Mongoliet är viktigt: Styrkan i ett härdat folk behöver sina bröder för att bevisa att vi är människa och ej varelse

2017-03-24

Men kan då ingen hjälpa dem här med pengarna de i rimlighet har att förvänta. Det är ej instabilt i mening möjligt energifrilösande kanske sämre kanske bättre utan bara nötande sönder när urban och rural samtidigt saknar någon region av folk flertalet ser likhet i som ej är under vad vi i rimlighet ska förvänta är nedre undre nivå. Mongolia är mycket potentiellt på så många sätt. Mycket fin infrastruktur. En del nya projekt externt-finansierade på väg. Naturresurser ej utnyttjande och fantastiskt bättre än Kongos gigantiska oupptäckta oljefält (menar jag utnyttjande mina prediktionssystem ej seismiska) saknas jungel-berg-no-cheap-road o.s.v. i utmaningen.


Det är ett så världskulturellt viktigt folk att det är fyskam att det ska behöva gå så här illa utan att någon räkt ut en ärlig arm och dragit upp dem till mänsklig nivå. Inget korrekt och inget rimligt finns i att acceptera att en hel region besmittas av den amorilska varelsen som parasiterar Mongoliets södra granne. Människorna - de av oss homo sapiens som accepterar mänskliga värderar - kommer som en när faran hotar.


"Approximately 200 ethnic Mongolian herders in Southern Mongolia have been protesting in front of government offices, demanding to be paid the subsidies they had been promised due to the grazing ban."

Från: Southern Mongolia: Herders Protest Lack of Subsidies After Grazing Ban )March 23, 2017) | UNPO.org

Egentligen är Mongolia tänkbart en mycket plattform för att kompletterande landsbanor lite västerut. Asien är inte bara Afganistan, Irak och hela det området definierat mess uppenbart för var och en av den mentala förruttnelse kult som spridit och sprider sig bland dess folk. Mongolen är annorlunda. Ett stort och modigt folk. Likt hur de en gång gav Ryssland, Iran, Indien, Kina och i ärlighet stora delar av övriga Europa indirekt ´struktur stat såväl många hundra år härskare knoppande av hästjordarnas folk (varför vi har draktronen såväl som påfågelstronen och dess tre syskon: även om vad indikerat i värdering av släktskap - vem som bär historisk rätt till en tron ej kan ha bestått länge).


Mongoliet är viktigt. Mongoliet är viktigt i typ sorterande i vissa aspekter i Persien typen. Kulturen definieras ej av landets gränser. Storhet i historien vad vi kan lära av världskulturerna är alla folks gemensamma arvrätt och här gör det oss heder att ge med båda händerna över landet, över kulturen och göra dem starka. En mur i norr.