Power Hunger: Tre Makt-Konglomerat - Ett Internet

2014-03-24

Frågan - en till i alla fall - är om inte branschen att göra tvärtom d.v.s. betala eller på annat sätt påverka the reviewer på nätet för att uttrycka önskat optimalt packeterat både med tilltalande personlighet passande produkterna rekommenderade numera är jämförbar i storlek med dom som försöker läsa ut något privat om rekommenderade persons personlighet (i lösa gissningar på storlek brett inkluderande mycket i nät-marketing såväl som cloak and dagger - utan att klara komisk omskrivning till internet - tagande med det mesta föreställt som NSA-budget såväl som Lilla Ljusröda - saknande bra samlat namn för alla små agencies kommunistpartiet har i Kina - budget):


"Recommendation systems are information-filtering systems that tailor information to users on the basis of knowledge about their preferences. The ability of these systems to profile users is what enables such intelligent functionality, but at the same time, it is the source of serious privacy concerns. In this paper we investigate a privacy-enhancing technology that aims at hindering an attacker in its efforts to accurately profile users based on the items they rate. Our approach capitalizes on the combination of two perturbative mechanisms—the forgery and the suppression of ratings. While this technique enhances user privacy to a certain extent, it inevitably comes at the cost of a loss in data utility, namely a degradation of the recommendation’s accuracy. In short, it poses a trade-off between privacy and utility. The theoretical analysis of such trade-off is the object of this work. We measure privacy as the Kullback-Leibler divergence between the user’s and the population’s item distributions, and quantify utility as the proportion of ratings users consent to forge and eliminate. Equipped with these quantitative measures, we find a closed-form solution to the problem of optimal forgery and suppression of ratings, an optimization problem that includes, as a particular case, the maximization of the entropy of the perturbed profile. We characterize the optimal trade-off surface among privacy, forgery rate and suppression rate,and experimentally evaluate how our approach could contribute to privacy protection in a real-world recommendation system."


Från: Optimal Forgery and Suppression of Ratings for Privacy Enhancement in Recommendation Systems
Entropy 2014, 16(3), 1586-1631; doi:10.3390/e16031586 (doi registration under processing)Review MDPI och journal Entropy


Journal tillhörande långsiktigt mycket lovande MDPI när det kommer till struktur innehåll (öppen, XML / bra html-sidor och taggar) och bred (kanske biblioteks-glad) uppdelning i journaler. När med tiden större säkert riktigt fin för att ta ut statistik från. Dessutom är välgjorda Entropy kvalitativ och alltid läsvärd genom en hög bredd i innehålls-mening man lägger i begreppet entropi: regelbundet med bra journal-artiklar.


Betyg, Data mining: 4 / 5
Betyg, Entropy-journal: 3.7 / 5 (normaliserat alla journaler jag läser regelbundet)
Betyg, Entropy-journal: 4 / 5 (normaliserat alla journaler jag läser regelbundet inom ämnet)


Antal reflektioner betygen bygger på i antal röster: 984 röster (sedan 2014-03-23 och hellre men kreativt 2012-01-22)
Antal p-taggar här jag annars struntar i: 1 st
(och denna jag är lite osäker på <div content-type="review"> medan table nog mest är för läsare och mer problematiskt om försökt att tolka bredd p.g.a. all sedan år användning i visuell-definition snarare än strukturering innehåll. D.v.s. gamla trotjänaren p ska varken över- eller underskattas.)


Kritisk komplettering: Självklart vill du rösta så rösta här / vote here med kommentarerna (om jag någonsin efter år av att struntat i det börjar godkänna dem). Tycks det inte gå att rösta (i generell paketering utanför sid-optimering) är det bloggpostning.Så här riskerar nog artikel-författarna större potentiellt nätmotstånd än NSA och kinesiska kommunistpartiet orkar upp till när det kommer till synlighet sociala media, trafik från de väsentliga sökmotorerna, och kanske blir det artikel-referens-byte trögt. Klokt nog skyddat av att välja ett korrekt tråkigt övergripande ämne och titel hellre än någon bredare marketing journal. I förlängningen bedömt från klassisk at the end of the day only one will stand conflict theory dröjer det nog inte länge innan endast en av internet marketing, NSA och Lilla Ljusröda kvarstår på nätet. För Sverige gäller det att balansera alla tre av makt-konglomeraten för att inte riskera att förminskas än mer än svenska-språk-helvetets internet-vekhet vi i obligatorisk engelska kämpat nästan lönlöst mot.


Kanske segrar the Internet marketing "country"? Det är ju den aktör som friare med färre stereotyper kan köpa in sig hos övriga. Och Lilla Ljusrödas folk är ju i egen utsago svårt korrumperat redan: på nivå att det är prioritet ett att försöka hindra att folk för långt ner börjar ta för mycket för tidigt (d.v.s. just där lagom stora belöningar för att stoppa in lite reklam i text man avlyssnat eller liknande kan fungera utmärkt). Därmed återstår endast NSA: En amerikansk myndighet - Just i landet med den större aktiva delen av internet marketing branschen. En naturlig maktpyramid tycks för mig självorganisera sig.