
Från: Why Only Designers Can Create New Programming Languages

Det är så fascinerande att MIT:s Technology Review dels har The Physics arXiv Blog där det läggs tid på att läsa studier, göra kommentarer som bygger på kunskap, det ibland lätt skämtsamma är ytterst diskret krävande viss kunskap och så Mims Bits som bara är spontana åsikter ibland byggande på någon kunskap men som ohämmat generaliseras även där skribenten måste inse att normal sannolikhet när han inte kontrollerar fakta alls säger att 75% - 90% är fel och förstås i ett medium som den här av antagligen ett antal av dom dagliga läsarna.

Jag ogillar inte alls bloggen även om jag sällan bryr mig att läsa den. Därför den är just varje gång så komiskt i det här.

Det tveklöst mest komiska citatet kring programmeringsspråk jag någonsin läst. Och trots att det uppenbart är en blogg gjord för att vara komisk är den i det ändå så extremt naturlig att den korrekt borde markeras vara det givet att för respektive områden gäller ju att läsare som når inläggen direkt inte nödvändigtvis inser det för ett område de själva egentligen inte kan.

Någon större betydelse har det dock inte då bloggen typiskt aldrig berör något i ett kontext där det rimligen kan påverka några faktiska beslut i större sammanhang. Det gäller ju ex. här där ingen fattar några strategiska eller taktiska beslut relaterade till utveckling utan att kunna tillräckligt för att inse att det är skrivet för att vara komiskt. Undantaget enstaka situationer där det blir rätt oavsett beslut ex. här studenter eller dylikt som ska välja första språket de ska lära sig och vid universitet kanske kan välja mellan en kurs i C, Java eller något skriptspråk.

Det avslutas ju så elegant med ett till sanslöst kul citat:

"A lot of this comes down to human factors in programming languages. If they're not easy to use, they won't spread."

Om det vore såväl. C torde vara det mest använda programmeringsspråket och praktiskt det mest komplexa att få kvalitet i givet att alla ej grundläggande datastrukturer i princip måste byggas upp. Och ej heller gjort akademiskt utan för att vara en hammare lösande praktiskt problem jämförbara med dom C i sig har relativt mer avancerade språk men för jämfört med det än enklare assembler under.

Emedan nu dom akademiska språket (där vi nu inte ska utgå från den komiska listan som gavs utan istället språk likt Occam-2 m.fl.) riktigt är mer sällan använda men ofta just är från någon aspekt eller användningsområde brutalt mycket enklare att använda i teorin (prestanda m.m. kan dock vara en annan fråga).