Nyfiken vital: Citat e-post med hosting-leverantör rörande inköpt påverkan av aktör associerad diktatur

2014-03-24

För att fortsätta Co-locomotion och Commotion: När diktaturernas alla protesterande stärker varandra - Och att ta kostnaden att hantera hot rätt (eskalera mer, mer, mer...) rörande diskuterat kort senare delen om Nyfiken vital. Exempel på en sak som gör det svårt att komma ifrån trots fortsatt svårt med tid givet annat också pressande såväl som rörande denna fråga behov av att allokera också annan tim-person för vissa av frågorna oavsett väg vidare. D.v.s. att man som exemplet nedan ej kan utan krav på att göra det troligt än mindre bevisa det eller ge någon annan information än förnekande som gör att det börkar ge klar känsla av att tids lär behöva ödslas parallellt detta i hela problem-situationen runt Nyfiken vital.


Jag censurerade citatet något genom att måla över namn på aktör och representant i dialog med. Det känns korrekt innan jag betraktat det hela mer. Men oavsett . om jag väl får möjlighet där görligt närmaste tiden även om det kan ta mer tid totalt bör väl en viss indikation om svart eller vitt inte vara helt otrolig ganska tidigt i vilket fall jag kan publicera tror jag hela tråden eller nära så (minns ej om något av andra skäl känsligt finns i den).

Även om nu med varierat 2500 - 5500 unika besökare per dag tämligen stor i sitt segment ej realiserat angripen en realiserad systematisk risk för samhället likt istället ett par tre av våra största tidningar i inköpt påverkan hade varit när det begav sig dock en föga politisk (nära nog helt utan mer politiskt känsliga frågor) är själva realisering av risk indikerat som ej möjlig uteslutande om verklig (vfilket jag verkligen inte trovärdigt kan avgöra idag: vad som kräver engagemang i tid och viss kostnad som ej ska underskattas även om jag är så väl utbildad och med viss erfarenhet av olika typer av utredningar rörande problematiska situationer i affärsverksamhet med viss tydligare fokus IT- och informationssäkerhet) oroande. Ett verktyg när man prövat det första gången kanske är lättare att utnytta igen - inte nödvändigtvis exakt på samma sett eller ens konkret riktat publikationer men i buy-to-affect-media domänen.


En moralisk kostnad att betala finns även om det här verkligen inte är lätt för mig. Krävande under en tid där det inte finns annat också krävande såväl som viktigt och oavsett dimension värdefullt.