Syrien: Mänskliga sköldar skyddar pansarvagnar

2012-02-12
Uppgifter i CNN pekar på att den syriska diktaturen använder mänskliga sköldar för att skydda pansarvagnar:

"Syrian government forces are using detained civilians as human shields, placing them on tanks in the besieged city of Homs to prevent the opposition Free Syrian Army from fighting back, an opposition activist said."
Från: Activist: Syrian army uses human shields on tanks

Den kinesiska diktaturens strategi att hålla sig utanför världspolitiken för att minska risken för klagomål på de egna övergreppen har reducerats kraftigt de senare åren inte minst i Afrika och närområdet.

Övergreppen på befolkningen i Syrien som kan fortgå visar att diktaturen i Kina är ett globalt problem. Vi ska där heller inte glömma de enorma lånebelopp som går ut till allt fler länder. För USA betvivlar jag att det är ett problem givet att föga indikerar det ännu och de möjligheter för att politiska motståndare till någon att kompromissa att krossa dem i kommande val. För mindre europeiska länder kan för några fall problem redan finnas.

Att en diktatur använder medborgare som sköldar för att skydda vapen man vänt mot befolkningen är osmakligt. Ändå finns det föga mer naturligt beskrivande en diktatur.

Rörande prediktionen jag gjorde förra året i slutet av tror jag augusti (sök bakåt på här på bloggen) om att regimen bör falla cirka vecka åtta plus minus någon vecka eller två är egentligen inte lättare att bedöma korrekthet av nu för mig. Intensitetsindikationer på utvecklingen förvånar väl kanske inte men felkällan är egentligen inte trolig där om denna skulle vara väsentlig utan i hur vi översätter det till den konkreta verkligheten i Syrien.

Vi kan se en del förväntade händelser av betydelse. Inte minst att arabiska grupper med viss stridserfarenhet rör sig in i Syrien. Precis som jag skrev tror jag att oavsett ev. strategiska baktankar för infrastruktur terroristnätverk att sådana problem reduceras också utåt globalt om konflikten lyckas. Där är det dock självklart viktigt att väst ger hjälp till Syriens folk för att skapa ett brohuvud de konflikter mellan Västerlandet och delar av Arabvärlden som förekommit ska kunna reduceras genom att visa att man är beredd att hjälpa när det behövs.

I händelsekedjor underliggande uttryck intensitet genom skattning språk har EU inte förvånat varken upp eller ner. Det känns inte som en orimlig slutsats att United Kingdom ensamt har större betydelse än hela resterande EU i säkerhetspolitiska frågor. D.v.s. EU har inte "missat" att göra något man kunde förväntat underliggande frågorna.

Ryssland förvånade mig något givit deras beroende av affärer med EU.

Kina förvånande mig inte. Deras samarbete med Iran har intensifierats åtminstone 2010 och 2011. Kina gillar Iran. De har båda intresse av att diktaturer får göra vad de vill. Också har ju Kina ett åtminstone potentiellt problem med arabiska frihetskrigare i dom västra delarna av landet. Iran kan nog vara behjälpliga där.

Jag roade mig förövrigt med ett experiment förra året. Man kan säga antingen eller om det är lämpligt att diskutera men jag tror det kan ha värde. Experimentet var enkelt genom att helt enkelt via kanaler i geo Uppsala på några platser där viss "infiltration" via både IT och fysiskt rum relaterat Iran, egna utrustning liksom då direkt i hemmet lokal GEO, indikera att vi tänkte engagera oss lite i Iran i spelrummet internet. Vi såg inte allt för långt efter att vi hade ett engagemang från Kina till Iran i stöd rörande kompetens för cyber warefare.

Det var nödvändigtvis inte ett i allt lämpligt experiment. Men det var en stressad period där min tid var oerhört begränsad och jag ville pressa ut maximalt av den (ej ovanlig ofta inkorrekt "världsbild" stress tenderar att orsaka). Problemet är att rasslar det på flera platser när man kanske räknat med en träff är det givet tidsbrist lätt problematiskt.

Relaterat till den sista diskussionen:

Iran och språkets isolation (8/23/2011)
Vad Iran kanske söker i ambassader 12/05/2011

Iran målet för avlyssning: Men varför och av vem för vem? 9/06/2011


Likväl oavsett hur svårt att säga vad tror jag? Jo prediktionen håller kanske två till tre veckor försenat. Eye of the sniper är ett gott tecken. Jag skönjer också män på hästar och det gillar jag. Bådar gott om möjligheterna att bygga ett långsiktigt brohuvud mellan Västerlandet och Arabvärlden, och adderar möjligheter också kortsiktigt.

Så jag säger att det inte för tidigt att tänka Syrien som möjlighet till att skapa stabilitet och överbrygga konflikterna mellan Västerlandet och Arabvärlden. Och börja tänka Iran. Och från det Kina. Det är dags.

Komplettering:
Ingenting kan så väl beskriva varför det är viktigt för Västerlandet att ge det syriska folket positivt stöd och konkret effektiv hjälp för att mer än hjälpa till lösning i Syrien överbrygga de konflikter och den internationella terrorism som är ett fortfarande potentiellt större konkret problem än vad Ayman al-Zawahiri, Al-Qaida ledare, säger:

"In a video posted Sunday on an Islamist website, Ayman al-Zawahiri urged Muslims in Iraq, Jordan, Lebanon and Turkey to join the uprising against Assad's "pernicious, cancerous regime." He also called on Syrians not to rely on the West or Arab governments.
från: Al-Qaida Leader Voices Support for Syrian Uprising | Voice of America

Krig och kaos är terrorismens vän. Att lita på andra för hjälp. Liksom att ge hjälp. Är att skapa förutsättning till att se förbi den ytlighet vi har inbyggd i vår kognition för hur vi identifierar och reagerar på olikhet och likhet mellan folk (världshistoriens mest osmakliga exempel på den ytligheten är givetvis hur länge föreställningen att färgade var mer eller mindre imbecilla kan leva kvar byggd egentligen bara åtminstone under senare delen av slaveriets historia i Västerlandet på olikhet i hudfärg).

Låt oss få ordning på Kina och Ryssland och ge med båda händerna.