Att exportera diktatur via tekniskt kunnande

2015-04-18

Emellertid var det inte ett komplext angrepp. Praktiskt krävande mindre kunskap än att bara sätta sig och skumma igenom publicerade standarder.Ej heller trots vad en del menat så finns inga egentliga hinder för att stoppa Kina från att göra samma sak igen även om jag tror att det ej är enklare än att man behöver en liten "Kina-speciell-lösning" (men möjligt finns bättre sätt att göra det även under antagande att inget i nätverk under kontroll av Kina samarbetar i lösningen).


Jag tror man tolkar teknisk-komplexitet rent allmänt fel när man gör dom här antagandena. Och fortfarande förutom sådant som storlek på telefoni-avlyssning resp. bekräftande av det samma känner jag inte till något relaterat Snowden-läckaget som var okänt förutom en och annan detalj.


Vidare tycker jag inte att någon seriös information pekar på att anledning till att anta att kinesiska diktaturen har sämre förutsättningar att skapa egna lösningar i det här området finns.


Fortfarande tror jag nog en skada ändå uppstått besläktad med den föreslagen i den länkade artikeln. Finns person-resurser kan man ju alltid rörande just här området hitta både det ena och andra att missbruka om man läser standarder och betraktar implementationer från ett kreativt perspektiv. Det kreativa perspektivet är emellertid inte alltid trivialt eller vad som i brist på nivå på det kan ersättas rörande alla grupper av möjligheter med automat-sökande av mjukvara. Jag har en känsla av att en viss kreativ inspiration i de direkt tekniska områdena kan uppstått från läckaget lite varstans bland likt Kina kriminella länder.


Och med kreativitet här menar jag givetvis inte just idén att avlyssna eller jämförbart utan just i tekniska områden.


Rent allmänt som saker utvecklar sig just nu - tycks för mig - rörande Kina i deras möten med omvärlden försöker de alltmer ta de lösningar de som diktatur implementerat mot den egna befolkningen ut i världen. Det gäller grannländerna rörande naturresurser såväl som att försöka skapa kostnader för tjänster för att publicera programmerings-projekt när de ej följer samma policy diktaturen implementerat internt.


Vi rör oss därför nu närmare situationen att frihet i omvärlden begränsas av ofrihet i Kina. Oavsett att jag varnat för detta några år är det inte otroligt att jag kanske kommer hamna där jag finner det lovande. Ännu är jag osäker om det är en bra eller dålig sak. Det kan vara en bra sak därför att det kan vara mer energieffektivt för omvärlden att hantera detta problemområde nu än det skulle vara om påbörjat tydligare om säg fem år.


Givetvis finns kanske mindre energi-dyra lösningar än att direkt mer "inkluderande" söka stimulera Kina till förändring i statsskick (utan diktatur finns ingen diktatur att exportera ut i världen). Men att ta bort diktaturen är den vedertagna lösningen på att ta bort den typ av effekt diktatur har på begränsad frihet.