Mobila WLAN för frihet & Europeisk impotens från självstympning

2012-02-16

Jo möjligheterna finns där och varför inte använda dem också i Mellanöstern:


"Block this link [Användarens access till ISP], and Internet access disappears.

An alternative option is beginning to emerge in the form of wireless mesh networks, simple systems that connect end users to one another and automatically route around blocks and censors."

Från: Internet Freedom Fighters Build a Shadow Web | Scientific American

(Utmärkt tidning jag av och till varierar mig med. Bra bloggar!).

Dessa som jag letade fram nyligen:Det ska finnas upplever jag fler inlägg från samma tidsperiod relaterade till mobila "flexibla" nät. De är från 2009 när jag menade att det var dags att börja tänka framåt och inte tro att saker aldrig förändras. Men vad vet jag? Tja jag vet ungefär vad informationen finns redan gjord förr när mer tid ännu fanns för alla och inte är det mycket. På många sätt är det deprimerande att en så pass stor rörelse som den vi ser i Mellanöstern ännu inte klarat att praktiskt ha kontroll över flexibla relativt stabila kommunikationskanaler över städerna och ut. Sådant här borde ha gjorts för länge sedan. Det är lika mycket en kritik mot Västerlandet i att man inte givit demokratirörelserna relevant stöd utan i mån av "kunskapsöverföring" haft folk på en massa flummigt om att formulera titlar, kultur och annat man mycket bättre läser sig till i riktiga referensverk kompletterande från aktuella studier i områden där förändring skett skriva av folk som kan något. Störst ansvar vilar på EU för de gör minst. USA kan göra mer med de gör väldigt mycket redan. EU vad är nyttan? Säljer de inte ut sig till Kina rörande Syrien-frågorna i FN nu i dagarna åtminstone delvis får vi väl andas ut.


Ska man säga något positivt tycks man i alla fall i Sverige ta seriöst på flyktingspionage. Det är bra därför det är vad som praktiskt begränsar Sveriges demokrati genom att folk blir rädda att använda sina rättigheter. Och det kan kosta människoliv och resultera i tortyr.


Kanske vad som förvånar många: Möjligheten är inte ny. Redan före 2000 kunde man sätta åtminstone vissa av Ericssons GSM-telefoner agerande basstation. Möjligheterna kring flexibla WLAN nät skrev jag förövrigt om också längre tillbaka.


Det ger i princip och för vissa dimensioner säkert bättre. Vilka dimensioner är det? Jag är inte uppdaterad men ett möjligt värde jag tror finns är att du kan sätta relativt feta mobila GSM basstationer billigt. Saker är nu att det ofta i det här Mellanöstern tänket inte är vad alla tror att de vill ha. Det har som en bild av vad som händer och vad som är viktigt och jag delar visst den delvis men praktiskt handlar det om en sak: bibehålla förmåga att ta kontakt där worst-case reducerats till säg utspridda personer vilket ex. ändå kan möjliggöra förmåga att flytta sig om något man absolut inte vill ha emot sig löpt amok så att man kan gå ut och slåss nästa dag.


Syrien är viktigt. Tänk GEO. Söder relativt Norr är vad nu alla tror sig förstå. Det samma gäller kusten relativt inlandet. Öster och norrut det samma liksom Tibet. Men Östgränsen är viktig. Ny intensitet är mycket mer intensitet än befintlig intensitet. Därför hjärnan har inga absoluta mått relaterat till komplexa dimensioner som den förd via dimension. Så man vill se ny dimension. Och för helvete ingen djävla intensitet av att munkar som inte tillräckligt söker intryck från annat än dom egna tankarna går och tänder eld på sig själva. Utan den intensitet som en ordentligt push i och med att Iran faller. Jag vill kinesiska kommunistpartiet klara att hantera den kraft som det skulle frigöra både ytterst konkret i dom östra delarna av landet och än mer i den allmänna hunger på frihet det väcker.


Jag känner mig inte nöjd. Det verkar som folk inte anstränger sig överhuvudtaget. För mig är det obegripligt att Ryssland överhuvudtaget kan befinna sig i en situation att de övervägde vetot. Det är EU som självstympat sig könsorgan och blivit pinsamt försvagat p.g.a. av lite intensitet som man trots alla förutsättningar att förstå sambanden missade fortfarande tittar och hanterar helt fel och därför inte vågar säga ifrån för.


Jag säger att Ryssland med början måndag nästa vecka ska brutaliserat i miljöbeskattning rörande all handel vi har med dem. För att mot slutet av veckan börja ta i ordentligt.


Och klarar för helvete EU inte av att hantera säkerhetspolitiken i sin närhet ska man heller inte gnälla om vem som helst annan tar över frågan åt dem. Jag säger att det är dags att börja ge ryska demokratirörelsen ordentligt med stöd.


Saker fuskas bort. Det är som i forskning, information m.m. med EU. Summorna de gör av med är ordentliga ändå presterar de samma sak nu som de gjorde för ett par år sedan, och annars just ingenting alls. Det är fan den gamla franska och tyska kulturer som smetats ut. För Tyskland är allt att göra ingenting för att de tror att alla bär på vad dom visade sig ha. Samtidigt som de säljer sig till vem som helst för vilka affärer som helst. Eller likt Frankrikes förbannande tvångsbeskattande att f.d. kolonier i Afrika fram till tror jag 2010 via den gemensamma riksbanken. Samma kultur Belgien liggande mellan Tyskland och Frankrike påverkade av och båda uppvisade i Afrika där skadeverkningarna var i regelbundet commotion åtminstone fram senaste stora katastrofen i Rwanda där vi en engång fick se de Belgiska kroppsstympningarna i efterdyningar av deras osmakliga övergrepp. Den tyska världsbilden såg vi när Libyen sökte frihet. Där var de beredda att bromsa för att få lite extra affärer.


Jag ser att det är dags för dom där att sluta muta in någon förbannad tänkt roll de tror sig ha i världen. Antingen gör man nytta eller så flyttar man på sig.