FN:s hammare

2012-02-17
Jag noterade på CNN att United Nations Security Counsil har en trä-hammare snarare än klubba för att klubba besluten. Jag tycker det känns bra. Symboler kan vara viktigt och något lite annorlunda som märks kanske understryker associationen till det i särklass i intensitet antal individer, hur enkelt det löser problem o.s.v. ha värde. Åtminstone nu när budget är noll.

Kanske vad som kan inspirera FN. Vi måste våga se vad som är nödvändigt och inte vänja oss vid nivån något fungerar på. När det gäller organisationer av typen FN är det senare farligt därför det är inte bara som att byta telefoni-operatör. Vänjer vid att något fallerar gång på gång när det gäller en entitet med reducerad naturlig förändringsbenägenhet: många dimensioner naturliga för människan för det är ju per definition för FN stympat. Konflikt mellan länder är ju ofta krig och det vill man ju undvika. I övrigt arbetas alltid med utfrysning där riktningen alltid är från FN:s majoritet mot enskilda länder. Inget praktisk dynamik för förändring i FN (samma problem finns i EU) finns därför att annat än att hålla inne pengar till dem, bygga alternativa organisationer för att uppmuntra förändring i FN och ett fåtal andra åtgärder. Kanske är förutsättningarna nu större för att det ska fungera när nu livstids-anställningar och dylikt åtminstone i det lilla börjat städas bort.

Kul givet att jag brukar använda hammaren som visuell exempel symboler i illustrationer. Tråkigt nog hittade jag inte någon bild eller inlägget som filmklipp (på den tid jag ville lägga). Hittar någon det så skriv gärna en länk i kommentaren. Det kan vara en kul illustration tills boken.


Jag tycker förövrigt att Kina ska ta och knipa igen med alla dumheter de vräker ut sig om Syrien liksom hoten om att sprida ekonomiskt kaos. De kan uppleva sig trygga givet diverse lån till Europeiska länder och en relativt stark ekonomi.

Men tittar vi bakåt ser vi att i det mesta kritiskt för utvecklingen framåt har de förlorat de viktiga striderna senaste åren. De kan ha stoppa kravaller men attityd och infrastruktur hos folket är starkare för förändring nu. Vidare i mycket annat skirmish har de inte lyckats alls. Jag menar exempelvis hur lyckat var det att springa runt av och till de senaste åren för att hjälpa de religiösa fundamentalisterna i Iran med cyber security stöd m.m.?

Och nu stödja Iran? Problemet med att indikera Syrien som viktig också för frihet i Kina ligger inte i att Kina hindrar utvecklingen. Problemet ligger negativt för kinesiska kommunistpartiet därför de bygger en mur som understryker att de inte kan accepteras där många höll på vänja sig vid att de kan vara praktiska ungefär som en bank vilket nu förändrats när de bland allt färre diktaturer ligger i säng med Iran och Syrien förutom Nordkorea.