Intensitet och påverkan förändring

2017-04-18

Intensitet i mening händelse per tidsenhet där för resp. händelse utnyttjar viktsystem från befintlig historik för att ge det en default intensitet. Är ej trivialt när det kommer till bedömning av tid framåt. Emellertid på uppsidan har jag normalt aldrig sett det utmanande att komma riktigt i ordning händelser i framtid även om avstånden mellan dem i intensitet när betraktat från antal dagar istället för konkret mätt intensitet ses varit desto svårare. Det senare är i någon mening när förenklat när i komplexitet så långt att man själv kan betrakta det som människa ofta bra mycket lättare att komma rätt i, inte sällan när så enkelt inte vad som kräver mer än att titta på senaste 50 titlarna på säg Yahoo News! (Google News är dock helt värdelös här: Ev. relaterat till att det är den jag normalt använder vilket kanske stör något, eller allt. att den i algoritm gör för mycket vid sidan om att publicerings-tid ordna nyheterna).


Nå intensitet kan ibland ta saker i fel riktning. Oavsett det när stale även om intensiteten för närvarande tar saker i fel riktning om korrekt väg allmänt är sannolikare är rent principiellt mer intensitet även om bara noise (och jag använder här begreppet noise i mening säg descent, vektorkvantifiering, än att vi går ut i världen och adderar brus: Vilket i det senare snarast motsvarar att mer inträffar i en geo-region även om det så vitt vi kan se är icke-relaterat önskad väg framåt).


Eller för att ge perspektiv på förändring i den begränsande sidan här om Mr Vader hade tagit med sig 1000 personer som gick runt och bara gjorde vad helst de hade lust till på The Death Star störande och hindrande teknikerna. Eller om det faktiskt ökat hastigheten genom att samla folket till att lösa det problemet, uppleva lite vi-känsla, sluta oroa sig för att propagandan från divergenterna påstår att Mr Vader och Kejsaren är onda o.s.v.


Storlek övergripande population resp. hur lika den är globalt relativt grupperingar (cluster) unika nog för att inverka har givetvis betydelse. Finland är en liten population men mycket konvergent mot hela Finland i varje historiskt existerande del-divergens synlig idag (3 - 4 st om jag minns rätt, kontra argumenterat 50 - 75 st Sverige, eller 1000 - 1250 st Kina: 1 000 000 000 / 1000 = 1 000 000 st d.v.s. Kina ~ Finland ).


Moff Jerjerrod: Lord Vader. This is an unexpected pleasure. We are honored by your presence.
Darth Vader: You may dispense with the pleasantries, Commander. I am here to put you back on schedule.
Jerjerrod: I assure you, Lord Vader, my men are working as fast they can.
Vader: Perhaps I can find new ways to motivate them.