ISIS i Syrien

2015-04-08

Inte noggrant skattat utan mer allmänt subjektivt bedömt från Google News var mitt intryck en tid efter jag lät mitt lilla projekt att visa att ISIS bättre stämmer med vad Satan förväntas visa nära "slutet" av världen som nu känd än något att förekomst av sådana händelser genomförda av ISIS jag fann mer mänskligt problematiska reducerades. Och jag lät projektet vila.


Möjligen bedömde jag reduktionen av problematik fel och möjligt kan det förändras till mer problem igen. Det är emellertid ingenting man heller gör snabbt (heller inte vad som nödvändigtvis behöver ta många veckor heller) så det är i sig kanske inte en problematik.


Dock såvida inte viss turbulens mot slutet av mars ökar vilken subjektivt viktande kan upplevas balanseras av att man börjat släppa gisslan ökar kan projektet få vila fortsatt. Rörande afrikansk aktivitet utanför möjligen Libyen beaktar jag det inte eftersom det inte är självklart för mig att det ger en meningsfull koppling p.s.s. som att kopplingen mellan dessa grupper och ISIS centralitet i propaganda-maskin antagligen är minst sagt lös.


Projektet där det står nu:Sista inlägg: