Symbol-relationerna jämförda med geo-karta

2012-03-07
Huvudsakligen publicerat för att kompletterande Militär seger stärker upp ekonomin och ökar upplevt människovärde rörande en ganska specifik fråga och förutsätter att denna artikel lästs.

Ett väg att uttrycka relationerna lättare att bära med sig i tankarna trots att dimensionerna sträcker sig över allt vi uttrycker (forskning, geo, samarbete & politik o.s.v.) är att jämföra med en karta. I detaljer blir det lite tveksamt men övergripande som i bilden fungerar det. Klicka för att se bilden i rätt storlek.


Kompletterande exempel av hur omedelbart värde ger förutsättning till att se värde i vad som har högt abstrakt avstånd utan omedelbar positiv effekt är yoga. Varför spred sig yoga över världen trots väldigt främmande i kultur?

Att kända personer ex. Beatles (även möjligt exempel scouting-beteende relevant givet vanligare beteenden hos kända musiker där dessa beteenden allmänt korrelerat något överuttryckt med samma personligheter som oftare uttrycker scouting beteende ex. "toppa-belöning" av lyckad konsert med jämfört med genomsnittet oftare missbruk av droger eller promiskuöst beteende känd korrelation) gav sig hela vägen ner till Indien och lärde sig meditation och lite yoga gav via deras hos beundrare aktiverad omedelbar belöning av själva Beatles förutsättning att söka det eventuella långsiktiga värdet därför att ett abstrakt upplevt värde gavs. Vad vi kan förklara utifrån sambandet i orbitofrontala cortex man såg i denna studie (även om andra förklaringsmodeller också är möjliga):

The Architecture of Reward Value Coding in the Human Orbitofrontal Cortex (PDF)
Guillaume Sescousse, Jerome Redoute och Jean-Claude Dreher,
The Journal of Neuroscience,
2010.

Vi kan se Beatles via belöningsaktivering representerande ett större värde som översätter till hur långt folk är beredda att gå för att pröva något väldigt främmande. Därav att associationen till LSD var tämligen olycklig.