Vad vi lärde oss 2016

2016-12-29

Andra vet jag brukar klara att göra långa listor men jag försökte ta ett gemensamt tema (så hållande öppet för en ev. andra lista).


Varför det är riktigt att sluta räkna oavsett målsättning

Ny I FN's säkerhetsråd är den svenska hållning att det är fel att räkna antalet döda i Syrien. Detta därför att om man gör detta kan det förstås - möjligen som det kan visa sig riktigt så - som att man åtminstone får död så många utan att det faller under föreställningar FN under argumenterat några lugnare år post-Forna-Jugoslaviens-crime-against-humanity.


Flera andra delar föreställningen om att det är fel att räkna antalet döda. Ryssland därför att de menar att Syrien behöver ha dödat fler än 1 miljon civila personer och kan behöva avdöda (när troligt korrekt med Säkerhetsrådet kan vi pröva termen avdöda: Jag vill gärna få in konceptet in egna verksamhetsystem inför Kung Hans I nästa år - Döda är fel men ibland om än sällan kan man behöva avdöda några hundra tusen trouble makers. Det kommer av territoriet.).


USA som upplever sedan några år nu mycket av kognitiv dissonans rent allmänt i domänen slutade att publicera siffror som vid den tiden totalt passerat om jag minns rätt 400 000 st efter ett litet antal (säg knappast fler än 10 - 15 st i värsta fall) civila dog i något anti-ISIS projekt från luften som kommit fel.


Principen är att någonstans mellan 500 000 och 1 000 000 huvuden (jag tror vi hade ca 650 000 när vi slutade räkna i publik-discourse) måste man antingen chansa lite eller kunna säkerställa att folk håller käft med dom vet (d.v.s. inga nyhets-headline's). Annars kan man behöva censurera internet vilket om vi ska vara ärligt ej säkert är så himla lätt om man samtidigt över upptagen med större polisinsatser för att få en slutligen stabil lösning av den inhemska terrorismen. Så användbart att veta. Thresholds till reaktion kan förvisso variera över tiden men så länge vad du gör ej är radikalt annorlunda (d.v.s. omstörtande / emergence upplevt mer osmakligt) kan du vara rimligt trygg i den mätpunkt Syrien givit oss. Så hyggligt hög tilltro till nivån antal klara huvuden om vi verkligen (ej bara därför att vi blivit tokiga eller lider av en "kollektivistisk-sexuell-perversion" eller dylikt) har en i någon mening argumenterat rationell anledning kan vi ha. Gör jag Kung Hans I första 2017 skulle jag lita på det för att hålla god säkerhetsmarginal upp till 250 000 huvuden (argumenterat rationella från association / "deras" atrocity nutidshistoria) och helst inte fler än 50 - 75 k huvuden.


2016 föddes archibaldismen: Hur många cefuler har egentligen Iran?

Jag tappade helt det lika felaktiga ordet som min hjärna levererade till mig för tio minuter sedan. Men liksom cefuler var det någon rent morfologisk ljud-likhet till misstänker jag en abnormt obefintligt uppbyggd föreställning till att det kanske var något relaterat svenska begreppet centrifug. Det kan rent av varit "korrekt" i mening av att engelska begreppet rent allmänt i sense skulle översatt så till svenskan men huruvid sådant är säker översättning - maskinellt eller med människa - mycket troligt ner till otroligt stämmer i den här domänen har jag ingen aning om.


Det kändes för mig liksom tror jag många att den här amerikanen Obama verkade ha engagerat sig i frågan och säkerställer (i fin upparbetning [Red. jag var fyndigt komiskt - eller tror mig så om jag inte blandat samman kärnvapen-koncepten igen - men känner att det är viktigt att alla läsare kan uppleva hur fyndig jag kan vara. Min erfarenhet är att jag såväl som ni läsare ska lita mer på mig som skribent än läsaren som läsaren så lika bra att påpeka min fyndighet. /HH] efter den nedåtgående trend av USA som vad vi idag skulle kalla för europeisk lego-fabriks-land föll bort cirka )


Sarkofager var det utan tvivel inte. Men eftersom det dök upp i min association har vi troligen kallat något relaterat the a-bomb för sarkofag. Annars bör ej ord-likheten räckt för en träff. Och vi får korrigera oss (i någon mening är eller blir ej säkert inte i alla fall våra gemensamma fel: Jag som skribent och ni läsare tillsammans. Något fint): Google-sökning ger den troliga förklaringen från Tjernobylolyckan (och jag stödjer starkt standardisering på att kalla saker för vad Wikipedia kallar det särskilt när one sense per discourse falerar - och korrekt ska vi kalla det defunct: Blandar du sense är du defunct ty läsarens såväl som skribentens fel är gemensamt [Red. Det kommer till mig att det vore ett fint nyhetslöfte för alla som skriver något att göra såväl detta som att alltid länka Wikipedia-artikel närmast sense koncept såväl när komplext ord Wiktionary. Jag tror vi alla tar och lovar detta så slipper super-läsare behöva gå över vad enklare läsare likt maskiner kommit fram till. Vi kan kalla det för archibaldism lika bra som något annat. Ism-orden är i sitt praktiska värde ej att underskatta och för att fortsatt framåt i tiden fira värdet ism-ord redan gör känns det passande. Sedan får enstaka robotar vars mottagare tolkar dem förenklat ta det som en väg att lära sig mer om differens mellan den utopiska skribenten och verkligheten. Medan större Google ev. är mer inne på felstavningar relaterat JJ / adjektiv-koncept: Ceful. Länka Google styrande parsning andra robotar är förvisso lite 2008 men människorna tycks ju fortfarande kvarstå och flera större behandlar det ungefär som Wikipedia men med SEO-varning. /Red.]).


Tappad bakom en vagn - Husmanismen och Game of Throne:ism: Vad tomten, trollet och älvan egentligen är

För mig klarnade mycket om vara sägner för flera år sedan. Och jag bjöd till och förklarade några vanliga talesätt här för något år sedan (förutom tappad bakom en vagn också bakom flötet). Så som tappad bakom en vagn:


  • Gravid ung kvinna på vandring går bakom vagnen och tappar antingen sig själv eller nyfödd.
  • Senare i åren överlevd uppenbart "tappad bakom en vagn".

Och hur sannolikt är det att människor (åtminstone ej barn under svält i vilket fall de fördummas kroniskt) förr skulle gått på sådant som troll, tomtar m.m.? Föga troligt. Jag håller det som varit omskrivningar för människor födda fysiskt eller kognitivt annorlunda (ex. konkret dvärgar) som man förr antingen fördrev in i skogen alternativt om det verkade kunna levererade något värde fick leva undangömd på bondgården så länge de ej visade sig dagtid när grannarna kunde få syn på dem.


2017 tror jag blir året när husmanismens tolkningsmodell av vår historia tar fart. Mycket av våra kulturhistoria kan verkligen förstås så djupare av att vi tappat någon bakom en vagn eller fördrivet några som barn eller innan födda tappade bakom en vagn. Det gäller utan tvivel allt vi kan hitta bland den nordiska mytologin under begreppet oknytt. Av och till kombinerat med vanliga händelser som kan inträffa med dessa halv-troll: Exempelvis att de tar upp fisk och tänder eld vid vattnet varefter vanligt folk ej tappade bakom en vagn går vilse eller navigerar fel (d.v.s. i någon men ej fördrivna tillräckligt mycket alt. ej borde fördrivets alls utan kanske ryktat hästar på nätterna istället).


En dörr som öppnar sig för folk att förstå sig själva, varandra och den gemensamma historia som tagit oss ända fram till där vi är idag.


"I den svenska mytologin så sägs det att man har hustomtar som hjälper en med sysslorna. Ordet "oknytt" betyder ungefär "främmande" eller "någon utifrån". I äldre dialekter som norrländska och uppländska så kallas folk som inte är från den egna byn för "oknyttfolk", alltså "främmande folk".
Ett axplock: Småtroll, dvärgar, tomtegubbar, gårdstomte, pysslingar, brunnsgubbe, älvor, alver, Mara, di sma undar jordi, vittra, vättar, skogsrå, huldra, Näcken, Lindorm, myling, lyktgubbar, irrbloss, hamnskiftare, hamadryader med flera."

Från: Oknytt | Wikipedia

Och i all rimlighet var både en och annan "oknyttfolk" också tappade bakom en vagn [Red. Något man i all korrekt som netto-nytto-tagare av Wikipedia åtminstone borde ta upp på diskussionssidan. /Hans]. I något fall kan jag tänka mig att något besläktat här men skiljande ut sig att vi även förr hade mer av dagens förringande av historiska människors fattningsförmåga om ej verkande uppfyllande något av denna myt. Jag tänker att brunnsgubbe kan ha varit något som samspelade mellan att hjälpa unga kvinnor att undvika att behöva kasta sig på marken från vagn såväl som att deras mödrar (förklarande varför en så utvecklad avskräckande historia krävdes för att få den yngre kvinnan att förstå det hela) hade dåligt samvete av något lyckat eller misslyckat försök att dränka något barn som relativt födotillgången varit farligt för befintliga familjen (jfr. för något år sedan förklarade bakom flötet).


Älvor tänker jag var såväl (för att tydliggöra min kultur-korrekta feministiska sida) normal begåvade (upp till "överbegåvade") liksom oknytt-begåvade (kanske Williams syndrom som jag vill minnas normalt är"över-sociala" vilket något av ingressen jag såg i williams syndrome promiscuous tycks bekräfta gäller utefter mer normal-mänskligt i sexualiteten) som man fördrev ut i skogen för att reducera risken för att ev. misslyckande försök att tappa bakom en vagn skulle kosta föda för en familj ej skapad genom att gift sig någon annanstans. D.v.s cost of living ongoing to second generation... Kostsamt. Men med den kostnaden hanterad kanske konceptet av älva användes för att referera till prospekterade reward värden i det sexuella.


I darwinismen tillsammans med husmanismen att sannolikheten för att avkomma uppstår och överlever är liten men å andra sidan behöver man heller inte dela skörden med varken älvan eller dess barn. Att dessa koncept som sådana såväl som hur lätt de kan upplevas såväl riktiga som felaktiga torde förklaras i samma kombination. Vi finner det naturligt att framställa oss som så rika att vi ej har behövt tappa några stycken bakom en vagn, och därmed avskräckande grannarna från när magnitud är hög från att komma och bränna oss inne och stjäla vad vi har - samt när på mer normal nivå lätt bättre än genomsnittet görande giftermål med kvinna inte alls eller bara lite tappad bakom en vagn). Egentligen ett väldigt rationellt handlande hela vägen där bara omskrivningen när nu vårt historiska kontext tappats bort leder oss in i det övernaturliga irrationella.


Det finns en sund Game-of-Thrones-realism i Husmanismen som vi alla mår bra av att anamma mycket mer av. Vi ska inte sitta och dumt (tappande varandra bakom en vagn) tro att andra människor idag eller folk bakåt i tiden är bättre än vad världen visar oss att dom är. Ser du inte upp kommer byn och gör älva av dig och vill du lära dig läsa hos prästen (där nu praktiska motsvarigheter expanderat gigantiskt med allt från sport, grundskola, språkresa m.m.) ska du se upp för det farliga tillbedjande av den nakna mannen på korset. Irrationell makt-hunger och av det eller av vilken annan - rationellt eller icke-rationellt - basic reward motivationen (älvan, dagens pengar eller gårdagens - i Europa åtminstone - föda kontra svält eller värdet i socken-inflytande av att bränna grannarna inne: Jag såg - troligt så i alla fall utifrån husmanismen redaktionellt-implicit-mutad teve dokumentär på tror jag CSN som tycks kompromissat på att reseområdet är ok att kapitalisera tiden effektivare för - en lögnaktigt förgullad förklaring till varför islänningen rider runt inte med en häst utan hela flöcken hästar han har: Sanningen är som husmanismen hjälper oss komma ihåg att annars hade han förr inga hästar och kanske heller inga drängar heller om de nu inte togs som "trälar" / "trälar med ny ägare" med hästarna när han kommer hem igen ) som helst drivna


Och tillsammans lär vi oss att människan alltid är människa, och om vi tappar bort denna grundsats kan vi självklart lika lite förstå historien som något som inträffar idag. Egentligen skulle man ta på sig att ge sig ut på en evig rundvandring bland Sveriges skolor och förklara-ut vad tomtar, troll och älvor egentligen är. Det skulle nationen må bra av (såväl som tänkbart minska risken för någon form av övergrepp mot barn: Jag kan se att en realistisk förståelse av världen i den självklara av att om en man levande i celibat ställer sig ritualistiskt framför en naken man stående så löper du större risk i den miljön att råka ut för problem, och den risken är än högre om hela subkulturen tycks uttrycka mer än genomsnittet - d.v.s. försöker dölja något av anti-homosexuell. Och åtminstone när man ser det att det är så självklart att hela Jesus-religionen uppstod som en homosexuell-protest-rörelse liksom buddhismen med den sittande slöa på buddhan som reaktion mot den än idag fullt-levande indiska utnyttjandet av stora andelar av befolkningen som halv-slavar. Även om ingen risksituation för barn där förståelsen tomten eller älvan lika självklart presenterar sig när så att säga levt in i post-abort-möjlig-tid så att säga.).


Med husmanismen kan vi också lösa problem som står stilla där vi är idag. Vad både en och annan (kanske alla där moder-nationen har kärnvapen) demokratirörelse skulle ex. behöva några egna kärnvapen så ej hotet av att sådana kan vändas mot protester står obalanserat. Att förstå människans natur hjälper oss att mer effektivt lösa problem. Man riskerar ej att i försök att framställa sig som mer genetiskt tilltalande man hamna i egentligen dåliga lösningar skapade med från falsk verkligen fylld med myter om människan. Ska man komma någon vart i svåra frågor behöver man hantera de mer problematiska hotet kanske inte mer till balans, fördrivna tomtarna och älvorna (dessutom vad får vi för frihet med en "övernaturlig" utgångspunkt? För att utnyttja den artiga och trevliga traditionen av omskrivningar för vad som egentligen behöver göras) från de egna leden så att man ej har enheter som kostar mer än de ger, och så ge sig ut och göra "hästarna och drängarna" fria. Så åtminstone jag kommer gå ut i skogen 2017 och leta efter älvor.


Komplettering: Det kom till mig att vi kanske kan se något basalt mänskligt som mer uttalat och förstått kan vara en del av husmanismen generaliserade förståelse av människan i vad följande klassiska scen från Highlander. Mer omedelbart redan som rå och obearbetad i husmanismen större ambition är det utan tvivel en värdefull ingång till förståelse av hela Syrien-konflikten.
I kontext av Syrien gäller att i all realitet är du antingen fördriven, tappad bakom en vagn, ett troll boende bland raserade hus (motsvarande Sveriges skog), en contestant till att bli The One, eller slutligen lite längre fram vad husmanismen gör tydligt för oss kommer den ända.


Fler människo-natur-fragment från Highlander som jag upplever bekräftar från en till husmanismen objektiv-källa mycket av vad vi sett och förstått tidigare här:


Connor MacLeod
[..]
There can be only one.

The Kurgan
[...]
I have something to say: it's better to burn out than to fade away!

Dialogue
Garfield: You a faggot Nash?
Connor: Why Garfield, you cruising for a piece of ass?
Garfield: I'll tell you what happened, Russ. You went down to that garage for a blowjob. You just didn't wanna pay for it.
Connor: [Laughs briefly] You're sick. [Garfield punches him in the face.]

Mycket av den artighet befintlig ärvd verklighet vi har idag är utan tvivel visdom lärd från historien för att undvika konflikter vi ej korrekt reflekterat (när vi ej genomtänkt utlöser nödvändighet hos annan person att försvara sin prestige med våld för att undvika de större faror alternativt innebär rörande för att ta introducerat exempel tidigare bli innebränd av grannarna som dessutom till råga på allt stjäl ens hästar och jordar ens drängar). Kanske kan förstå en del nya problem världen mått av att vi fallit för vår egen myt sökande framställa oss som "bättre" i falskt behov som egentligen inte existerar? Och därmed etableras ej att artigt språk därför att vi dröjer med motsvarande "[Garfield punches him in the face.]" och som konsekvens får vi abnormt stora konflikter som aldrig slutar bara därför att man ej förstår hur man ska prata artigt med varandra.


Om du ej kan lära folk att vara artiga genom att såväl effektivt hugga av huvudet som att kommunicera det tvingas du hugga armarna av folk i all evinnerlighet. Det känns verkligen som jag klarade att uttrycka något viktigt och basalt om vår natur och hur det inverkar på vårt sociala språk. Att skapa en artig värld i dagens verklighet kanske kräver att man både hugger huvudet av fienden såväl som twittrar det. Är det därför vi har så mycket folk att vi tappat att skala etablerat av mänskligt socialt equilibrium så att dagens större population kan få vetskap om det? Kanske även om det spontant känns fel (fallande för myten om att kvinnan ser sådant som genetiskt vigilant värde) hela förklaringen till alla problem i Syrien att al-Assad ej teve-sänder avrättningar och tortyr: Saker blir därför aldrig stabilt artigt.