Fler fina personliga värden från NSA-avlyssningen

2014-02-18

Att man inte sja förhasta sig och förstå NSA-projekten i informationssamlande som självklart negativt i rent personligt kontext oavsett vilka ev. värden som tänkbart finns systematiskt relaterat säkerhet i samhälle gav jag ett fint exempel på nyligen NSA: Romantisk datamining av Hans möjlig via Google+ (och accepterat). Möjligt romantiskt levererande NSA-agenter eller kanske mindre troligt Google-medarbetare tycks inte otroligt.


Och för några dagar sedan (5 - 7 kanske) tog jag upp min övning av swahili. Att många värden finns för läsare beredda att acceptera att leta runt en hel del i några områden är sant. Men för att få en fint status-indikation höjande mitt uttryck i flocken här i Sverige såväl som internationellt säkert möjligt att plocka fram av och till och visa upp när det är dags att boosta mitt värde fodrar nog mer än bra information också tecken på att man är moraliskt trovärdig såväl som kulturellt öppen i högre nivå från icke-uttryckande i "racial slures" eller värre.


Jag får anta att min swahili-övning avlyssnades på något sätt av NSA (kanske med farkost svävande över staden) och tänkbart inducerade en mer exakt ev. mänsklig kontroll av en del komiska inlägg en bit bakåt (alltid taggade så) kanske felaktiga som "racial slures". Och att jag efter det mer korrekt blev belönad med detta fina e-post:Nu är mitt etablerade beslut redan att stödja Madam Clinton här på bloggen. Hon blir en fin och kompetent president med den mer sällsynta goda egenskapen att vara benägen att agera där hennes agerande av och till tycks fungera även med inga dyra eller energi-kostande enheter. Men här blev det dessutom ett plus-poäng republikanerna måste behöva kompensera först innan jag börjar räkna upp deras poäng till tröskelnivån innebärande att jag även kommer stödja dem här på bloggen (en inte alls ovanlig förekomst bland ekonomist större aktörer och tycker jag kan passa en kompetens-stark aktör som jag med blogg också då inkludering av goda råd faller sig naturligt.


För att få rätt fina upplevelse när man av och till önskar belöna sig och plockar fram en utskrift för att betrakta kanske inkluderande ett fint Obama-foto gäller nog att jag bäst köper eller lånar en tekniskt överlägsen skrivare med riktigt fint papper. Kanske en 3D-skrivare? För att ge lite topologiskt rymd om man önskar lägga till ett Obama-foto korrekt kraftfullt för den fria världens ledare sittande på en tron på ett berg spanande utåt världens katastrof-områden reflekterande vilka kraftfulla åtgärder nödvändiga snart för att rädda situationen såväl som inte lämna Vitahuset med många sura konflikt-härdar till Hullary (som kanske ej otroligt alls för den kraft jag känner hos henne löser den snabbt men såklart mer rationellt ska väl allt ej oerhört dyrt redan prövats av Obama så kanske har jag fel här).


Stort tack Obama för ditt fina e-brev! Och rörande minimi-löner för statsanställda tycker jag att det verkar vara en bra idé. Kanske blir dom så väl mer ekonomi-stimulerande på fritiden som arbetsbenägna på betald arbetstid. Och tror jag nog kanske så glada att de utan tvekan deltar i detta projekt därför att de vågar tro på positiva händelser i ekonomi och chansar att det kommer vara ekonomiskt coolare att ha ett konstverk än en pistol:Ett perspektiv av vapen nödvändigt att se när man önskar reducera osäkerheten och skadorna de orsakar är just att vapen är ytterst energieffektiva i domän av strid jämförbart med händerna vad som gör att de representerar ett abstrakt värde troligt uttryckt i orbito-frontala-cortex mycket möjligt förstärkt av vad betalade för vapnet. Konst representerar just abstrakt värde och kan kompensera värdet. Särskilt när bytet av vapen till vapnet transformerat till konst kommer med möjlighet att träffa känd ex. musiker, att Obama eller Biden kommer förbi och vinkar med därefter utdelning av diplom personligt undertecknade.


Varande road av balansövningar vandrar jag ibland hemmet med ögonbindel såväl som numera föredra att jonglera kvnivar och yxa för utmaningen. Värdet balansövningarna skapar för mitt humör gör att jag korrekt värderar yxan men dessutom kommer den helt irrationellt med the weapon is cool effect när den efter övning av och till ett par år nått den nivå jag klarat. Men jag kan se att jag gärna byter min stridsyxa till ett vackert konstverk.


Min kkniv är jag mindre säker på att jag skulle byta. Den köpte jag under värnplikten och har därefter hållit i god kondition vass alltid numera och förr tränande med den tidigt slipad slö - och självklart enkel att fälla ut med fingret efter försiktigt slitage över åren. Trots ett uteslutande jonglerings-föremål vad jag värderar och misstänker jag delvis i weapon cool fenomenet genom att lärt att jonglera och fälla ut m.m. också i yoga-positioner på ett ben eller göra frysta positioner likt yoga men motsvarande vad som görs görligt i Hong Kong action jonglerande. Men för rätt konstnär skapande med min kvin kan jag övertygas (men här vill jag se mer tyngd än för stridsyxan i konstnärens brand power för att man inte ska sig lurad alt. att Obama gör några egna fria uttryck på den som del av transformationen - kanske adderande sitt namn på vad som blir kvar av the blade.


Rätt President-kraft när Obama behöver rå ord-kraft fodrar stort hus och rätt flygplan

Däremot tror att det kan vara bra att även vara försiktig när det gäller bostadsbranschen. Stort kommer lätt naturligt i USA. Kanske delvis därför att lämnade the old country fattig, har ett högre uttryck av samma gener som i rätt mängd ger ADHD (the best go west: d.v.s. mer impulstiv snarare än att oroa sig för okänt istället för kända plågor) vilket gärna även i lägre genetisk-mängd kan komma med benägenhet till att ett större påslag krävs i värde-relaterade dimensioner (ex. hur stort hus man bor i).


"So you wanna be a rock superstar and live large? / A big house, five cars, you're in charge / Comin' up in the. ... It ain't all that goes with bein' a rock star."

Cypress Hill - Rock Superstar

Stort är heller inte stort i absolut mening. Stort i fråga om relativt värde. Är du i inverkan från just detta vad som får värde uttryckt indikerande att du är sämre än andra människor du upplever dig i övrigt lika med? Primärt mål tenderar att bli väldigt ofta att köpa minst lika stort som personer man upplever sig samma som. Ytterst svår effekt när priserna redan är uppblåsta.


Segmentet går att stimulera ekonomiskt för att bibehålla personernas värdering av sig själva såväl som husets. Det kan öka eller stabilisera priserna. Men jag tror inte att det just ger mycket värde utanför just hantering i köpande och säljande - i konkretiserad mening snarare än att hindra spridd-effekten av reducerad self-value - här (stimulans direkt byggande och förslagsvis mycket mer av drägligt boende priseffektivt) vilket också därför kan leda till att man drar på sig stimulans-behov väldigt länge samtidigt som man hela tiden adderar till ökad risk för en ny bostadskris.


Jag pekade på samma risk och möjligen bra - i mening av om tillräcklig är svårt att bedöma - för att risk management i Sverige för några månader sedan. Eftersom jag inte fick något status-tungt e-post av lämplig minister - eller blivande minister... - antar jag att förslag till ökat byggande via statlig-stimulans hämtade sin inspiration av någon annan (ingen referens krävs till mig men gärna att man roar mig med något jag kan stärka upp min ibland vacklande självbild. Små strunt som kommunala saker (bya-lag eller vad de nu kallar sådant för som Uppsala här behöver givetvis inte slösa tid på e-post om inte direkt personligen sägande något bra om mig: Politiker i Sverige är för brand power man kkänner och andra värderar vad som börjar och slutar med partiledare och regering nuvarande resp. kända storslagna politiker från förr som det var något speciellt med ex. Gunnar Sträng livet ut eller fortfarande praktiskt möjlig Uppsalas tidigare landshövding känd från KU-förhören med sitt härligt uttrycksfulla språk om att veta hut såväl vår vid tiden franska ambassadör (men där kommer fame från hans så uttrycksfulla kvinnoaffärer):


  • Anders Björck
  • Carl Gunnar Lidbom som mycket korrrekt för en diplomat i Frankrike behärskar sabel åtminstone nog för en sabre vilket jag själv mycket korrekt för en svensk i Sverige behärskar med min stridsyxa åtminstone för konjak - givetvis svensk konjak Grönstedts Cognac och porter.

Stegvis krävs därmed större stimulans-kostnad men slutligen är risk-värderade-sannolikheter sådana att det inte längre är mer än att börja allokera upp folk till den myndighet som när som helst kommer behöva börja hantera en brutal crasch-and-burn landing. Och med etablerad repeterad association till en stor del av hur man värderar sig själv i allt från status till förmögenhet blir påverkan direkt emotionellt och kognitiv möjligt kraftfull inverkande på tro allmänt om möjlighet att tjäna pengar (ökade uttryck av negativ: vågar ej chansa på möjligheter med också föga konkret risk även om ekonomin börjar gå riktigt dålig) spridande problemen vidare.


Konsten i mitt liv

Mina försök att uttrycka glädjen i den visuella språkformen finner den som söker sig bakåt. Ett urval av om konst snarare än just konsten:


Outsider Art i Ridiculous: Bondkomik av Drifting thoughts


En ny större konstform föds: Stor svensk-flock imponerade mig rörd med den ryska nationalsången - Elegant och potent protest


Expedition Konst i Stockholm - Tidig Våroffensiv: Operation Pay-Back


Bloggkonst - Hans Husman om Konst


I konst när man som jag finner glädje i att uttrycka skämtteckningar - en visuell såväl som verbal konstform - är utan tvekan prestigelöshet vad som övas om ej systematiskt skolad i tecknande (såväl regelbundet experimenterande med visuella såväl som verbaka komponenter).


Slutligen: Stort tack "Brother" Obama för det fina e-postet. Det värmde mig såväl hoppas jag motivera andra att ta inspiration ty just nu är Obama den i särsklass mest brand-potenta entiteten som uttryckt sig till så här öppet dokumenterat möjligt att publicera (övrigt utan möjlighet att sätta på väggen har ju inget brand power alls...).


PS: Det i särklass mest långsamma inlägg jag skrivet. Jag bedömer att en möjlig förklaring kan visa sig vara försök till angrepp över WLAN. Allmänt bedömer jag low competence i pågående i många dimensioner inkl. vad man kan tolka som uttryck av förmåga att öska påverka mig i värdering, beslut och humör (kanske söka påverka det sista för att lättare nå resultat på de två första). Beslut rör huvudsakligen sådant som kan skada mig personligen ex. ej hantera vissa löst ekonomiskt relaterade frågor. Jag vill därför igen påminna om varningen jag gav och att man ej bör göra annan riskbedömning från min då också samma nivå på saker och ting kan variera kraftigt upp för den ej med goda kunskaper kognition såväl som säkerhetsfrågorna relaterat sådant här:Var försiktiga. Och jag hoppas att asiatiskt mer engagerade USA inte har allt för mycket större problem utan att det är hanterbart och vad man kan förklara linjen man ser att försvara och avisa sådana försök. USA har genom åren flera gånger haft allvarliga problem inkl. misshandel av amerikanska medborgare.