Humanoida / Autosurfande Youtube-annonser

2014-01-03

Tre gånger totalt sista veckorna myckert säkert två gånger, en gång ej visuellt sett men direkt noterat (nya fönstret märktes) (och ev. kanske någon enstaka gång mer men samtidigt petande runt med pek-plattan på den bärbara vilket relativt ofta ger ofrivilliga klick på underliga platser) har annonserna Youtube-placerat i själva televisions-rutan autosurfat.


De två sista kändes mer stabilt enkla och vad man kan förvänta sig korta perioder väldigt sällan i hela domänen annonser som kan ligga i interaktion mot en del av webbläsaren som ej riktigt följer samma regler som resten av webbläsaren (särskilt rörande hur i fokus på aktuell os-plattform fungerar ex. behöver jag klicka mot det för att det ska vara aktiverat eller inte och vad i förändring i webbläsaren kan uppfattas på samma sätt ex. att något placerat framför tas bort eller dyker upp):


 • Med filmklippet stannat med Youtube's stoppdon filmklipp (användande den för korrekthet svenska ISO-standardiserade termen för internet-filmspelare vilket jag tycker är viktigt och känner starkt för).
 • Webbläsaren som litet fönster. Filmklipp ej maximerat i storlek. Aktiv i annat fönster inmatningsdon för operativsystems kommando (dos-prompt).
 • Normalt beteende jag är van vid är annonser ej dyker upp i denna situation. Efter en tid - spekulativt relaterat en idé om affärsutveckling relaterat cykliska händelser ex. att annonser kommer var N minut - visar en annons som låter och den andra gången visar den mindre rutan mer förväntad här.
 • Båda gångerna startar filmklippet.

Gång genererande ljud d.v.s. startande ett filmklipp "ovanpå" det riktiga som numera vanligt i början av filmklipp (d.v.s. uppmuntrande en tid tills man slutar bry sig att tänka att det aldrig kommer inträffa att jag någonsin köper något av det här företaget eller vilket annat som helst som stör min musik- eller komedi-upplevelse resp. modifierande mina värdering kring lagstiftning relaterat upphovsskydd då mer flexibla liknande sajer mest kastar upp lite fönster först och sedan är annonstysta) gällde vilket jag tror påverkade att:


 • Filmklipp låg i ett uppspelningsdon för lista av filmklipp.
 • Ej min lista. Och lista det är rimligt att anta kan nås av riktade annonsköp både på koncept såväl som på själva listan (i den mån vilket jag antar det senare är möjligt på Youtube).

Första gången annonserna autosurfade för mig var mer oväntat. Jag vet ej om någonsin upplevt annonser eller webbläsare (här Google Chrome) någonsin betett sig liknande. Situationen i allt som tidigare men med skillnaden att vi ej är i uppspelningsdon för lista av filmklipp. Betraktande en sakta radvis utskrivande program i dos-prompt med händerna runt en bok cirka 50 cm därifrån öppnar annonsen en ny flik och visar annons såväl som uttrycker ljud i ett filmklipp som där börjar auto-spela. Första filmklippet minns jag ej säkert om det startade (men om så säkert efter).


Mycket unikt. Annan manipulation ska givetvis inte uteslutas. Jag håller viktigare datorer utanför internet helt och låter Microsoft hantera säkerheten på den bärbara som rekommenderat förutom rörande daglig status relaterat backup. Så rimligen finns en mängd möjligheter att komma åt datorn på diverse sett men jag är samtidigt mindre säker på att det troligaste där är direkt ta "skärm-händelse-kontroll" likt dom ganska vanliga supportfunktioner (den bärbara är dock Dell - säkert orelaterat att Snowden uppges ha konsultat för Dell på NSA utan mer tror effektiv problemlösning som kundvärde åren när väldigt många ovana köpte datorer - som oavsett prisvärda och enkla inte är okända bakåt för att stoppa in allt möjligt likt flera liknande säljare av datorer).


Vidare har jag haft andra problem med Youtube och filmklipp och möjligen bredare Google Chrome och filmklipp. I vad jag tror är en föga fungerande funktion för att hindra filmklipp att börja spela samtidigt och störa ljud eller möjligen relaterat bandbreds-optimering på Youtube (där jag möjligen via egna inställningar kanske har Youtube snålare än möjligt eftersom Firefox laddar framåt så att säga) så kunde jag tappa möjlighet att höra filmklipp spelande i Chrome. Troligt perioden jag hade problem ganska ofta (tycks borta nu) i samband med flera filmklipp stannade i olika fönster.


Nästan alltid gick problemet att lösa genom att starta surfdon Firefox och spela filmklippet där (ibland ev. fodrande att Chrome dödades eller flikarna stängdes ner). Några gånger kom ljudet dock ej tillbaka den vägen. Möjligen kan det en gång då löst sig genom att döda diverse relaterat ljud och starta om tjänsterna (men jag tvivlar lätt på att det riktigt var förklaringen till varför det något senare började fungera igen: ev. dock kanske att någon process relaterat terminerade sig).


Vad mer kan vi tänka oss är motiverande här om vi antar att det är Google som kodat runt med sina lösningar för att skapa något särskilt? Kanske att försöka i motsatt effekt som här att folk mer troligt faktiskt tittar på annonser som visas. Diverse i övrigt inkl. ljud-problem, något längre tillbaka viss långsamhet rörande flikar och starta m.m. Möjligen. Givet deras revenue betvivlar jag dock att risk management resp. brand-förvaltande delar mer centralt oavsett hur enskilda produkter möjligen kan tänkas divergera inkorrekt om hårt drivna av bonus-utbetalningar man gärna önskar inte har viss kontroll i det systematiska på att produkter inte börjar uttrycka falska annonsvisningar. Det ska ju trots allt vara on-going ett tag innan det kan ge något mätbart som märks. Omvänt om defekt hantering finns oavsett orsak eller var problemet finns och möjligt av annonsvisande entitet att styra användaren med utan klick kan det säkert utnyttjas utmärkt för att skapa värden oavsett kostnaden för klick. Ingenting indikerat på annonserna här visar dock på annat än långsamma brand-building-entiteter (om jag minns rätt) vilka troligen inte särskilt bryr sig över enskilda klick på den här nivån (vilket däremot ex. hasard-relaterade sajter vilka om jag minns rätt i alla normala kanaler från Google ej är tillåtna och jag minns jag sett där via kontrakts-brytande annonser på nästan ett år kan tänkas utnyttja för kick-back-generering resp. så klart värre företeelser).


Jag gillar alla dom här problemet. I praktiska saker jag bryr mig mer i är problem vad som stör mig och man önskar löst energieffektivt. Med åren har jag i mer filosofiska tankar mindre praktisk intressanta upplevt oftare att jag gillar när något jag ofta i bred mening uttryckt har inneboende grundläggande problem eller en historik som gör det upp till evigt-skräp (men i ibland på lägre nivåer). Utan att engagerat mig i att lära just något kring HTML 5.0 (utnyttjande en term jag egentligen inte fullt vet vad som inkluderas) och liknande tror jag att televisions-donet för filmklipp använder Flash. Och vi minns givetvis alla att jag vid ett tillfälle för flera år förklarade att hela Flash rörande med historiken det då hade var vad vi alla bäst betraktar som defunc. Jag tror nog att alla håller med om att tillväxt i hur vi alla - särskilt ni - uppfattar mitt värde som expert på relaterat Flash m.m. ökat mer än vad tidskostnaden reducerade mitt värde som funktion av irritation. Dessutom är det ju alltid om inte kul lite små trevligt när stora mycket framgångsrika företag har små-problem med saker och ting. Då vet man att medarbetarna inte sitter helt förslöade hela dagarna stirrande på aktiekursen.


Är det nu korrekt att låna en mängd Google-aktier - eller låna för att låna med aktierna som säkerhet - att sälja givet deras stora Flash-Youtube-enterprise? Nja som jag minns att jag läste kanske förra året såväl som i år är Youtube mer av en sajt som ger huvudsakligt värde i annat än reda annonsintäkter (jag kan se en mängd andra potentiella värden mer än väl motiverande det för en aktör som Google har råd med det: inte minns etablerande en datakälla man kontrollerar för filmklipp vilket allmänt är ganska små-problematiska att förstå i automatiserad analys som indexering ellr för att etablera statistiska modeller: jag har prövat lite och en mängd utmaningar förutom risk att man kan behöva läsa mer än man egentligen hade hoppats).


Appendix

Min research-evaluation prototyp relaterat filmklipp inkluderar jag även om jag tillsvidare (mer om alls längre fram undersökande sekundära datakällor spekulerar jag hellre än direkt analys) fryst utvecklingen. Den kan ju kanske vara användbar för programmare som behöver förstå flash för att reda ut annonser såväl som ge många fler indikationer om mycket enkla och prismässigt tilltalande (gratis såvitt jag förstår copyright oavsett användning) moduler oavsett alla inbyggda problem hela området filmklipp. Gissningsvis ungefär exempel-koden för aktuella modul på search.cpan.org. Ett fint åldrat programmeringsspråk har sina poänger i vad som finns tillgängligt och jag tror nog vi alla vinner mer på att fler investerar tid på att förbättra koncept vi har istället för att spamma världen med allt fler programmeringsspråk.


use FLV::Info;
use Data::Dumper;

#sub sense_video_by_data()
#{
#  my $data = $_[0];

#my $filename = "test\\2.flv";
my $filename = "http://emp.bbci.co.uk/emp/smp-flash/smp.swf?1.7.4";

use Image::ExifTool;
my $exifTool = new Image::ExifTool;
$exifTool->Options(Unknown => 1);
my $info = $exifTool->ImageInfo($filename);

  my $group = '';
  my $tag;
  foreach $tag ($exifTool->GetFoundTags('Group0')) {
    if ($group ne $exifTool->GetGroup($tag)) {
      $group = $exifTool->GetGroup($tag);
      print "---- $group ----\n";
    }
    my $val = $info->{$tag};
    if (ref $val eq 'SCALAR') {
      if ($$val =~ /^Binary data/) {
        $val = "($$val)";
      } else {
        my $len = length($$val);
        $val = "(Binary data $len bytes)";
      }
    }
    printf("%-32s : %s\n", $exifTool->GetDescription($tag), $val);
  }


exit;
die;
my $data = FLV::Info->new();

if (!eval { $data->parse($filename); 1; })
{

}

my %info = $data->get_info();
print "$info{video_count} video frames\n";

#print Dumper ( %info ) . "\n";

print $data->report();

exit;

my %db = %{$data{"file"}};

print Dumper(%db) . "\n";
exit;
my @keys = keys %{$data{"file"}};
my $i = 0;

print @keys . "\n";

while ( $i < @keys )
{
  my @gg = keys %{$data{"file"} -> {$keys[$i]}};
  my $k = 0;

  print
 $keys[$i] . "\t" . @gg . "\n";

  while ( $k < @gg )
  {
 print
   $keys[$i] . "\t" . 
   $gg[$k] . "\n";

 $k++;
  }

  $i++;

}

exit;