White Rabbit: Kapitalisera värde-konkurrens för att tillfredsställa hunger efter musiken

2014-03-25

Leonistiskt orienterad kritisk av maoism är för mig out-of-topic. Min verklighet är 99 kr för en design-mässigt och ljud-kvalitets-mässigt mycket acceptabel högtalare:


White Rabbit Leading the Way in Musical World Domination, Svenska konstnären, filosofen och förebilden Hans Husman, 2014.

Dagarna när realiserade industriprodukter från Kina av denna enkla massproducerade form var biliga, lite fula, ibland mer problematiska än motiverat av priset är passerat. Om det är Lenin eller Mao som håller ordning på pris-effektiv arbetskraft är inte det kritiska. Inte i sig kritiskt men den viktiga netto värde-tilldelningen (pris normaliserat upplevt värde) generaliserat över en längre tid är att jag kunde komplettera mina hörlurar med en "global" högtalare


Givetvis är det i sig inte en värdering av om , från sitt perspektiv i tid, kultur och geo är en värdefull reflektion av Kina idag . Tvärtom en hel del första 50 sidorna är vad jag gärna tycker är talande i vad det lyfter fram när de ser vissa fenomen nu såväl som då.


Född ur trippel-blodiga krigsår - kolonialmakterna, inbördeskrigen (kanske runt 20 st ett fåtal år) och WII - och med ett starkt fokus på idéen om att kommunist-dialekten skulle spridas i globalt krig fostrande det egna och nya folk inkluderade är inte otroligt en orsak till den ofta ganska (även om för oss distanserade lätt upplevt barnsligt om man ser förbi våldet) volation likt senast eller långt bak i tiden - resp. såväl som den i dialekt-konflikten talande noteringen (passande nog redan understruken av någon tidigare ägare):


"As has been said, Mao turned to Marxism in the 1920s because he falt that it was the best means of helping to return China to her old grandeur."

Från: A Critique of Mao Tse-tung's Theoretical Concepts,
First Printing, 1972, Moskva

Vem som egentligen är författare framgår åtminstone inte uppenbart. Inte otroligt en mängd personer inblandade i skapande och diverse parti-relaterad quality assurance för att säkerställa Sovjetunionens ägares revenue av boken i väst (kanske lite för tydligt angripande en konkurrent för att ha sålt väldigt bra).


Makt hunger är för gormanden som lärt sig att få den realiserad där den hör hemma i orbito-frontala cortex en lika primär- och potent reward som övriga valkända från de mest konkreta (mest känd "romantik") till de abstrakta likt pengar (ex. kostnad vs upplevt-värde för min högtalare i dynamik liknande fenomen hos arbetarna och kapitalisterna nere i Kina som byggt den).


Är vi inte försiktiga kan de kommande - säg så spekulativt - 20 åren bli mycket hårdare än alls nödvändigt. Ytterst viktigt att gärna försöka mer tidigt.


White Rabbit (2010-01-31) från något så när tids-lokaliserade Jefferson Airplan (ej ett airship oavsett en myckenhet av fascinerande japansk anime-koncept inkluderade dem [Red. I försöka att skapa en liten mini-kostnad för i head-count resursstarka organisationer såväl som att ge ett ex. närmare information warfare på meningsfulla sammanträffanden i metod-rymd av arbetskostnad. /HH])."When logic and proportion
Have fallen sloppy dead
And the White Knight is talking backwards
And the Red Queen's 'off with her head!'
Remember what the dormouse said;
'Keep YOUR HEAD'"