Nu verkar det (för Harvard i alla fall) att ta betalt för resultaten av forskning finansierad av myndighet (Department of Defence åtminstone)

2015-10-07

Nu verkar det ha blivit lagligt att publicera amerikansk myndighets-finansierad forskning endast via kanal som tar betalt för access. För några år sedan påpekade man att det ej var tillåtet.


"Buy This Article
$45.00 / £30.00
Rent This Article Now for 24 Hours
$5.99 / £3.99 / €4.49"

Från: Predicting non-familial major physical violent crime perpetration in the US Army from administrative data | journals.cambridge.org


Ovan forskning gjord vid Harvard finansierad av Department of Defence.


Men här när militärt finansierad kanske man ser någon fördel med att för det aktuella området endast länder med god budget predikterar vilka av deras soldater som kan bli våldsamma civilt. Det kan ju exempelvis gynna inhemsk turist eller hur man nu resonerar.


Förvånar mig faktiskt lite givet storleken på debatten att man nu plötsligt ändrat utan att man märkt något av det alls.


Något egen-intresse av Harvard ska förstås inte helt uteslutas: Kanske kostar det en strunt-summa att få det publicerat korrekt via samma eller annan kanal samtidigt som man av något relaterat värde man ser man just en journal utan open access gör att man väljer att strunta i villkoren för att få den här typen av finansiering. Det lär väl visa sig om det är tillåtet eller inte kanske när man söker finansiering nästa gång: Åtminstone kan man hoppas att uppföljning på något sätt sker.


Tidigare publicerade resultat via DTIC.mil: