Bokförings-tysken vs Trump: Waste / Vast sums of sums of money

2017-03-19

Konceptet att Tyskland har en "skuld" - vast sum of sums of money - har självklart mycket att göra med vad man avser med ex. skuld. Knappast en fordran så mycket som en önskan att bibehålla och stärka militärslagkraft kanske finansierad via NATO också (vilket har såväl för och nackdelar: Nackdelen är att ett lands försvar med eller utan Nato är för stora geo-områden beroende av direkt självkontrollerade styrkor. Fördelen ser vi i det gigantiska kaos av olika vapensystem resp. samma vapensystem ej alltid fungerande med samma någon annan tillverkad).


Vi kan emellertid se hur President Trump kan fattat fel på vilken arbetsinsats som krävs för att få en tysk att ta fram plånboken bara någon månad efter de gjorde det sist. Råkar vi skriva waste sums of money vilket självklart är ett fel vi kan förlåta om nu tankarna på den amerikanska "överkostnaden" i Europa är vad som är "Trump:ed up" för åtgärd. Och åtminstone jag om jag inte mött vår i Europa "särskilt" (jämfört med vi andra) nogräknade accounting-kultur förr hade tagit det för en enkel sak att få dem att bidra upp (här ska Trump tänka sig för: En del får pengar med det kommer som tyskar med "på köpet" som anmärker på din bokföring och tycker du ska lätta ner ditt jordbruk: Vill han inte få en bokförings-tysk är det säkrast att säga till tidigt så att de inte "skrivs in" och blir vedertagen sanning. Vi får tänka på greken här: Nato är den ända vilan från bokförings-tysken i mellan-statligt samarbete de har):Det gäller som sagt att vara försiktig när man har med mät-tysken att göra. Nu fick jag detta sökresultat överst på waste sums of money. Typexempel på vad kan ge dig en bokförings-tysk. Det ska bli spännande att se vad i den grekiska erfarenheten av vad som fungerande eller egentligen mer som inte fungerade med tysken som Trump kan dra nytta av. Grekerna var ju också väldigt bombastiska (relativt EU-politik-normalt) i media av och till.


¨
20 ways Americans are blowing their money - USA Today
www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2014/03/24/...money/6826633/
Mar 24, 2014 - Making subtle changes in our lifestyle can greatly diminish the amount of money we waste, and can result in having more financial security ...

Emedan den förespeglade europeiska budget-källan är svårare att hitta på vast+sums+of+money.