Google Youtube vs Microsoft Cloud Computing

2015-04-12

Youtube kan jag verkligen förstå är svårare än Google.com och bra mycket annat man kan tänka sig på nätet när det kommer till annonser. Knappast en billig lösning. Samtidigt:


  • Oavsett hur kompliga kontextuella antaganden är i koppling uttryck dokument modeller till query modeller vidare till modeller för annonser de enklare på en stor sökmotor med välsorterade SERP:ar och med vetskap såväl för i resultat "problematiska" - köp möjlighet att ge bättre väg - som välfungerande: Få just dom som är på väg att köpa en usvagn och letar efter leverantör.
  • Sådant är mycket svårare för Youtube. Det var heller inte lätt på den gamla dåliga tiden på ett fåtal teve-kanaler. Ju närmare konkret affär desto större var direktutskicken med rabatthäften, reor os.v..

Youtube tycks för mig försökt få till en annonslösning liknande gamla teve-reklamen. Medan andra video-sajter jag besöker är tunga - direkt påträngande - i annonslösning som bygger på att faktiskt gör något (ex. registrerande mig på en spelsajt) ger Youtube nu ofta en initial reklam man sedan klickar för att slippa.


Lyssnar jag nu på gamla monipol-världens tjock-teve-världs musik-komik är det inte husvagnsreklam jag får. Kopplingen tänkbart kontext relaterat köp torde vara ofullständigt för de flesta: Jag tvivlar rent av också lätt på video-guider. Många söker för vad som fyller upp volym spekulerar jag snabba svar. Och om de ska ska sitta igenom 20 minuters pedagogiskt långsam eller överdrivet snabb-förenklad video-guide stör avbrott kanske mycket mer än på kortare förväntad tid besökande en text-sajt.


Galenskaparna & After Shave - Man ska köpa Husvagn
"En föreställning av Galenskaparna & After Shave från 1994/1995."

Aktuell sida hos Youtube: här och Youtube-producent Richard ser vi har gjort ha en bredare satsning på Galenskaparna i (eller om det är på för teve-kanaler? Slår på Richard's stor satsning på svensk komik) sin kanal. Vad vi kan tänka oss är en liten del av att motverka risken för att svensken ska känna sig rotlös och kulturellt förtunnad när minnena av barndomens teve börjar försvinna i växande brus-entropi: Och faktiskt att klicka istället för att skruva runt 20 - 50 minuter varje gång det åskade känns enklare.


Svåra år 1990-talet i allt relaterat musik: Allt nöje som musik, film, teve var scarce. Vi svalt. Svåra år inte många av oss gärna blickar bak till. Det är omtumlande - ej odelat positivt alls - att ramla in i nöjesproduktion från dom här åren. Man minns teve-monopolet. Det gör ont. Mycket nöje man gick miste om dom åren.Rörliga annonser jag fick var istället för husvagnarna först vad jag tror var en manlig hår-designer / -frisör eller liknande petande runt i en sittande kvinnas år. Och sedan Estrella med en stor påse chips eller liknande.


Men när betalar annonsören? Först tänkte jag att det kanske är om jag tittar längre tid eller klickar aktivt. Men det slog mig senare - och inte en dum lösning för en aktör som Youtube kanske oavsett om de nu gör så här eller inte - att ta betalt när jag klickar bort reklamen. Det visar ju trovärdigt för annonsören att jag sett deras annons. Därmed kan en viss effekt göras trolig över en tillräcklig mängd personer över tillräcklig tid. Närmare propaganda effektens diffusa verkan oavsett aktuellt kontext i någon mening som kan mätas för sidan, videoklippet eller något annat. Jag ska vid tillfälle följa upp här: Rörande Youtube och diverse andra "nya" Google-kanaler är jag fortfarande mer eller mindre helt borta.


Själv kan jag ibland känna att jag ogillar någon aktör som upprepas. Men jag kan inte säga att jag minns sådant utanför det. Och jag tror nog att en viss svag effekt av något slag ändå bygger något. Svagt relaterat var jag flera gången tänkande att jag aldrig skulle ta reda på vem som spydde ut enorma stora visuella annonser över varenda tidning på nätet med något rörligt - person görande något lätt upplevt lite tekniskt små-trendigt front-end kanske var det printa ut något 3D och antagligen inte en pistol eller otrevlig smädelse av någon granne man ogillar m.m. sådant där i vardagen utanför tekniska lösningar föga otroligt hamnar - men slutligen när det aldrig tog slut: Verkade köpt på evinnerlig tid tittade jag slutligen efter.


Och visst faktiskt att jag tror att något av förtroende - om än inte tror jag påverkande utanför jämförande riktigt priseffektiva lösningar vilket är oerhört viktigt för mig i all IT - demonstrerande att aktören kommande sent jämfört med Amazon m.fl. var potent inriktade på att big dollar sig fram till något funktionellt affärsmässigt och här rörande cloud computing är det tror jag nära tekniskt tillräckligt bra: Problem märks brett bättre där när saker ska längre än hosta gadgets, småkod bitar m.m., eller webbdokument. Och så påmindes man om Microsoft tog mig en bredare titt på vad de pysslade med som kommunicerat via lite olika andra kanaler. Inte otroligt prövar jag deras cloud-lösning (som lär jag från deras beställnings-sajt heter Server och moln) om priset är rätt.


Nu har Microsoft - eller kanske bara Reuters? - slutligen ändrat annons-storleken så vi kan anta att den mer brutala initiala stor-storleks fasen är över. Jämfört med tidigare jätte-annonsen (riktigt ovanligt stor på sådana här sajter) är denna lite. Men ändå ganska stor jämfört med normalt på samma sajter. Sådant säger mig att Microsoft kan vara intressant att göra affärer med: Särskilt intressant bransch förutom Moln och Server tror jag media är. Två områden intressanta kanske särskilt för tidningar att prata igenom med Microsoft och tänkbart lär nog konkretiserad respons snabbt och direkt av annonseringen varit många andra andra media-kanaler på nätet som intresserat sig för hur Microsoft handlar upp och betalar för annonsvisningar. Dock kanske molntjänster när trygga i stabilitet kan vara ett bra koncept för många media-entiteter skapande skalfördelar och stabilitet svår att nå som själv förvaltande tekniken.


Skärmdump gjord på Technology news hos Reuters.
Samma fenomen tror jag annonsörer Youtube kan få och kanske med lägre risk (såväl som självklart kostnad: Att köpa synlighet likt hur Microsoft gjort för cloud-konceptet är utanför vad jag förstår att jämföra med något jag sett: Eviga halvsides-annonser hos varje mot varje tänkbar bred business-läsande kanal i åtminstone media - ex. Reuters - vecka ut och vecka in nu kanske rent av månader?).


Men avståndet konkret konvertering nära i tiden är samtidigt längre för annonsören. Jag tror därför att Google får sämre betalt än för ex. Adwords-annonsörerna. Detta kan jag ha fel i: Klarar Google att ta ut ett lite trendigt video-Youtube rätt mot lite mer "old-fashion annonserande" företag går det nog att ta betalt acceptabelt där (ICA m.m.). Men jag tänker ändå över alla Youtube-sidor visningar och vad det saker om mängden aktörer som behövs annonserande för att ta Youtube till ensam affär oräknande värden som data-etablering, kanal-investerande mot gemensamma användar-ramar för Internet där preferens en aktör Google är ständig o.s.v. nog är ganska utmanande som funktion vad det måste kosta bara för datalagring


Emellertid har Youtube och Google slutligen hittat rätt lösning för sin version av teve och tevereklamen. Betalteve. Fast på nätet där man så lätt med sökmotorerna hittar bra mycket gratis betalar man nu bara för att slippa annonserna.Kanske är det sub-populationer av användare som ivrigt kommunicerat ogillande genom att försöka lura systemet att strunta i visningarna (jag prövade en dag men systemet är för dumt att för att förstå att det ställt till med problem i min webbläsare - eller tvärtom kanske). Gör man saker runt Youtube-sidorna åker man på propaganda-annonsörerna på något eller några musikstycken.


Själv köper jag inte data. Möjligen är att betala för att ej se annonser ej att betala för data: Jag är inte säker här. Konkret kommer det föga otroligt ner till nästan alla om kostnaden är vad man uppfattar i ett spontant ögonblick som väldigt begränsad och upplevt enkel i förklarande att stänga av. Trots upplevd enkelhet kontra regelbundna kostnader per månad anar jag att det kanske inte är en dålig lösning att sälja annonsfrihet säg dagligen eller veckovis. För någon med Google's volym att testa saker över och vana att hantera teknik-annonsör kan jag tänka att det kan bli lite små-intressant att se vilka lösningar de försöker sig på.


Men får jag fler annonser därför att andra betalar för att slippa lär jag bara bli sur om jag var annonsör: Du kan ju känna att det kan visa att värdet är sämre och når mindre intresserade kanske ekonomiskt mindre spenderande på nätet. Är avståndet lite större till konvertering som jag spekulerade kanske inkorrekt såväl som korrekt tolkning oavsett så eller tvärtom är möjligt utan att någon riktigt alltid är trygga i om de vet svaret.


Sådant kan ju uppstå om jag fler annonser kommande därför att annonsörer får sämre visningar i antal och därför kanske betalar mer för att nå ut över fler sidor inducerande fler visningar mot de modigt kvarstående som tycker att annonsering är viktigt förklarande lite av människans natur kanske det demonstrerar att tydlighet är viktigt mot såväl nya som gamla Youtube-kunder.


Google's annonslösningar har ju dock inte alls varit icke kontroversiella alla gånger genom åren så de har väl viss erfarenhet av effekt tydlighet information resp. vana att se och vara medveten om en lösning eller kanal påverkar sådant här. Jag kan tänka mig att det är snabbare övergående - om alls aktuellt - nu jämfört med för säg fem eller 10 år sedan.


Microsoft vs Google

Hotmail Data that Makes Hotmail Data

Buy out our cheap customers

7 kr kan jag betala för två dagar. Men då vill jag ha prövat det innan. Och jag vill inte behöva ge upp en massa personligt data prövande. En anonym e-post-adress innan gjort comit för köp tycker jag i dessa tider av NSA måste räcka nog. Kanske en hotmail-adress: Hotmail vet ju från all e-post man fått så länge jag minns av internet framtills spam-filtreringen blev gratis med nätmailen ska vara bra. Får jag bara pröva nog den vägen kan jag tänka mig att det ej är otroligt att jag kan köpa en stor enterprise lösning här för att skala över alla mina planerade 500 titta på Youtube filmklipp-datorer. Men jag prioriterar ekonomi så kostnad på mer än några hundra kronor per dator och vecka kan jag ej acceptera.