Kina: Transformation under riktigt hög energi magnitud känns trolig

2016-12-03

Fueling - frigörandet från potentiellt till rörelse - från socker till gatornas fötterna som marscherar - av förmåga att handla kompletterande informationen som representerar målsättningen. Stålar, vapen, föda, vatten, inhämtning om information berättande om möjliga framtider.


1. Supply or power (an industrial plant, vehicle, or machine) with fuel.

2. Cause (a fire) to burn more intensely.

3. The mind at go time.

4. Handing out the guns.Kylan är ibland önskvärd men också om invasions-planeringen - och i partiet ger jag med säkerhet / rimligen så nyheter till en del eftersom diskussioner mer geo-nära inbegripit resonemang om alternativa situationer rörande stöd för invasionen i partiet: D.v.s. det är ej i sig vad man sett som absolut nödvändigt med endast Supreme Boss Xi's stöd och givetvis korrekt så eftersom när invasion är gjord är militär immun både från kraften i händelsen rent abstrakt som de väpnade soldater i situation av konflikt man kontrollerar: Även utan stöd Xi-topp givet partiellt stöd geo-lokalt och/eller fraktion topp var planeringen ett antal veckor bakåt något folk PLA roade sig att rita upp men det är stopp and no go given information sedan någon vecka med viss fördröjning i tid så säg cirka tre - fyra veckor - tycks avstyrda sedan veckor.


Emellertid - och jag talar här från preferens personlighet från perspektiv av något i delar självklart förutsättande att man fortsatt kan följa saker ej fysiskt i rummet gillar intensiva händelse-perioder så som bombastisk revolution - är den politiska abstrakta idé-grunden är intensifierade verkande på dem som gillar / föredrar / tycker det är dags o.s.v. oavsett övergripande preferens idéer (mycket mer relevant i förståelse och prediktion - Sida i black or white situation man upplever sig höra till flocken för) fueling.


För att följa upp Beijing-fraktionen i Kina-diktaturen tycks onödigt öka risker för våldsamheter inom närmaste åren (förändring beteende rekommenderat för allas nytta) (2016-11-05) verkligheten därefter inför veckorna som kommer. Jag tror så här: Att CN-partiet better cool it på deras sida också i den del som är ren information jfr Last British governor of Hong Kong Chris Patten condemns independence movement as undermining democracy (Som dock har fel: Förvisso skulle intensitet skapad kanske vara bättre riktad något annorlunda men det är ej oavsett typ intensitet skapad på denna grovt bedömda sidan som alls är problemet utan den intensitet partialiteter i diktaturen har - Tvärtom ligger mänsklighetens och moralens sida för lågt såväl absolut som relativt en hos diktaturen för hög intensitet: Här för att undvika problem och ännu där saker står idag följande resp. sidas övergripande målsättning behöver diktaturen skära ner intensitets-skapande). Därför att man argumenterar en väpnad revolt fastlandet till troligare realisering (innan den tidsmässigt är bedömer jag rimligt trolig att leda fram till rimligt troligt positivt utfall: Men mina bias här är som för alla verkliga och diskuterade i Hong Kong officials widen legal attack on fledgling independence movement). Men det är en sida av det: En annan sida är att när the heat når en viss nivå oavsett om tidigare än perfekt därför att den tas upp ej kontrollerbart så är det dags. The handing out the guns tid så att säga. Cool it down.


Små knuffande kontinuerligt sökande etablera verklighet stegvis för att undvika är inte mer smart än något större diskretare just när det gäller preferens motpart för att handing out the guns här tänker jag. Utan man klarar att bedöma och summera sådant och lägger snarare på vikter från riskdimension av att strategin är funktionell tagande ner threshold för när etablerad doability börjar realisera sig självgående utan single-points of failure i automation.


GG i Hong Kong (2016-09-05). Bra jobb. Mycket imponerad fortgående. När folk som ej är där och gör saker kommer och ska ge råd från någon mer eller mindre relevant erfarenhet - må det sedan vara jag eller - ska man här ej lyssna därför att man lyckats väl på exceptionella nivåer så här långt utan just någon realiserad negativ-sido-effekt. Låt dessa som ger råd istället göra sin insats utan att behöva smita ifrån timmarna de krävs genom att fossilisera verkligheten av igår genom att förebygga risker sidoeffekter: Det är sund användning erfarenhet medan att störa den kreativa dynamiken det levande samhället har genom att indirekt acceptera den fossilisering av verklighet diktatur på extremt höga nivåer jämfört med demokrativ vill fordra av medborgare. Inget jag sagt här eller tidigare är något jag tycker någon i Hong Kong ska bry sig i alls: Dessa personer är dom som lyckats bra så här långt där det är svårast. Gå i trygghet er väg igår som fortsatt av att det. Just Go så lång det från ditt perspektiv, din bedömning, din preferens, utan något övertänkande känns som det går även bara lite framåt. Stanna ej förrän allt i grund-vågen från 2016-års segrar med säkerhet är helt tömda och stanna då i min förhoppning av att nya fuel realiserats eller att nått transformationens slut in i demokrati.


No time to rest what you hear is not a test - Go...

Oh, no time to rest
Just do your best
Oh, what you hear is not a test
We're only here to make you
We're only here to make you goSo your tank explodes, so get it out
Send your body to flight
Everybody got a target tonight
Everybody come along for the ride
All you studs and you duds and you ladies, let's fly
Grip the moment like you grippin' the earth
Now you get it, now you feelin' your worth
Feel the sound you used to make when everything thing used to hurt
It goes

Gotta go, gotta make it in time
Brightest star gonna be the guide
Gotta get you to the other side
To where the butterflies and where the peach reside
The first five minutes for the fifteen of fame
Five seconds 'fore you're saying my name
I'm deadly sharpshooting the game
Gonna hit you and this whole execution is aim
Get together and we building a fire
Clear smoke and it's taking us higher
Hands up, everyone is one
If you see yourself making it
You're seeing the sun
Metropolis on the edge of control

Riktat information - Blue light Intensity: Är USA och Tyskland lättare att föreställa sig är involvervad realitet än Portugal? (2013-11-22). Felstavningen riktad med riktat är ingen fyndighet någon missar att begripa utan härrör troligast från personer när jag bloggat utan att visuellt kunnat se skärmen bra p.g.a. ej linser kombinerat förra laptops trasiga skärm. Jag klarar ganska ok skriva det mesta utan att se mer än att jag är i rätt ruta men andelen underliga fel i texten - inklusive ibland stycken som kommer i fel ordning p.g.a. musklick eller styckesstegning fel blir vanliga. Datum stämmer med förklaringen. Hur som helst gäller att en risk-dimension med propaganda härrör från hur man påverkar egen intelligence bias bedömning.


Tänker vi rent hypotetiskt - fiktivt scenario så att säga: Något av den kontinuerliga war gaming som av och till genom åren läckt igenom här på bloggen - situationen av diskreta röstpunkter med personer representerande från en upp till tiotusentalsröster beroende av dom representerar fler än dom själv skulle jag själv tänkt i den situationen alltid uttrycka det bias reward av fortgående situationen de grupper mitt beslut ska representera sökt d.v.s. som human-bias-war-game-factory går heat över ganska låg threshold dunkas den första riktigt stora gruppen röster för väpnad revolt i bordet. Två till vilka som helst över 5% och det är i och runt 50-50. 1 - 2 till och det är säkert go. Mycket skit kan komma från det men känner jag mig själv rätt betyder det väldigt mycket för att slippa egen-psykiatriska-negativa-backthinking-syndrom att man faktiskt gjort en god insats för att ej irrationellt anamma stridshunger utan att talat för alternativa vägar som ännu ett par år är bättre och mer gynnsamma oavsett sida någon upplever sig höra till - ej brytande någons slut-mål så att säga. Men så klart i den rent industriella "hönsfabriken" är man kanske lättare att vara höken framför andra jämfört med var nivån ligger globalt i världen för att ses som en generiskt entydig hög. Kommer någon fram till mig med korsade armar därför att jag håller upp ett stycke text: Är armarna just korsade istället för att ha handeldvapen riktat mot mig ligger han från medvetslöshet och neråt i marken omedelbart därefter. Free speach är viktigt för mig: En moraliskt sund utlopps-dimension där mina hemska icke-buddistiska hjärnspöken kan få leva ut i verkligheten lämnande mig med ett lugn av noise-fritt tänkande med övertoner av känsla av reward inget annat riktigt klarar att ge mig.


Ju närmare brytpunkter till realiserande intensitet verklighet saker kommer desto mer fordrar hungern sagda hjärnspöken väcker att allt mer av höns-naturen håller tyst och låter the big bird breda ut sina vingar så att klorna kan skapa det lugn som bara strid i hög intensitet kan skapa. Viktigt att rationellt tänka växande kawaii i och runt sådant.


. Inklusive gulliga vapen för att konstruktivt försöka peka på alternativ lösningar av den typ situation just nu har för lite av. Det mesta finnas en balans här även om målsättningens realiserande kräver väpnad revolt. Utan sådan balans är risken att man vid seger inser att man betalade ett för högt pris för vad man uppnådde. Eller oavsett hur stabil seger är relativt förstörelse att man har en bi-situationen att hantera från att en otrevligt hög andel soldater för frihet måste - moraliskt korrekt och så en nödvändig del av att kunna läka som land - ställas in för rätta p.g.a. av övergrepp eller rent av crime against humanity.


Och för diktaturen relaterat internationellt mer eller mindre explicit stöd ner till preferens att undvika kostnad eller att man känner sig för "ockuperad" i Syrien ska de ej förvänta sig just något intresse hos någon större internationell aktör oavsett före eller efter Trump att söka utnyttja inflytande till att fossilera verkligheten till det tillväxt-döda stillståendet. Jag räknar med och förväntar mig om vi tar en av de största aktörerna USA att Trump kommer leverera bra här i mening av hur jag vill ha White house i Kina-frågor: Om kommer jag tala för från just samma perspektiv för honom i valet som kommer vilket må vara värt en och annan strö-röst i kanske mer Kalifornien (utan att kontrollerat sista valet var mitt intryck data ej motiverat försökt att vara mer än nationellt USA associerat att Kalifornien åtminstone lätt kan kunde vara pro-Trump med eller utan behov stöd från några av de mindre enskilda grupper som där ej är helt små: Så i all ärlighet kanske troligare sak samma vilket vi egentligen gillar så att saker ej inducerar något av lätt uppblåst attityd orsakande över-kostnad i tid innan det blir av att ge någon åsikt som då också gärna tenderar att vara överarbetad med en massa omständliga resonemang för vad som egentligen är oerhört enkelt: Trycker diktaturen sig fortsatt framåt steg för steg och om så sker det mot ett större eller mindre motstånd än innan och vad av det jämfört med Obama - hellre än menar jag för korrekthet skattat uttalande konkurrerande kandidat valet som kommer - har att göra med Trump) än något annat.