Jag tror inte President Obama kan prediktera Trump rörande NATO

2016-11-14

En förhoppning President Obama men givet tidigare idéer som Trump uttryckt vad som jag antar att framtiden får utvisa. Och där för en domän så styrd av hantering risker med hög risk med löpande säg årsvis (ex.) osannolika resp. styrda av i pågående risk (från sannolikhet) av ens skattade förmåga att hantera realiserad risk jag ej ser att Obama's bedömning reducerar osäkerhet. Hade nu Obamas bedömning baserats väsentligt på annan information än samtal Trump hade den potentiellt varit intressantare men nu är så inte fallet.

Obama says trump is committed to nato | Nypost.com


Hotell är ju förövrigt en ganska speciell industri. Alla industri-områden kommer naturligtvis med sina egenheter och särarter. Likväl. Som val "karriär" som skapare naturlig kan jag se från hyreshusen o.s.v. Ändå givet viss osäkerhet givet spread på uppgifter från Trump något att reflektera för tyngre frågor som den ovan likaväl som något annat. Finns ett potentiellt särskilt värde från att driva verksamhet hotell? Liksom kreditkortsföretag kan man förvisso följa delvis var enstaka personer är. Och få vissa insikter om vad de gör på besöket resp. i hotellet. Sådant som ex. kan hjälpa till att bygga affärsverksamheten vidare.


Om jag bara skulle dra till med något som gissning från tycker jag en samlad mängd information man ej ska göra det för och istället om det är ens uppgift initiera åtgärder som hanterar den osäkerhet givet - tror jag nog att kanske har Obama rätt här. Men jag tror det är sunt att betrakta frågan när det kommer till information prospekterande snarare än att förstå Obamas bedömning som byggd på trovärdig information eller för den delen information tillräcklig.