Varsågod Trump: Mexiko - Den röda linjen

2017-02-13

Sökande inspiration algoritmer agenter i prediktion konflikt (någonstans mellan agenter i fåtal liknande människor - "taktik?" - och en full mer virual-spreading-acitivity uttryckande risker och konsekvens relaterat konflikt - "strategi?") nyttjandes dtic.mil där jag kunde konstatera att verkshöjden relativt publicerat allmänt för militära datasimuleringar är mycket lägre på DTIC än nivån är exempelvis för översättning, parsning språk såväl som mycket mer (d.v.s. vi kan anta att policy för vad som tillåts publicerats DTIC inverkat mer än vad jag är van med).


Hur som helst har vi en ny president i Whitehouse.gov och det tycks klokt att likt vår statsminister och exportindustri i Iran just nu ta sitt ansvar för att försvara svenska intressen genom att ge en liten "symbolisk" smakfull gåva. Så här har vi ett stycke rapport och/eller forskning (jag läste den ej i detalj) sökningarna DTIC råkade leverera mig:Som svensk med våra "nordiska vänner" danskdjävlarna i söder invaderande Skåne så förstår jag såväl Trumps engagemang med Mexiko. Vänta till nästa val när jag går till val med nytt parti på att lägga ett minbälte och riva bron.


Nå oavsett vad man kan anse om invandring eller flyktingar generellt är det ej fel att ha kontroll över sina gränser som nation. Även för länder medlemmar i EU är detta absolut nödvändigt. Att man tar bort passkontroller mellan länder är i sig något som endast går att göra som konsekvens att kontrollera sina egna gränser. Och med antalet väpnade statligt eller alls politiskt icke-kontrollerade väpnade styrkor i Mexiko är det anmärkningsvärt (även givet kända moraliskt suspekta cheap and no-worker-rights labor motiv) att det ej sker på bättre nivå i USA eller för den delen inom Mexiko.


Rörande möjlighet för personer från vissa länder att resa till USA kontra inhemsk-terrorism behöver vi konstatera att jämförelsen förutsätter för att vara seriös att man har tillgång till statistik resp. sunda modeller utnyttjande denna rörande antalet incidenter förhindrade. Utan tvekan gäller emellertid att vissa kulturbärare som inspirerat till terrorism kan ha verkat och verkar kraftigare mot muslimer i västerländska länder än muslimer i Afrika eller arabiska halvön.


När det gäller Libyen, Syrien såväl som flera andra arabiska länder där väpnande styrkor kända för att genomföra terroristbrott och uttalat argumenterar och uppmuntrar till terrorism i USA tycks det för mig sunt att åtminstone mycket seriöst och noggrant utvärdera om dagens säkerhetsnivå är tillräcklig. En faktor som kan ha gjort stor skillnad mot för fem år sedan är att IS operationer i Syrien attraherat ett stort antal personer som har eller haft medborgarskap i Europeiska länder inklusive Sverige. D.v.s. vi kan förvänta vem som helst intresserad av att göra terroristdåd att försöka resa på europeiska pass även om de ej ens varit i aktuellt land. Problematiken är välkänd och har fått några av dom europeiska länderna (inkl. Sverige) sent men trots allt alls förbättra säkerhetsnivån passen (även om verkligen samtliga länder i världen småsnålar på såväl kostnad och säkerhetsnivå därav själva passhandlingen såväl som mellanstatliga och nationella stödsystem: Precis som jag en gång för en referens till det i Säkerhet & Sekretess resp. vinna en lagstiftning demonstrerade att det är trivialt att rösta flera gånger i Sverige under samma val - och jag gjorde det på samma plats faktiskt med samma personer sittande bakom bordet - genom att göra det skulle jag utan problem alls kunna resa till vilket land som helst med ett fåtal undantag under någon annan svensk medborgares namn - Det innebär i sig inte att IS ska förväntas kunna göra det nu men visar att man ska ha stor respekt för att bevaka riskerna i systemet).