Ursäkt till alla homosexuella för skämtteckningen

2012-03-07
Generellt tycker jag att det är mindre lämpligt och att man ska vara försiktig med att laborera med negativa stereotyper i media. Orsaken ligger just i att de kan orsaka skada för den utsatta gruppen (se ex. Negativa stereotyper försämrar prestationsförmågan).

När jag gjorde den här skämtteckningen (jag personligen tyckte den var enormt kul) tänkte jag lite fel kring det. Den var ju konstnärligt inspirerad av: Assad’s forces gaining ‘momentum’ in Syria, U.S. general warns om än inte några verkliga personer. Här leker vi ju med den rädsla för att associeras till en för gruppen militärer kraftigt förstärkt negativ stereotyp där dock den tänkta målgruppen har stark balansering rörande risken att ta skada av uttrycket av stereotypen. Där man tvärt om kan tänka sig att det av och till leder till viss sund eftertanke kring ett gemensamt grundläggande människovärde för alla avseende vanor som inte skadar andra (att utesluta vissa personer eller grupper från möjligheter att delta i något oavsett om det är militärtjänst, att rösta eller vad som helst reducerar andras värdering av dem och deras eget upplevda värde d.v.s. reducerar människovärdet och är därför fel oavsett om den irrationella faktorn är hudfärg eller sexuell-läggning).

D.v.s. road av mitt skämt missade jag att betänka de homosexuellas utsatthet och obehaget de kan uppleva av skämtteckningen. Vi förstår från den schematiska skissen och att jag ej korrektur-läste den att det var ett ögonblickets nöje. Så det är ytterst lämpligt att be om ursäkt för den.