Goda råd för ett ej mindre angenämt landsförräderi än förväntat

2017-02-08

Edit: Efter lite tid över och fysisk access till den mobil jag ej kontrollerad som min samt en andra signal på denna (jag spekulerar att något introducerat vad som kan motsvara vad man skulle kunna förstå som att hanterat något felaktigt vilket antar är jag rationellt att göra om man innan gjorde ett faktiskt fel man förstår att någon lade märke till: Dock utan detta i sig hade jag ej kunnat göra vad jag nu editerar med. Visst att man tycka att man ska undvika att fritt dela sådant men min erfarenhet kontinuerligt bekräftad över allt fler år är att man kan vara i princip hur ärlig som helst utan att det innebär något problem. Jämför här med att första defekt som är verklig nu ej är vad som alls skett p.g.a. att tillgång till vetande enkelt att nå eller rent av etablerat i hjärna hos personen har saknats. Så det är här i alla fall ej vad det alls handlar om. Mer gissar jag emotionell magnitud identifierande vad som ej är det kritiska som vad som får abnormt fokus: De flesta går mindre exakta där emedan en del som jag själv tenderar att allmänt vara mindre exakta men bli såväl snabb som jämfört med normalt eller vilken person som helst extremt exakt (såväl kanske delvis oavsett värden spårbarhet i framtiden för att hjärnan fortfarande har överskotts-kapacitet på den aktivitetsnivå den satt sig i göra kontinuerlig verbaliserad discourse-beskrivning samtidigt med varje åtgärd och information - det ger ju förövrigt ytterligare nivå på exakthet därför att man reflekterar den discourse man gjorts och får viss kontinuerlig fördröjning tydligare och längre under komplexare beslut och händelser därför att de kräver mer tid och tanke för att klara att meningsfullt göra discourse av - tänk gärna punktlista rörande motiveringar - och är tror jag för personer som har problem med felaktiga beslut under stress därför kanske en metod värd att pröva). Hur som helst fick jag ut nog för att kunna utnyttja den information för i kontakt Kronofogdemyndigheten få ut namn på personen (kvinna). Jag avstår ett tag med att publicera därför att möjligt är det just ett misstag då jag ännu ej perfekt kan koppla det till signal till mobil 1. Och jag vill ej publicera behövande kommentera eller sätta begränsning o.s.v. (så att viss perfekthet generellt i ej engagerad men alltid kunna kommentera finns: D.v.s. jag förväntar något inträffande förr eller senare om jag gör det men eftersom det ej är vad jag alls kontrollerar vill jag ej hamnande om vi nu eventuellt går in i en period där motsvaranden inträffat ej som tidigare många år nu ej alls är vanligt - tvärt om - d.v.s. att organisationen i och runt parti och militär engagerat upp ett antal personer man kommer utnyttja att man annat än första gången alls uttrycker mer än just vad man vet och självklart i allt för mig väl innanför den svenska lagstiftningen vilket förövrigt vissa begränsningar i sig namnpublicering gäller för - vi har oavsett om konkret militär uppfyllande definitionen som tolkat domstol eller person som begått landsförräderi som folk i allmänhet definierar det risk för ärekränkningsmål om jag publicerar namn just nu men jag kan i allmänhet göra denna risk void om ej just här och nu). Så om jag ev. behöver referera person utan namn framöver använder vi kodnamn: Kronprin. VG vilket måste vara möjligt för allt annat än framtidens superdatorer att ta till namn.

Ok och om nu ej defekt resp. och handlande två är för maskerad defekt: Låt mig vara tydlig. Besvära mig inte. Du tänkte helt fel. Du skulle bara skitit att göra något alls så hade du haft noll problem. Förvisso kan värde av att mappa personer finnas. Men som tid mig ser ut och nivå person alls annat än fullständigt otroligt ser ut här ej värt besväret. Reflektera och meditera kring hur jag skrev här och låt detta styra ditt handlande framöver. Gör ej något alls mer: Tänker du att jag gör så här störande så och så potentiellt nu vid allt egentligen tänker du fel från ditt perspektiv. Jag vill ej ha något onödigt spring runt mig alls. Det är vad jag generellt mycket troligare är vad jag hanterar långt tidigare än någon form av realistisk risk jag ser som viktig för mig eller fallande under något jag kan tolka som mitt ansvar är aktuell (även om jag nu ej på år och dag introducerat något nytt för att larma "rörelse": Och också om det ibland kan ha poäng att inducera stress - angripare stressad gör fler fel och det är ökad möjlighet att begränsa effekt av angrepp såväl som optimera ner kostnad för att göra det - genom att peka ut nya riktade åtgärder i form av att följa en angripande persons rörelser så gäller här att jag ej ids eller ser behov av det här. Korrekt är att helt sluta sälja dig och istället bäst rapportera in vad nu gjort till svenskarna där antagligen rätt organ snarare är Säpo än myndighetens funktioner där de senare i sig ej bra här - Möjligen om jag ids vilket så här långt känns ej självklart - sådant kan i sig kosta tid - är detta tvingande via passerande konkret information dit eller ev. något ganska annorlunda men som ev. agerar via dem. Om något mer konkretiserar för mig tydligare ex. information från CN kanske jag när jag har tid om jag ser poäng - ev. nästa år någon gång - tar en tur med tåget och gör ett oväntat hembesök för att få reda på allt man vill berätta för mig: Jag är närmast magisk med orden i sådant också. Precis som hur gäng yngre-vuxna som tänkt råna mig sent på natten lätt berusad snabbt blir vänner till mig innan de ens kommit sig för annat än att stänga reträtt känns det alltid bättre att helt ohotad berätta massor för mig. Ord bär payload och kan därför i sig vara angenäma - mer än jag tror annat än fåtal ännu riktigt insett nivån av - att använda om man får vägen utpekad. Men jag tvivlar på värt besväret. Från egen perspektivet är nu allt som berör oss själva viktigt men som vi alla inser är bra mycket av dramatiken i andra personers liv mer eller mindre oviktigt och ointressant för oss så länge det ej konkret inkluderar oss på något negativt eller positivt sätt.).Förvisso når diktaturen långt idag också här jämfört med för inte mer än sex år sedan. Och jag kan förstå att de intäkter (även om jag inte föreställer mig att de egentligen är särskilt stora men kan ta fel) sådant ger kan upplevas relativt tilltalande när jämfört med all trolig risk detektion (och förövrigt vid detektion är avsaknaden av särskilda lagstiftningar anmärkningsvärd med föga om något utanför viss militärpersonal).


Dock bygger sådant resonerande på att man förstår att hålla riskdimensionen som man från början tänkt sig. D.v.s. man håller sig bäst till den sorts småaffärer man klarar att hantera (d.v.s. exempelvis sälja information från vissa svenska myndigheter rörande medborgare och andra personer boende här).


Ty hamnar man fel kommer man om än troligt relativt långsamt sökas eftersom man kan tas för mer betydande problem än egentligen troligt.


Min inställning här är att jag har begränsad tid. Så hamnar jag att behöva gå över något här lägger jag minimal tid på det hela. Det innebär att jag vid rimligt säker publicerar namn trots att jag väl förstår hur problematiskt det praktiskt är (av princip och respekt för sund kultur är det ej vad jag historiskt skulle göra). Så får det självorganisera sig till löst och infekterade processer som sådant här handlar om där folk bär på personlig historik är det väldigt troligt.


Här har jag en vad vi kan kalla "sensor" telefonnummer ej publicerat annat än vid dator rent "privat" men känd enligt uppgifterna från aktuellt land (HK som vi väljer att kalla land) angripen över nätverket från känd entitet i diktatur. Denna ger kort signal 9.05 indikerande efter omväg samma myndighet som ger en signal på en släktingsmobil (ser ingen anledning där i övrigt eller hur namn-associationen kan ha passerat).


Nu kan man förvisso ha många åsikter kring att göra ev. träff om jag nu behöver och då ids söka rätt. Samtidigt förutom viss tidsbrist rent allmänt - ganska betydande egentligen - så kanske det är bra rent allmänt. Jag tvivlar ens på att det behövs givet hur infekterade flera frågor som jag håller troliga associerade är att något behöv för att få problematiskt resultat därav binda till information specifikt passerad som kan orsakat tortyr eller dödsfall för personer. Även om jag genom åren misstänkt mycket rörande sådant vet jag ej att jag någonsin åtminstone i Europa med säkerhet kunnat säga att man expedierat problematiskt rapporterande personer. Men misstanken har funnits där många gånger. Företeelsen är i sig mycket problematisk och understryker också rent allmänt från omvänt perspektiv vikten att ta sådant som ex. flyktingspionage på allvar.


Självklart är det viktigt för vilken som helst aktör att hålla sitt territorium rent från problem. Givet någon annan indikation kanske 2010 tidigt tror jag reflekterade jag ett tag Skatteverket men ingenting annat jag kunde se från förvisso begränsade möjligheter visade något annat än det förutom inga problem noterade dessutom verkade vara en ovanligt välskött myndighet (jämfört med normalt). Dock har den ju sin syster myndighet med i delar bättre möjligheter (och sämre accesskontroll i informationen, och dålig spårbarhet, så som konstaterat såväl internt cross-myndigheterna som externt) till att ta ut information om medborgare resp. andra boende här (d.v.s. primärt flyktingar diktatur görande ex. utpressning mot dem utnyttjande personer kvarvarande i landet möjligt). Därifrån har vi träffen telefonnummer och direkt ut växelnummer tycks det telefon-två. Där tror jag nog spårbarhet finns något motsvarande telefonisystemens utanför interna-telefonin CDR såväl som andra loggar för CRM eller vad det nu kallas i en myndighet bör finnas tänker jag. Håll rent och besvära inte mig för i år publicerar jag.


Möjligt. Att om det behövs och tiden läggs att jag kan extrahera ut identitet rätt från hästens mun. Utiliserande telefon och World Wide Web. Så ta varning. 2017 är inte 2011.