Metyl-amfetamin i Nordkorea: Spekulativ samhällsinverkan resp. handelsväg för prekursor

2014-01-08

Av och till - ganska sällan egentligen - är att jag skriver något här mer föranlett av att jag egentligen slumpmässigt reflekterat en fråga och då också mediterat om det kanske från någon aspekt om aktuellt att skriva om det kan ha värde att avstå från det. När moraliskt mer problematiskt är det ofta enklast att notera det och just rörande sådan balansering här fanns en direkt jämförbar fråga från tre till fyra år sedan (ungefär tror jag när jag efter en del diskussioner kring studier relaterat luftföroreningar och kognition resp. mätstudier bl.a. i USA och Kina inte minst av Carnegie Mellon om jag kommer ihåg rätt diskuterade ev. möjliga värden förutom skador) i och med det i båda fallen högst speculativa "värdet" rör impulskontroll.


Nyligen noterat här var att Nordkorea ska ha börjat tillverka amfetamin. Jag har ej följt upp frågan men tror mig minnas att det var fråga om metyl amfetamin.


Om aktuellt att tillverka metyl amfetamin är det ju en högst trivial process om en enkel prekursor finns. Vanligen - varande väldigt enkel och ofta mycket tillgänglig - efedrin (många svenskar fått utskrivet för att vidga bronkerna vid hosta om också i tämligen begränsad mängd för att bli aktuellt för tillverkning vidare: om däremot receptfritt som förr åtminstone fallet i USA är det dock missbrukat för detta).


Om prekursor lika enkel saknas finns tror jag mycket mindre anledning till att tillverka metyl amfetamin alls istället för amfetamin. Effekten av den första är troligen något större genom att metyl-gruppen gör det svårare för enzym-systemen i hjärnan att bryta ner det men på det stora hela lär det varken göra till eller från rörande någon aspekt påverkande vad som kan intressera aktörer i Nordkorea (möjligen är kommersiellt värde kanske rent av större av amfetamin till "industriella" aktörer i alla varaande tror jag god prekursor i sig till vilken amfetamin som helst).


D.v.s. om Nordkorea tillverkar metyl amfetamin snarare än amfetamin betvivlar jag att man först tillverkat en prekursor kemiskt oavsett om fedrin eller amfetamin. Därmed tycks troligt att man har tillgång till prekursor direkt i ganska substansiell mängd.


Enligt samma resonemang som för metyl amfetamin vs amfetamin rörande prekursor tycks föga troligt att det är kemiskt tillverkat efedrin. Jag tror det kan vara ungefär kanske dyrare att gå till än amfetamin direkt (men den intresserade bör bäst ex. konsultera Wikipedia jag gissar kan ha övergångarna eller om inte något annat lämpligt basalt inom farmakologi eller clandestine lab guider.


Emellertid finns inte något behov av syntetiskt efedrin. Nordkorea befinner sig nära en sedan länge dominant källa på den kommersiella marnaden till växtbaserat efedrin d.v.s. extrakt från Ephedra Sinica. Även om efedrin är föga effektiv i påverkan på transport av nor-adrenalin och dopamin i hjärnan är påverkan på den första i alla fall tillräcklig för att ha viss effekt jämförbar ungeäfr med nivå på dess påverkan instansierad när det vidgar bronkerna i Mollipect m.m. dos-stegrand oavsett påverkande domän d.v.s. svagt stimulerande, ökande fettförbränning m.m. (och ökande risk för hjärtrelaterade problem inkl. hjärtattack förutom mer systematiskt ökad risk i och med att blodtrycket går upp troligen följande dos ungefär, ångest-sjukdomar resp. möjligen när kombinerat en del andra preparat ej ovanliga hos hårt-tränande personer som anibola steroider ökande risken för impulsrelaterade problem som att slå till någon plötsligt arg även om jag kanske om säkert möjligt från påverkan den transporten allmänt inte just skulle spekulera det som det annars mest dokumenterade problemet så kanske tänkbart just missbrukat med anabola steroider - och antagligen många fler risker man enklast ser som en icke-fråga genom att hellre dra nytta av de mycket substansiella kostnaderna vi finansierar sjukvård, läkare m.m. för i Sverige hellre än när det handlar om problematiska preparat behandla sig själv).


Lagstiftning rörande preparat med ephedra har senaste åren förändras. Några år tillbaka var det tämligen ofta lagligt på dom stora marknaderna som de flesta länder i EU. Det är inte fallet längre.


En väsentlig skillnad mellan EU och Kina med grannländer är att EU-medborgarna är mycket köpstarka. Det är föga troligt att man klarar att omsätta samma mängder som epehdra lokalt med vinster liknande vad man klarat att få ut längre bak från bl.a. EU-länder. Och det skulle inte förvåna mig alls om revenue epehdra här genererade ungefär motsvarar vad där klarar att få ut av metyl-amfetamin.


D.v.s. jag spekulerar att om Nordkorea gör metyl-amfetamin är prekursor efedrin och tas från befintlig epehdra-industri i Kina.


Är det bra eller dålig eller lite av båda att Nordkorea tillverkar metyl-amfetamin.


På många sätt är det dåligt. Särskilt för individer som kan komma att börja missbruka utan befintligt missbruk. Själva nersidan av det missbruket resp. kostnader för samhället bör tror jag vara välkänd aför de flesta


Men som föranledde att jag gjorde en moralisk fråga till en icke-fråga är att ett potentiellt värde kan finnas av epidemiskt metyl-amfetamin missbruk i Nordkorea. Oavsett on-going i steady supply eller under withdraw är effekt som kan öka sannolikhet för förändring möjligt ökande om än spekulativt. Om Nordkorea nu har spridit det direkt eller implicit från att förekomma vanligare bland en grupp jag spekulerar oftare har tillgång till betalningsmedel d.v.s. militär-personal i och runt om dom industri-områden Nordkorea drar in pengar på kan det vara ett mätområde man kanske kan läsa in något in (men tusen orsaker är ju också möjliga och åtminstone för mig att försöka bedöma något i Nordkorea är långt värre än att spekulera: de styr ju delvis data ut):


  • Om pågående missbruk och inte otroligt åtminstone delvis befintligt därefter år efter avslutat missbruk.
  • Gäller att transport såväö som andra feedback-system relaterat dopamin skjusteras om.
  • Effekten kan jämföras något med ADHd men heller inte exakt lika relaterat värdering men troligen något så när approximativ rörande impulskontroll.
  • Men akut ex. ej möjligt att enkelt missbruka när det är uppställning och man patrulerar runt är effekten troligt för de flesta individer enormt större än någonsin aktuellt vid ADHD.
  • D.v.s. impulskontroll enskilda soldater ev. för grupper av soldater är mycket nedsatt.

Det är ju vad vi redan sett effekt av när de av och till plötsligt beskjuter bebodda områden söder om gränsen också om ev. koppling här är svårt för mig att säga något om. Vidare kanske troligare exempel de väpnade strider sista 4 - åtta veckorna i Nordkorea mellan väpnae grupper vars nivå jag ej kan bedöma men som någon uppgift vars trovärdighet jag ej kan bedöma ska ha börjat med att några soldater kommande från entitet mer centralt begiver sig till en grupp soldater mer perifiera för att göra någon form av administrativ uppgift (en god term do jag noterat flera år att man ofta tolkar soldat-uppgifter i Nordkorea likt i Västerlandet emedan jag är mycket säker på att de göra ganska allmänna uppgifter som behöver göras relaterat administration) varav de senare inte riktigt tycker det hela känns rätt och beskjuter de första. Ev. ledande till att diverse militära befäl - när diktatorn försöker rationalisera varför soldaterna besköt hans soldater - flyr landet, avrättas eller försvinner (därmed inte sagt att jag tycker någon ska tveka på purging av en ingift "farbror": hustru där kan du tveka liksom barn men när natten börjar har du oftast bäst purged dom också - tvekar man här kan man lika gärna lägga ner karriär styrande länder som Nordkorea då har du börjat och folk fruktar det måste du fortsatt vara snabbast och ta svinnet så att säga).


Dynamik. Och vem drabbas egentligen? Farbröder m.fl. officerare - såväl kan man argumentera soldater - får ta dom risker som kommer med den karriären i Nordkorea: välkända risker för alla. Och folket lider regelbundet genom åren så att det räcker och blir över. Samtidigt går dynamiken över en vis basnivå tvivlar jag inte ett ögonblick på att det hela faller sönder.


Om så kan bedöma det som görligt - jag tror nog det om dynamiken är hög då mycket relaterat fråga i Nordkorea lär ha fallit samman - rörande kostnad, säkerhet m.m. kanske den enklaste och bästa lösningen är för Sydkorea att gå några mil (eller tiotals) över gränsen för att säkra kanaler för folk att få föda och medin genom samt tydliggöra att regimen fallit.


Gäller pågående svält-problem (jag har inte försökt uppdatera mig där) torde många om kontroll-system som hindrat dem faller sönder gå norr resp. söder. Så möjligen också dynamik som följer med in i Kina. Avståndet mellan Nordkorea och Beijing är för en indikation inte enormt åtminstone när man mer ytligt tittar hur vägarna går på en karta.


Vilken effekt metyl-afetamin missbruk kan ha på den andra sidan d.v.s. ej i withdraw har jag svårare att bedöma. Det är dock en domän som jag vet är välstuderad inom det militära. Det kan rent av just vara metyl-amfetamin som ibland kallats the fuel of Wehrmacht (och lite spekulativt är det antagligen sak samma om metyl-amfetamin eller amfetamin). Jag är emellertid inte säker på att någon effekt rrande det är relevant. Om utnyttjat akut vid turbulens kan dock en risk från tidigare effekt vara möjlig och mycket allvarlig. Säg att man doserar solater pågående under operation för att hindra diktaturen från att falla samman ledande till akut withdraw nära stora grupper av människor vandrande norr eller söder kan givetvis nedsatt impulskontroll leda troligare till mord.


Och avslutningsvis: Genom att löst utan någon seriöst arbete alls indikera risk såväl som värde avstår jag från att ha någon åsikt om ephedra källa - om jag gissade rätt (också här utan seriös kontroll) - är sammantaget bra eller dåligt. Möjligen givet det sedan år oerhört problematiska steady-state med redan pågående dynamik kanske man lika gärna ser det som en icke-fråga: jag kan dock från vetskap o mig själv säga att om jag har 60% preferens i den riktning nu gäller att när jag inte reflekterat det mer kan det mycket väl vara 90% i den andra riktningen. Och om kvarstående med bias det första oavsett ej påverkande vet jag att jag tenderar att ogilla den preferensen hos mig tämligen stabilt ibland för ett par frågor flera år.


En bra sak med mig är att jag ofta är för tråkig när jag skriver sådant här för att särskilt troligt missuppfattas av dom ytligare läsare so gärna söker av frågor egentligen inte alls besläktat den politiska dimensionen intressant här. Mycket troligt är jag dock redan för den som endast läser fyra rader till ett stycke (likt din typiska scientolog som annars ofta kan börja e-posta på ett nyckelord utan att läst något alls i övrigt) är jag antagligen tråkig ovanför vad de står ut med. Och ett stycke tråkig text på slutet kan om jag minns rätt kring sådant här filtrera bort viss risk för annars plötslig ström av e-post från möjligen olika eller troligare samma person diskuterande något helt annat ej berörande något man skrivit. Även om trafik-nivå här gör det ev. mindre troligt.