Kina: Sjunkande fastighetsbriser och skuldsättning / BNP

2015-04-15

Citatet nedan såväl som sjunkande fastighetspriser är givetvis intressant (mestadels som tänkbar indikation om att det ska försämras ordentligt). Samtidigt gäller ju fortfarande för Kina att såväl BNP och skuld ligger mer samlat hos en del av befolkningen eller om vi så vill "ekonomiska områden". BNP tillväxt tydligare mot större nya befolknings-segment kan förändra indikationer av typen skuld normaliserad BNP snabbare än man nog oftast är van att tänka sig från Europa och Nordamerika.


"One way China could rekindle its property market is by using its banks to pump cash into the economy, as it did in 2008 when the global financial crisis struck. Yet that would be a dreadful mistake. Officials have their hands full already trying to deal with the legacy of the previous lending binge. Total debt has surged, rising from about 150% of GDP in 2008 to more than 250% today (see chart 2). Increases of smaller magnitudes were precursors to financial turmoil in Japan in the 1990s and much of the West over the past decade."

Från: Coming down to earth | The Economist

Jag finner det spontant svårt att se enkla historiska förändringar att försöka återkoppla till här. Indien hade kunnat varit en källa till sådana men spontant även om säkert flera regioner avviker så har man haft svårigheter att klara detta. En del kan argumentera att Kina kan ge erfarenhet och det gäller säkert för en del regioner men mycket av de områden som står för BNP i större mängd idag krävde sin tid att nå där de är idag och många år innan mer industraliserade i västerländsk mening bör för åtminstone många av de regioner kanske aktuella idag vara relevanta också (även om det verkar väldigt rimligt att ett av dom åren "är längre" än vad det bör vara idag med större resurser i kunskap och kapital men sådan omräkning är ju allt annat än trivial att försöka ge sig på att resonera om också).


Ska man försöka förenkla här kanske inflation i mening av normaliserad köpkraft just för befolkningen i dom regioner som skulle kunna vara aktuella för en mer brutal total BNP-skapelse förändra indikatorer likt den nämnda vara något att följa. Försämras detta från en ofta minst sagt låg nivå jämfört med en stadigvarande boende i av kustens storstäder är det absolut inte ointressant därför att det bör indikera att indikatorn och besläktade är fortsatt relevanta såväl som pekande på att inlandet är mer "socialt dynamiskt" (d.v.s. oro här kan ta ut av dikaturens head-count hanterande protester görande städerna längs kusten mer flexibla såväl som inspirerade: Även om jag snarast skulle spekulera att den motsatta ordningen är troligare och att detta scenario är mindre troligt utanför den nivå vi har idag - I någon mening vilket som under förutsättning att resp. når den andra över alla kanaler, och ofta begränsade av diktaturen, aktuella).


Oavsett sådan potential är ekonomisk tillväxt i Kinas fattigare delar en bra sak. Och vad som snabbt kan göra indikatorer likt den i citatet förändrade snabbt.