Blue light != Kategorier, Features o.s.v.

2012-02-12
Bra indikation på möjlig generell missuppfattning i Sniffs värld.

Blue Light kan inte generellt tillskillnad från kategorier ses som vad som nödvändigtvis endast innehåller vad som direkt går att klassificera via Wikipedia kategorier.

Även om skillnaden i representation som datastruktur är hårfin är det också konceptuellt olika. Blue light ska bäst ses som liknande psykologins idéer om semantiska nät med kunskap från senare års förståelse om hur vi representerar information spatiellt. Jämför också med resonemanget om dimensioner i ex. Människans språk: 3.1. Förändring och orsakssamband (sök ner till "degklumpar" och så en bit upp för början).

Skilt från ett tyskt noggrant semantiskt nät med en fin ontologi gjord under några år med EU-bidrag särskiljer blue light inte dimensionerna. Vi kan se förändring i hur en dimension är tillåten och möjlig att förekomma som möjlighet i vad plötslig och/eller oväntad förändring gör vad vi ej kan ha i förväg förväntat och beskrivet i det semantiska nätet. Vi undviker begränsningen genom att skära det som del av blue light. Likartat kan namnet återanvändas endast utifrån en ytlig isomorfologisk kanske falsk likhet.

För sådan filtrering använder vi istället kategorier och features till där vi ser det som att inget av respektive system behöver vara hastighetsbestämmande. Att en relation finns i blue light men där vi ej kan resonera om vad den är hindrande för vissa (sub-)tillämpningar men långt ifrån för alla där det om så kan hanteras ändå med kvarstående värde av att den finns i övrigt.

P.s.s. gäller att Wikipedias utveckling kan göra att den ligger längre fram i kategorier vilka som subsystem ska ses motsvara hjärnans kategori-neuroner.

Vissa relationer från Wikipedia har dock Blue light kompletterats med men de tillhör inte vad som i blue light har störst värde. Wikipedia är värdefullt men det ligger väldigt nära i hur här använt kategori och features, och för annan tillämpning similarity och relationer mycket närmare ord (ex. mellan språk eller för varierade och besläktade ord och uttryck via länkar, redirect m.m.). Givet värdet särskilt för kategorier vilket just genom begränsningen i blue light är viktigt ser jag det heller inte som väldigt kritiskt att ta in det datat alltid också i blue light direkt då viss skillnad kan ha värde (men en del är bra för att för vissa tillämpningar möjliggöra att vi i ett eller kanske två steg är i en eller flera noder där vi direkt kan resonera om vad noden och dess relationer är via The Librarian).

För kategorier och feature-representation gäller ju också idéen om konvergens mot en eller en liten grupp av neuroner mer generaliserat än ännu indikerat i forskning: Perception konvergerar mot samma neuron (jag på SEOTaktik 2009-07-25). Ser vi det samlat innebär contraints i form av features, vad vi förstår från kategorier, aktiva verktyg, energieffektivitet eller vad nu en aktuell tillämpning har implementerat liksom vilka antaganden om kreativitet som gjorts att vi kommer konvergera mot en per individ helt vansinnig slutsats, en väldigt genomsnittligt eller kanske en begåvad och det samma gäller för populationer där olika sådana möjligheter kan vara intressanta att ta ut.