Ett UK som driver iväg för långt ifrån UK kan bli problem

2017-04-04

Ska vi se EU som ett bredare europeiskt alternativ in i framtiden vilket det känns mer nu som viktigt än jämfört med för bara ett år sedan är det inte tillfredsställande alls att UK hamnar för långt ifrån EU. Det blir dessutom rent löjligt över så kortsiktiga rena struntsaker som kan vara aktuella i ett avtal av den här typen: det berör ju inte konkret säkerhetspolitik samtidigt som UK i sig trots storlek ekonomi i sig givet magnitud på såväl EU: samlade ekonomi resp. storleken på problematiska delar däri kan introducera några särskilda risker (tvärtom).


Vi vill inte att ett av de i storlek och förmåga att agera väsentliga svävar för långt ifrån oss. Vi vill därför att de "lämnar oss" endast i det mindre väsentliga men gör så med en god känsla av att vi minns det värde som de genom åren givit oss och med en förståelse av att vi är deras viktigaste gemenskap i Europa, och på sikt primära samarbetspartner.


Väldigt konkret tror jag att EU kan hamna ej sunt balanserat jfr andra stora aktörer som USA och Kina i annat fall. Det är lätt att ej tänka på det när EU fortfarande är anmärkningsvärt inåt fokuserade. Men det behöver ej handla om alls många år innan det här blir viktigare. Vi ska också se att vi har ett generationsskifte i bl.a. Spanien, Italien m.fl. länder politiskt som kommer vilket möjligt förändrar lite hur man ser på betydelsen av balansen utanför EU av EU relativt andra aktörer.Förövrigt när vi betraktar UK utanför EU rörande händelseavtal m.m. så givetvis att hela området där kan tyckas tungt för UK. Och antagligen fortfarande så verkar för dem. Men jag tvivlar verkligen på att det kommer visa sig innebära svårigheter i närheten av som det typiskt framställs. Förutom den anglo-saxiska sfären inte uteslutande därför att UK är mer central internationellt än man alltid tänker på utan också bara därför att UK är en tämligen stor ekonomi som antagligen kommer utnyttja det förhållandevis stora utrymmet för nationella investeringar man har.


För euro-valutan kan det kanske tyckas underligt om man skulle mena att det samarbetet är mer osäkert om man ej bra hanterar UK. Men jag kan se om än föga troligt ändå en givet magnitud risk att se att samarbetet kan komma att bli mer ifrågasatt i övriga världen åren som kommer. Och jag menar här ej UK alls - likväl känns det givet hela det området att ej låta UK driva iväg för långt. Vi kan komma att behöva dem i mening att det kanske gör saker stabilare och vid problem något lite enklare att lösa.