Hammaren är ute: Brott mot mänskligheten

2012-02-23
FN:s hammare är inlärt tyngdlös i traditionella områden. Gällande brott mot mänskligheten får vad som efter ett århundrade av folkmord på folkmord beslutades i FN inte tunnas ut.

"A United Nations panel concluded on Thursday that “gross human rights violations” had been ordered by the Syrian authorities as state policy at “the highest levels of the armed forces and the government,” amounting to crimes against humanity."
U.N. Panel Accuses Syria of Crimes Against Humanity

Hammaren är bra som idé. Det var FN också och en elegant om än dyr ursäkt som FN behöver det för att lura världen att acceptera allt från diktatur till folkmord.

Rwanda, Jugoslavien, Tibet och Syrien. Brott mot Mänskligheten FN har eller vill acceptera.