Google News: detect_metro_area

2015-04-18

Innan att ha kontrollerat hade jag tänkt mig börja med "slutsatsen" att efter cirka sju - tio år utan att styrande paradigm läcker ut har vi ett tänkbart exempel. Följande jag upptäckte är emellertid uppenbar av informationen länkad därefter tänkt att vara publik.Information med ett användningsområde: