FN försöker fuska bort Syrien till terrorister

2012-02-17
Titta! Jag säger inte att det är för sent för det är det inte. Terroristorganisationens förutsättningar för att nå ett stabilt stöd mer än att ge praktiskt välbehövlig hjälp som folk som slåss på marker ser det ska inte överskattas.

Men det värde Västerlandet kan vinna byggande ett brohuvud där vi visar att vi inte stödjer övergrepp på folk för att de araber och "slavar" åt diverse arabiska stamhövdingar vars farfar eller vad det nu kan vara råkade ha turen att vara den sista som satt kvar i sadeln när Syrien sista gången stormades till häst.

Vad är det för sätt att fuska bort dom möjligheter som gavs i det mod de arabiska folken visade och visar för frihet?

"Det är tror jag också viktigt att deras engagemang är potentiellt konstruktivt i hur folket i Syrien och omvärlden ser på ett gott resultat oavsett hur deras syn på konflikten och världen i övrigt ser ut nu. Det skapar tror jag förutsättning och högre sannolikhet till att de närmar sig en samsyn med världen i övrigt där onödiga distanser kan minskas när man ser att man kan bidra positivt och få erkännande för det. D.v.s. det skulle inte förvåna mig om att det kan trots det problem de här beväpnande förbanden kan innebär minskar terrorism över tiden."

Behövs det kommer självklart alla länder som ett hot finns mot för alltid bekämpa terrorism även om kostnaderna ligger på nivå med vad de gjort de senaste åren. Men det är inte optimalt när andra möjligheter presenterar sig. Detta är en excellent möjlighet. Här kan problemen långsiktigt reduceras.

Istället fuskar Europeisk impotens och Rysk korruption bort det hela för att bibehålla det inofficiella säkerhetspolitiska samarbetet Kina etablerade med Iran. Vad blir resultatet? Vem vet. Jag kan notera att ingen dessbättre tycks säga för mycket att döma från endast:

US Officials Tie Terror Group To Syrian Bombings

Det vore tror jag både felaktigt och helt miss-riktat och börja prata om att det syriska folket med nödvändigtvis skulle acceptera terrorist-nätverk långsiktigt. Sådant vet vi ju där vi ju nyligen haft fler foskningsstudier som åtminstone indirekt ger stöd åt den slutsatsen att sådana uttalanden kan skapa som inte fanns innan.

I väntan på att Syrien ges något form av praktiskt stöd och EU tagit mod till sig att säga ifrån även utanför standardisering av konst korrekt ska beskrivas med en thesaurius (hela projektet och resultaten som presenteras är rent strunt: Ingenting nytt utanför vad grundkunskaper vanliga referensböcker innehåller, ingen ansats i de områden utmaning ligger eller något annat som helst av värde uppgifter går att hitta om mer än att väldigt föredömligt elegant skrivet dokument med massor av fina små illustrationer: givetvis tappar EU i innovation och forskning och det gäller alla länder som alls lutar sig mot den sörjan d.v.s. jag betvivlar att Tyskland är så potent på några år sikt som alla pengar de lånade ut till Grekiska företag för att köpa diverse tyska industrivaror vilket torde vara en av de mest drivande faktorerna bakom "EU-krisen": Tysk girighet utan några kreditkontroller. Köper du tyska varor och är del av den tyska maktsfärer räckte det bra.) och vågar tänka i den typ av praktiska säkerhetspolitiska frågor som är den minsta gemensamma nämnaren för politiskt flock-samarbete: Försvara den egna gränsen och folkets säkerhet. Syrien är närmiljö. Går saker fel är hotet tydligt.

Lyckas Syrien är det brohuvudet mot minskat terrorism. Det är också den potentiella lösningen på problemet Iran och den katastrof som just börjat brisera i bomben Kinesiska kommunistpartiet.

Det är dags att skärpa till sig.

Världen kräver resultat. Namnen på de som fuskar bort detta kommer historien minnas.