Tappning internet-trafiken Europa-USA före 2002 - 2004 (kanske) via NADA-KTH och vad Tyskland kanske tycker om det när de upptäcker att det skett

2015-10-06

Följande beslut bör tycker jag som amatör vara styrande för mer än just amerikanska företag:Antagligen i meningen att möjligheten är stängd alterntivt att den innan ej fanns eller var tveksam om oprövad i domstol.


Jag har ju i den mån jag brytt mig för åtminstone vad som berör Sverige eller EU antaget någon form av laglig grund.


Frågan är ju här exempelvis hur sådant kors-engagerade medarbetare i samarbetsfunktioner m.m. påverkas i den mån de transfererar data över Atlanten.


Går vi nu längre tillbaka i tiden till när jag var student Engineering of Physics Uppsala d.v.s. rörande nätverks- och dataresurser primärt i vad som då hette TDB samt typiskt också via dåvarande DoCS. Båda numera i IT-institutionen. Gällde ju att internet Sverige tillstora delar fortfarande var ett tekniskt ansvar i och runt NADA-KTH.


Atlant-kablar var fortfarande scarce. Sämst åtminstone för privata kunder var de för i gruppen av Europas i övrigt mer internet-engagerade länder / mer tekniskt före länder på hemmamarknaden från UK. Sverige hade relativt god hastighet USA jämfört med nästan vad som helst i övrigt.


Och i den totala bandbredd och förmåga att lägga data per sekund från Sverige till USA var NADA-KTH som knytpunkt det väsentliga. Det var dessutom en kritisk knytpunkt för Sverige allmänt inte minst i kontakt med fastlands-Europa.

Delar av access från Sverige till USA via NADA-KTH var dedikerad och hade ingenting med folks allmänna surfande att göra. Alltså i mening av att det var del av kablarna folk hade någon nytta av i omedelbar mening.


Det i sig som formulerat säger emellertid inte att dedikeringen ej användes för att tappa nod-punkten. Just att det självklart handlade om svensk trafik måste man för den här tiden låta vara osagt då mer trafik än den svenska hade NADA-KTH som nodpunkt.


Säger man att den här dedikeringen låg i kapacitet på giga-byte låter det väl idag ganska strunt-artat men det här var som sagt ett antal år bakåt i tiden. Under en tidsålder när de flesta utanför företag och universitet surfade med modem...


Frågan är nu om NADA-KTH som organisation hade något med det här att göra. En person jag en kortare period hade en affärsförbindelse med levererande till antydde - eller sa väl rätt ut egentligen - många år senare när jag träffade honom på en konferens att det snarare var via en medarbetare - en av de som byggde svenska internet - som trafiken tappades av över till USA. Jag delade inget vetande tillbaka till honom vilket jag fortfarande året det här var (kanske 2005) av princip aldrig gjorde obetalt utanför konsultuppdrag, leveranser artiklar / nyheter eller jämförbart. Varande föga engagerad i sådan verksamhet idag gjorde jag en tid efter förändring en större genomgång av kontrakt man skrivit på genom åren för att få en samlad bild av vilka begränsningar man samtyckt till (väldigt lite utanför själva leveranser och vetskap företag - möjligen lite otydligt / utanför min vetskap så tolkande hårdast möjliga när jag levererat till företag - ex. Myspace i mening av det svenska företaget som fanns och ej det amerikanska - som köpts av ett företag - WM-Data - som jag också levererat till och där rörande om en hårdare bred beskrivning i ett av kontrakten gäller - den tolkning jag gjort). Det är ju inte alltid lätt att veta utan kontroll var saker stannar i påverkan och vad i vad man vet från andra icke-kommersiella källor eller erfarenheter som kanske utan ens vetande har med kunder man samtyckt silence med. Ingenting här är hindrande för mig i något då inget kontrakt hindrar mig alls rörande något i verksamhet universitet har eller vetskap rörande vad jag refererade till från den kunden jag träffade (kunden var ej person från IDG vilket man kanske annars kan gissa sig till eftersom dom kanske kan tros veta en massa diffust allmänt och alltid är på konferanser).


Jag avstår dock referera namn av två anledningar: Jag minns det ej nu och ids ej surfa rätt på det eller leta rätt på anteckningar (säkert tidsödande i det senare då register komprimerat data på diskar, CD m.m., förvirrats till vid någon punkt med diskar och CD-skivor som hamnat fel) resp. därför att jag ej kontrollerade uppgiften.


Om personen var säker i tappande - oavsett att det var hans tolkning - är jag mindre säker på. Och troligen ej säker på det i den mening jag lägger i ordet här. Jag tror ej han haft förutsättning att via andra kanaler kontrollera uppgiften i associerade indirekta eller direkta organisationer eller resp. tekniskt. Men det lät som samma kanal jag avsåg.


Att tappa just i sådana här punkter idag tvivlar jag på effektiviteten av. En så mycket mer divergerad miljö gäller ju. Därmed inte sagt att inte tapp punkter allmänt finns i nät-inträdet till USA. Det har jag ju diskuterat förr kanske 2010 - 2012 någon gång. Och tror jag i delar också framgick avseende just samma i Snowden-filer. Knappast heller okänt för någon annan som brytt sig i att kontrollera förekomsten. Särskilt hemligt varken tekniskt i förekomst rörande möjlighet att se latency-störningar tid, rörande inköp av teknik och utrustning via publicerade kravspecifikationer teknik / inköp konsulttjänster för att lösa tekniska utmaningar m.m., uppföljningar kostnader m.m. tycks aldrig varit fallet för mig (därmed inte sagt att folk tycks bry sig i att kontrollera sådant: Media har en slapp-kultur rörande denna typ av källor där intrycket jag har att bromsande är en oförmöga i kunskap och vana hos individer snarare än att tiden som funktion av acceptabel kostnad redaktionellt för genererade nyheter existerar delvis utan tvivel som konsekvens av att media-organisationerna ej hanterar och äger verksamhetskunnande generaliserat över arbetet utan att sådant ligger hos resp. individ).


Bur som helst kan en juridisk-begränsning nu finnas. Kanske gällande oavsett om NADA-KTH fattat ett formellt verksamhetsbeslut eller inte. I det senare att teknisk-verksamhet bara gjort det engagerat av en eller ett fåtal personer.


Att jag bryr mig att peka på detta nu har mindre med verksamheten som sådan och mer av att jag upplever att KTH allmänt har en djävligt osund kultur av forsknings-bias. Har jag någonsin sett KTH forska fram ett bra samband mellan att vara lång och hälsa, social-kraft och intelligens trots så många andra visat på detta? Nej... Trots det påstår dom i en studie jag kan tänka mig gjordes väldigt oseriöst (men har ej läst den publicerade artikeln: Endast rubriken på pressmeddelande via Eurekalert). Det här kände jag som 2 m lång var mitt ansvar som del av människans genetiska elits ansvar - i brist på något annat - att uppfostra halv-dvärgarna borta hos KTH med...


Eller sannare gjorde jag refererad genomgång av kontrakt så sent som första kvartalet 2011 med en andra "säkerhetskontroll" 2013 och har egentligen inte tänkt på det vad jag minns i övrigt. Jag är ju dock en kul person som är road av att roa er läsare så jag brukar försöka få in en komisk-dimension.


I den bästa av skattefinansierade-världar skulle sådant har ej kunna ske utan kännedom hos valda politiker via de myndigheter, säkerhetsorganisationer m.m. man hanterar. Jag vet ej om Sverige var eller är i den bästa av bästa av skattefinansierade-världar och det är kanske en anledning också (förutom att hålla Sveriges småfolk på plats) till att jag pekar på det. Det skulle nog förvåna mig givit inte bara alla problem med terrorism tagande resurser om USA och UK bedriivit sådan här verksam alls för att samla vetande som kan tillämpas ekonomiskt likväl är andras tolkning att de ej kan utesluta det och jag har i nyhetssampling nyligen sett det diskuterat som möjlighet i Tyskland.


Tyskland är ett exportland som är väldigt engagerat seriöst i att hålla sin exportaffär i god form. Och exporten är nu ytterst kritisk för Sverige. Så absolut något jag tycker man bör se över i Sverige också. I den mån man nu inte redan känt till att den här kanalen åtminstone bra många år tappade hela svenska internet-trafiken som kom in i den här nod-punkten. Skulle jag gissa - delvis av konkretiserad kunskap näraliggande resp. vetande annat rörande hur förstått det varit - är det att man nog ej har korrrekt bild av hur sådant här fungerande.


Faktiskt gick ju Tyskland också via NADA åtminstone om det var trafik som skulle över till USA vilket är en till anledning till att jag tror det är vettigt för Sverige att gå över den här frågan såväl nutid som bakåt genom åren. Tyskland är en viktig marknad för Sverige och jag kan tänka mig att nu när Tyskland börjat med den "dataliknande" noggranheten de bär kulturellt förr eller senare träffar på det här (jag skulle klara att upptäcka det i nutid utan något problem om jag ej kände till det om jag fick ett halvår att övergripande se över det för Tyskland: Är jag säker på till 70 - 90% så säg att de hittar det om 6 - 12 månader - lite mer som troligare därför att jag allmänt tydligt mer än annat än ovanligt hos andra rörande nätstrukturen i Europa dom här åren - om de har rätt start-kunskap och personer vilket ej är säkert).


Även om jag brukar skämta lite om tyskarna finns det mycket jag gillar med dom. Bl.a. att jag lyckades intressera ett av deras universitet för att göra ett ganska stort projekt (kontinuerligt och ibland fler två - tre personer) att titta på ett område jag ansåg väldigt intressant och potentiellt effektiviserande i den plattform jag utvecklar. Resultaten som hunnit komma dom sista åren - även nu ser jag indirekt med andra som sett värde och gjort liknande fortsättningar i andra universitet (kanske samma egentligen där för båda studierna ev.) i USA har jag sett värde av. Så upptäcker dom inte det själva men märks ha sökt just sådana saker när resultaten kommer ut från genomgången de håller på att börja (om jag nu kan se det vilket jag skulle gissa kanske är möjligt) kanske jag berättar det för dom eftersom jag nu är skyldig dem en tjänst (dock om jag kan balansera det på annat sätt även om jag inte upplever mig direkt skyldig Sverige någon tjänst är det dock vad som är självklart för mig att föredra: I övrigt ser jag ingenting hindrande nationellt eftersom vi ska kunna kräva en viss grund-kompetens i vår gemensamma verksamhet och att lalla-runt fördummad kroniskt om det visar sig vara fallet - mindre troligt - vinner ingen något på).


Moralisk-yta oavsett hur trevlig den verkar är lika gärna farlig om kompetens saknas innanför. Ett vackert exempel är sopsorteringen som ofta resulterade i att jord olaglig att lägga på-åkrar lades på kommunala dagis rabatterna och i parker och lekparker (bl.a. i Uppsala varför jag verkligen rekommenderar föräldrar att kontrollera detta när man väljer dagis: Det är verkligen potentiellt när ovanpå andra källor skadande på utvecklingen inte minst i kognitionen) och olagligt på åkrar därför att förhållande vis lägre nivåer (jämfört med att äta jorden direkt då väldigt lite av tungmetaller i jorden går upp med vattnet och andra metall-joner i plantorna) märks fortfarande i förädlade jordbruksprodukter som mjöl. Ingen av oss vår något faktiskt värde av att roa lallande-dumhet med att ej tala om sanningen för dom: Här pseudo-debatterna om Arlanda-tappningen m.m. small-scale man faktiskt känner till i valda organisationer och media.

Komisk teckning från Hackade fjärrstyrda satelliter skapar komiskt kundvärde genom sopsortering (2013-05-02). USA har emellertid börjat skjuta ner gamla satelliter så att ta skämtteckningen till verklighet är idag troligt svårare (om nu inte levande satelliter i bland har säkerhetsproblem precis som andra IT-system: Spekulativt - hoppas jag - är det vad man ser över också).

D.v.s. en sund sak för Sverige för egen del att alltid ha en god bild av oavsett vilket annat land, organisation, företag, grupp av personer eller enskild person det handlar om här eller i utlandet. Och en god sak att om man ej känt till det se till att begripa i efterhand så ev. effekt av det rörande Sverige eller andra länder (ex. Tyskland) kan bedömas och hanteras.


Om the frame problem i Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Jag såg förövrigt att jag hade taggen tapp-punkter så ev. har jag pekat på detta tidigare. Även om jag tvivlar på (på grund av en tidsfaktor inverkande: Jag är tämligen säkerhetsmedveten rörande mig själv med överdriven redundans...) att jag uttryckte det lika explicit i att jag faktiskt hade vetande om att det skedde. Kanske vad som har något kompletterande att hitta.


Mer Tyskland

Upptäckte jag sökande en av de tyska-skämtteckningar jag gjort fanns samlade i Tyskland i urval (2014-12)-20. I brist på bra tysk-skämtteckning jag inte redan över-uttnytjad i många inlägg tar vi denna istället:


"Är pappa tysk eller en vanlig hederlig icke-tysk? Ingen skillnad givetvis men idag tror många att tysken är troligare därför att Tyskland har mogenhets-utmaningar. Dom har svårt att komma över WII med resultatet att Tyskland inte vågar ta ett moraliskt ansvar när det faktiskt betyder något. De håller sig i en barnslig moral inhägnad som de numera skapar själva. Faktiska kostnader för liv: att fler kan dö akut, många fler kan dö fortsatt o.s.v. krävande är en kostnad de ej vill se.

Innan Tyskland första gången i en stor fråga som åtminstone kostat kortsiktigt ordentligt pengar fattat rätt moraliskt beslut vad är dom egentligen? Vi vet vad dom är. Som vi. Men the shit är att dom innan det inte fattat det och det gör dem moraliskt fega därför dom tenderar att uttrycka sig närmare en tjock lite dum bebis i dom här frågorna därför dom inte litar på sig."

Från: Tyskland i urval (2014-12)-20


Jag är ju så engagerad i skolan och en nödvändig moralisk-upprustning av barn- och ungdomar.


Sedan är jag väl lite kluven inför att se följande i sin tidiga realisering idag: Tyskland potent och sunt förstärkt en av de viktigaste dimensionerna som definierar vad ett land är: EU står nu snart nog inför den kanske längsta period av stabil ekonomisk- och politisk utveckling känd i historien (2013-07-08). De realiserar något av det man tycks inte utveckla den nödvändiga balans till en samlat ansvarsfull nation. Fortfarande tycks de likt barnen mörkrädda och är därför bromsande för att EU även ska klara att utveckla sig till en entitet som levererar i internationell säkerhetspolitik. Men vi ska nog hamna där också ska vi se visar oss: Intensiteten i Ukraina torde vara en faktor som aktiverar upp också den politiska utvecklingen i EU.