Kuba efter Castro: När revolutionens kvarstående singulära symbol dör faller diktaturen

2016-11-26

Att konkret räddats ur förvisning eller inlåsning ute i ödemarken av Stalin är trovärdighet som bär de tidiga åren och del av den tidiga dynamik som ger förutsättning att bygga diktatorns kraft som symbol och självklarhet i allt mer. Att Stalin är distanserad i tid gör honom enklare att betrakta men åtminstone denna tidiga dynamik finner vi i revolutionen och ej nödvändigtvis just relaterat diktatur - mer i naturen av en valuta som kan omsättas jämförbar i lägre nivåer kanske med personliga affärsnätverk (lägre därför att faran som kontext i inlärning liksom att själva strukturen för social-kommunikation och synkronisering under strid är vad man kan tänka inverkar ibland).


När tyngden i symbolen är relativt strukturen kraftfull dör diktaturen när hjältarna från revolutionen faller bort. Folkrepubliker är lite mer resistenta här havande ett etablerat upptagningsområde för nya generationer men visst att fenomenet är verksamt och vad som står fritt att försöka utnyttja fortsatt med symbolerna från sedan många år döda ledare även om riktigt samma tyngd oavsett död ej ges när ej heller längre särskilt många nu levande minns eller vid optimum av "traditionen" från den nu döda symbolen fanns när ännu en försvarlig andel stridskamrater levde, och kunde finna något gemensamt under symbolen fortsatt.


Och nu är den särklass tyngsta av de ännu levande symbolerna från den kubanska revolutionen och åren av internationell revolutionär-verksamhet (Kuba var ju något av praktiskt funktionella: God motivation och kunnande hos soldaterna, och redan problematiskt engaged kontra USA samtidigt som ej överdrivet hotande i sig varande ett litet land så med sovjetiskt stöd industri var de mycket engagerade särskilt Afrika - Nuvarande president Kongo tror jag ex. har en - spekulerat falsk - far i förra presidenten som i unga år var en av de aktörer som fick mycket konkret stöd).


"Av denna familj av diktaturer återstår endast fyra eller fem (fem med Kuba som dock är att förvänta faller nära efter att Castro dör: Bärande det med kraften hos revolutions-hjälten som kände alla och mötte alla tiden saker räknades - lär av symbol-kraften etablerad)."

Från: President tungt större än Minister: Napolitano öga till öga med Obama (2013-10-29)

Så nu kommer regimen fall. Innan med Castro i livet med så många ännu levande som minns hjältedåden under åren i djungeln gick det verkligen inte.Förutom allt annat kan rätt namn ha lite tilläggsvärde också. Stalin - Stålmannen - eller varför inte Trump med dess rena ljudlikhet.


En krigares ljudlikhet? Min erfarenhet de latinska språken är obefintlig varför frågetecknet just visar frågan än något retoriskt.


Denominative in -ō from a lost instrumental noun, Proto-Italic *kastrom ‎(“knife”), maybe from Proto-Indo-European *ḱes- ‎(“to cut up, to slaughter”). See also castrum, careō.

castrō ‎(present infinitive castrāre, perfect active castrāvī, supine castrātum); first conjugation
I prune
I ampute
I punish
I purge
I castrate or spay
I dock (a tail)

Från: castro | Wiktionary