Kreativ association när emergence i känsla inverkar

2014-04-14

Säkert givet som jag definierar emergence för en symbol när vi ser relationer andra symboler som konstanta och ej påverkande är att vi nedan har ett visuellt exempel av det:


Skärmdump från Pom Poko, 1994, från Studio Ghibli. Studio Ghibli bör vara en av de mest framgångsrika skaparna av tecknad film normaliserat storlek: "Eight of Studio Ghibli's films are among the 15 highest-grossing anime films made in Japan, with Spirited Away being the highest, grossing over $274 million worldwide." Museum: http://www.ghibli-museum.jp/en/.

Jag reflekterat tänkt privat anteckning (jag ej ids editera så länkar får tas utan titel och ev. saknat kontext taget för givet får tas som skrivet emellertid inkluderat sist) kreativ association med forskning människa som utgångspunkt mot mina övergripande abstrakta modellsystem och längst ner implementation och specifikt rörande problemet med att hantera kontext resp. lokalt (ex. mening eller annan avgränsad del av ett stycke innehåll eller motsvarande vandrande ett tillståndssystem för grafen över alla symboler för att upptäcka eller beskriva något efterfrågat eller eftersökt).


Frågan är om vi ovan har ett exempel jämförbart eller trots i som här visuella skapelse uttryckt annorlunda med om existerande i samma tillstånd hos människa (och jag tror de kan vara symtom här givet att de används i film mycket oftare än man först betänkter) men att det här är ett övergripande (när vi antar falsk upplevelse / tolkning) kontext som blandas samman med konkretiserad ex. visuell tolkning av information.


Jämför med konstruktionen i skräckfilm där ett övergripande kontext - som tänkt i frågeställningen ovan emotionellt - av skräck, väntande på fara, ofta mycket unknown, hög motivation att hantera smygande fara o.s.v. gör att egentligen helt orimliga visuella effekter rörande speglar, saker som förvandlas, en kanske liten mycket avgränsat föremål från vardagen kan expandera ut till mördare, spoöke eller annat i varje inlärt kontext från vardagen helt otroligt.


Vi kan också jämföra med - och relevant när vi just utgår från data från många individer eller andra relevanta entiteter - med resp. källas bastillstånd. Känt från depressiva tillstånd är ju att information in eller befintlig utgår från ordentligt mer negativt kontext påverkande tolkning och bedömning av vad som är görligt. Jag konstruerade för en tid sedan ett exempel jag tror kan motsvara det:


Vad som "ursprungligen" kan ha föranlett talesätt gamla är givetvis närmast meningslöst att söka ett tänkt rätt svar på men olika förklaringar går givetvis att försöka rationalisera kan ha varit ursprunget.

Talesätt: "Tappad bakom en vagn."

Mer "normal" / "positiv" tolkning: Ett föremål tappas från en vagn och hamnar långt efter fodrande en arbetsinsats ex. promenerande bakom medan vagnen fortsätter framåt om svårt att vända alls alt. att man behöver "hästa" (motsvarande bila) tillbaka efter det.

Mycket negativ tolkning (därmed inte nödvändigtvis mer säkert alla gånger inkorrekt):

  • Hunger och svält råder.
  • Folk reser mot något kanske bättre med vagn.
  • Kvinna föder barn men saknar kanske rent av mjölk.
  • Redan abort kanske olagligt och helt säkert "post-födsel-abort" (d.v.s. mord).
  • Så man går bakom vagnen och "råkar tappa" barnet som dock överlever men är mer begränsad mentalt p.g.a. än normalt.

Det visar åtminstone att påverkan av befintligt emotionellt kontext inverkar tolkning.


Anteckningen

Nedan från en egen notering för att följa tanken när jag följde den medan läsande från några varierade källor. Och som sagt så får den tas som den är utan att något antagande om kvalitet oavsett dimension ska göras.


"Genetic variation associated with euphorigenic effects of d-amphetamine is associated with diminished risk for schizophrenia and attention deficit hyperactivity disorder,” by Amy B. Hart, et al.

http://10.1073/pnas.1318810111

Ganska intressant i mening av teorin jag ställde upp från analysen av text från personer under akut psykos där
vi såg att associationen följer närastående koncept i direkt ord by ord avstånd även när det går ifrån övergripande
kontext och också givet kontext kan inverka irrationellt i mer eller mindre direkt jämförbart blue light similarity
och konceptuell blandning av relationer men aldrig inkluderat i abstrakt modell jag håller fryst och här förövrigt
ej 100% om intressant att inkludera. Jfr "blue baby" från mycket känt citat återanvänt i bok efter bok.

Där jag spekulerar att genetiken rör två funktioner. Både rörande vad jag i mina system väljer att se som "perception"
men som här också inkluderar inlärda relationer motsvarande långtidsminne. Resp. motsvarande koncentrationsförmåga där
denna är motsvarande nedsatt dels kanske uttröttad av irrationella felindikationer som går upp i vad vi kan kalla arbetsminne
resp. när nedsatt initialt ökar risk. Vi ska ju trots allt betänka att de flesta första psykoser bryts utan återfall med eller
utan medicin samt att de största riskfaktorerna inkluderar flyttande till stad från landsbyggd d.v.s. in i miljö där belastning
på arbetsminne både genom miljö och direkta kemiska ämnen i miljön ökar mot vad systemet är lärt för.

Meningsfullt sammanträffande så det duga:

http://www.pnas.org/content/early/2014/04/02/1316181111.full.pdf

Aktivitets korrelation frontal med visual om jagtolkade abstract rätt.

Denna uttrycker mekanismen jag avser från ett jämförbart sammanhang där det är för så mycket tydligare såväl som enklare:

http://www.journalofvision.org/content/13/3/14.full

D.v.s. vad vi fäster uppmärksamhet påverkas av kontext pågående såväl som "salience" i vad vi direkt har i visuellt fält.
Jämförbart här om vad som framgår från representation och low-level processing av perception eller association i topologisk
minnesrepresentation ytterst flexibelt - kanske irrationellt - och drivande utan korrekt avstannande blir självklart kontext
i tänkta tidsfönster vad som får mer begränsad möjlighet och ser vi nedsatt förmåga attention motsvara sämre förmåga att bibehålla
fönster över tid på samma sak kan vi "se" (eller argumentera i alla fall) kopplingen. Nu vet jag ej om visuella hallucinationer
existerar utanför ethoegener eller hippie-droger utan religiöst kontext resp. om jag minns rätt vissa PTSD tillstånd men där
har vi ju tveklöst kopplingen och känt från konst är att fenetylaminer tycks ge mer av sammanhangande associationer i visuellt
oavsett irrationella och icke-existerande ex. mönster förändrade över rum och antar jag tid. Medan tryptaminer mer tar fram
symboler blandade (jfr den sydamerikanska shamanens målningar inkl. såväl traditionella historiska symboler som och därmed
så mycket intressantare för mig då moderna västerländska symboler med tyngd för indianer ex. kirurg med kirurg-bord).

Jag vet ej - alt. minns ej vad jag kan ha kommit fram till i motsvarighet - om någotdera mer renodlat hamnar baysiansk pab
mellan koncept resp. similarity. Jag tror att fenetylaminernas (om jag ej blandar samman konsten mellan resp. familj här)
bör kräva hög similarity med upparbetat kontext medan tryptaminerans blandning av mönster kan gå på enstaka inlärda kopplingar
ok det är tvärtom om alls relevant. Därdet för tryptaminerna jfr kirurgen är det abstrakta gemensamma kontext:et för det hela
ex. healing med ayahuasca. I någon mening är det tråkigt att jag aldrig studerade konst för LSD men ev. är den en blandning
av båda om jag begrep och minns nyligen noterat en koppling receptorer runt fenetylaminerna förutom om jag minns från längre
tillbaka att det tas upp i en del serotonin-receptorer i alla fall eller påverkar dem indirekt via annan receptor."